Resetowanie preferencji Finale

Podczas pracy z Finale może się okazać, że jakieś narzędzie konsekwentnie powoduje zawieszenie programu (np. przy próbie wprowadzania ekspresji), okno dialogowe ekspresji, artykulacji, autokształtów itp. ma dziwny kształt lub nie pojawia się. 

Jeśli stwierdzisz, że zawieszanie programu jest związane z jakimś narzędziem lub błędem w wyświetlaniu, jak opisano powyżej, pierwszym krokiem jest zresetowanie preferencji Finale. Aby było jasne, zresetuje to wszystkie preferencje ustawione w globalnych preferencjach Finale’a, które można znaleźć w Edycja > Preferencje (Windows) / Finale > Preferencje (Mac) (w wersji angielskiej: Edit > Preferences (Windows) lub Finale > Preferences (Mac).

Uwaga: Proszę zapisać całą swoją pracę i zamknąć Finale przed wykonaniem tych kroków.

Finale 27/26/25/14.5/14/12

Windows:

Te kroki usuną stare pliki preferencji z ich domyślnej lokalizacji, powodując, że Finale odtworzy te pliki z domyślnymi ustawieniami i w ten sposób zresetuje swoje preferencje. Jeśli zresetowanie preferencji nie rozwiąże problemu, te pliki preferencji można umieścić z powrotem w ich oryginalnej lokalizacji. Jeśli zresetowanie preferencji rozwiąże problem, można usunąć te stare pliki.

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy (w tym Finale). Przeglądarka internetowa jest wyjątkiem i może pozostać otwarta.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz Nowy > Folder.
 3. Nazwij ten folder „Stare preferencje” (bez cudzysłowów).
 4. Przytrzymaj klawisz Windows na klawiaturze komputera i naciśnij jednocześnie literę R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.
 5. Wpisz w nim następujący katalog…

  %appdata%MakeMusic
 6. Kliknij OK.
 7. Otwórz folder o nazwie „Finale” lub „Finale 26” (Finale 2014.5, Finale 2014, Finale 2012) w zależności od posiadanej wersji.
 8. Kliknij i przeciągnij następujące dwa pliki z tego folderu do folderu „Old Preferences” na pulpicie:
  FINALE.ini
  FINMIDI.ini

  Uwaga: Rozszerzenie „.ini” może się pojawić lub nie w zależności od konfiguracji Twojego systemu.
 1. Zrestartuj komputer i uruchom Finale.
 2. Zobaczysz dwa okna dialogowe, jedno dotyczące anonimowych opinii i jedno dotyczące Ustawienia MIDI (MIDI Setup) (te okna dialogowe nie pojawiają się w wersji v26). Wybierz opcje, które działają u Ciebie i przetestuj problem (w większości przypadków MIDI Setup jest domyślnie dobre i może być zmienione później, jeśli jest to potrzebne).

Jeśli zresetowanie preferencji naprawiło problem, możesz przenieść folder Old Preferences zawierający uszkodzone pliki preferencji do Kosza (lub kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać Usuń). Finale wróci wtedy na właściwe tory i będziesz mógł(a) kontynuować pracę po ponownym wybraniu pożądanych preferencji (Edycja > Preferencje).

Jeśli zresetowanie preferencji Finale nie rozwiązało problemu, możesz zaoszczędzić trochę czasu i przenieść pliki preferencji z powrotem do ich oryginalnej lokalizacji. W tym celu możesz wykonać poniższe kroki…

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy (w tym Finale). Przeglądarka internetowa jest wyjątkiem i może pozostać otwarta.
 2. Przytrzymaj klawisz Windows na klawiaturze komputera i naciśnij jednocześnie literę R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.
 3. Wpisz w nim następujący katalog…

  %appdata%MakeMusic
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Otwórz folder o nazwie „Finale” lub „Finale 26”, w zależności od posiadanej wersji.
 6. Usuń dwa następujące pliki…
  FINALE.ini
  FINMIDI.ini
 7. Pozostaw okno tego folderu otwarte, a na pulpicie otwórz folder Old Preferences.
 8. Przeciągnij pliki „FINMIDI.ini” i „FINALE.ini” z folderu Old Preferences do folderu Finale.
 9. Zrestartuj komputer i ponownie uruchom Finale.

8 Kliknij i przeciągnij następujące dwa pliki z tego folderu do folderu „Old Preferences” na pulpicie:

macOS:

Te kroki usuną stare pliki preferencji z ich domyślnej lokalizacji, powodując, że Finale odtworzy te pliki z domyślnymi ustawieniami i w ten sposób zresetuje swoje preferencje. Jeśli zresetowanie preferencji nie rozwiąże problemu, te pliki preferencji można umieścić z powrotem w ich oryginalnej lokalizacji. Jeśli zresetowanie preferencji rozwiąże problem, można usunąć te stare pliki.

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy (w tym Finale). Przeglądarka internetowa jest wyjątkiem i może pozostać otwarta.
 2. Kliknij ikonę Findera w doku aplikacji; z paska narzędzi programu Finder wybierz Plik > Nowy folder.
 3. Nazwij ten folder „Old Preferences” (bez cudzysłowów).
 4. Wybierz Idź > Idź do folderu z paska narzędzi programu Finder.
 5. W wyświetlonym oknie dialogowym Idź do folderu wpisz następujący katalog… ~/Library/Preferences

  Uwaga: Pamiętaj, aby na początku katalogu umieścić symbol tyldy (~), w przeciwnym razie trafisz do niewłaściwej lokalizacji.
 6. Kliknij Idź.
 7. Kliknij i przeciągnij plik o nazwie „com.makemusic.Finale.fprf” lub „com.makemusic.Finale26.frpf” (starsze wersje: Finale 2014.5 Preferences, Finale 2014 Preferences, Finale 2012 Preferences) z tego folderu do folderu Old Preferences na pulpicie.
 1. Zrestartuj komputer i uruchom Finale.
 2. Zobaczysz dwa komunikaty, jeden o anonimowych opiniach i jeden o Ustawienia MIDI (MIDI Setup). Wybierz opcje, które działają u Ciebie i przetestuj problem (przez większość czasu MIDI Setup jest dobry domyślnie i może być zmieniony później, jeśli to konieczne).

Problem nadal nie udało się usunąć?
Napisz do nas: https://audiofactory.pl/serwis/