Finale zawiesza się podczas uruchamiania (Windows)

Jeśli Finale napotka konflikt z jednym z urządzeń komputera (w tym, ale nie tylko, urządzenia audio i drukarki) może zawiesić się podczas próby uruchomienia. W większości przypadków nastąpi to przy pierwszym uruchomieniu, zaraz po odrzuceniu okna dialogowego Ustawienia MIDI (MIDI Setup); jednakże może się zdarzyć, że Finale zawiesi się w innych miejscach podczas uruchamiania.

Jeśli doświadczasz takiego zachowania, wykonaj poniższe kroki.* Te kroki zostały zaprojektowane w celu przetestowania możliwych konfliktów wspólnych urządzeń, które mogłyby spowodować awarię Finale.

*Uwaga: Prace związane z tym problemem zostały wykonane w wersji Finale v27.1, a użytkownicy wersji v27.1 lub nowszych nie powinni już napotkać tego problemu. Jeśli używasz Finale v27.1 lub nowszego i nadal musisz wyłączyć usługę drukowania, aby Finale uruchamiał się bez zawieszania, skontaktuj się z pomocą techniczną MakeMusic.

Kilka pytań, na które należy sobie odpowiedzieć:

1. Czy w systemie Windows Ustawienia  > Prywatność > Mikrofon mam w pozycji: Zezwalaj aplikacjom klasycznym na dostęp do mikrofonu program Finale?

2. Czy pracuje Pan na koncie administratora?

3. Czy po wyłączeniu programu antywirusowego program uruchamia się?

4. Czy Finale pracuje w trybie ASIO? – jeśli tak to nie uruchomi się, gdy w tle chodzi skype, teams,  przeglądarka lub inny program korzystający z karty muzycznej.

5. Czy problem pojawił się po aktualizacji programu Windows, dodaniu drukarki?

Testowanie pod kątem konfliktów z drukarkami

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy (w tym Finale).
 2. Przytrzymaj klawisz Windows i naciśnij jednocześnie literę R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.
 3. W oknie dialogowym Uruchom wpisz „services.msc” (bez cudzysłowów).
 4. Kliknij OK.
 5. W wyświetlonym oknie Usługi znajdź usługę o nazwie Bufor wydruku (Print Spooler).
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Bufor wydruku (Print Spooler) i wybierz Zatrzymaj.
 7. Zamknij okno Usługi i ponownie uruchom Finale.
 8. Jeśli po tej zmianie Finale uruchomi się pomyślnie, to więcej informacji na temat tego typu problemów można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy. Nie ma potrzeby testowania konfliktów urządzeń audio, jeśli te kroki pozwolą na uruchomienie Finale.

Jeśli ta zmiana spowoduje uruchomienie Finale, to nie ma potrzeby testowania konfliktów urządzeń audio, jeśli te kroki umożliwiają uruchomienie Finale.

Jeśli zmiana ta nie ma żadnego wpływu, a Finale jest nadal nie uruchamia się, proszę reaktywować  Bufor wydruku usługę klikając prawym przyciskiem Bufor wydruku w usługach  okna i klikając przycisk Uruchom (w przeciwnym razie komputer nie może drukować). Po ponownym uruchomieniu Bufor wydruku , proszę  przejść do kolejnych etapów.

Testowanie urządzeń audio

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.
 2. Przytrzymaj klawisz Windows i naciśnij jednocześnie literę R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom .
 3. Wpisz „services.msc” (bez cudzysłowów) w oknie dialogowym Uruchom .
 4. Kliknij OK .
 5. W wyświetlonym oknie Usługi zlokalizuj usługę o nazwie Windows Audio .
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Windows Audio i wybierz Zatrzymaj .
 7. Uruchom  Finale.

Jeśli Finale uruchamia się zgodnie z tym paradygmatem, najprawdopodobniej masz konflikt z jednym z urządzeń audio na twoim komputerze i Finale nie może przez to się uruchomić.

Dezaktywacja usługi Windows Audio uniemożliwi odtwarzanie z komputera i spowoduje, że silnik audio Finale nie zostanie załadowany. Proszę ponownie uruchomić usługę Windows Audio, klikając prawym przyciskiem usługę i wybierając Uruchom przed przystąpieniem do rozwiązywania swoich indywidualnych urządzeń audio.

Listę urządzeń audio na komputerze można znaleźć i zarządzać nią za pomocą Menedżera urządzeń systemu Windows.