Musitek SmartScore Guitar Edition

329,00  z VAT

SmartScore Guitar Edition – licencja elektroniczna. Program do skanowania nut. Sprawdź porównanie wersji na dole opisu. Skanuj i rozpoznaj wiele stron nut gitarowych. Obserwuj jak zarówno tabulatura jak i standardowy zapis nutowy rekonstruują się na ekranie w ciągu kilku sekund, gotowe do odtwarzania i edycji. Wysoka dokładność i jednoczesne rozpoznawanie tabulatury i standardowego zapisu sprawiają, że Guitar Edition jest potężnym i użytecznym narzędziem dla każdego gitarzysty klasycznego. Konwertuj utwory gitary solowej wydrukowane jako notacja na TAB.

Opis produktu

SmartScore Guitar Edition
(licencja elektroniczna)

 

Doskonałe narzędzie dla gitarzystów i innych solistów.

Skanuj i rozpoznaj wiele stron nut gitarowych. Obserwuj jak zarówno tabulatura jak i standardowy zapis nutowy rekonstruują się na ekranie w ciągu kilku sekund, gotowe do odtwarzania i edycji. Wysoka dokładność i jednoczesne rozpoznawanie tabulatury i standardowego zapisu sprawiają, że Guitar Edition jest potężnym i użytecznym narzędziem dla każdego gitarzysty klasycznego. Konwertuj utwory gitary solowej wydrukowane jako notacja na TAB. Lub odwrotnie: konwertuj tabulatury do notacji nutowej. Przypisz unikalny dźwięk instrumentu do każdego głosu; Standup Bass do kciuka, Nylon Guitar do środkowego palca i klawesyn do linii melodycznej. Wycisz lub wyizoluj każdy głos kontrapunktowy, aby ujawnić wewnętrzne brzmienia. Ćwiczenie w wolnym tempie bez wpływu na wysokość dźwięku.

 

Opcje importu/eksportu

Transponuj i drukuj bezpośrednio z programu SmartScore. Zapisz jako MIDI lub MusicXML i otwórz swoje partytury w Finale, MuseScore, Sibeliusie lub dowolnym innym programie do notacji obsługującym MusicXML. Eksportuj do plików MIDI Type 1 lub Type 0,
a także plików MIDI XF dla klawiatur Yamaha.   Możesz nawet przekonwertować utwory na pliki MP3!

 

Inteligentne funkcje. Nie jest wymagany żaden stopień naukowy.

Przetwarzaj jednocześnie zarówno notację nutową  jak i tabulaturę

Skanuj lub importuj utwory gitarowe w formacie PDF. Jednoczesne rozpoznawanie tabulatury i standardowej notacji jest w pakiecie! Wartości rytmiczne są automatycznie wyświetlane po rozpoznaniu. Palcowanie będzie nawet aktualizowane do „najlepszych i najłatwiejszych” pozycji po transpozycji tonacji. Niesamowite!

 

Konwersja notacji nutowej do tabulatury.
Przekształć tabulaturę na notację.

Zamień notację na tabulaturę. Zamień tabulaturę na notację. Przetwarzaj duety gitarowe. Potężny edytor tabulaturowy z łatwością koryguje błędnie odczytane palcowanie, progi i wysokości nut. Odpowiednie wartości nutowe są automatycznie wyświetlane eliminując niejednoznaczność rytmiczną. Głosy kontrapunktowe są automatycznie wyświetlane w kolorze.

 

Narzędzie Właściwości odtwarzania (Playback properities)

Zmieniaj właściwości odtwarzania oznaczeń tempa, dynamiki i artykulacji, legato, tryli i innych symboli. Zastosuj zmiany do pojedynczego obiektu lub do wszystkich podobnych obiektów w całej partyturze. Zapisz własne zmiany jako nowe domyślne ustawienia odtwarzania dla przyszłych projektów SmartScore.

Inteligentny kontrapunkt

SmartScore 64 automatycznie rozróżnia do 4 głosów kontrapunktycznych na pięciolinię. Dla gitarzystów klasycznych oznacza to, że linie głosowe p, i, m oraz a wyróżniają się kolorem, a co ważniejsze, grają niezależnie i można im przypisać różne brzmienia instrumentów!

 

Wybierz wersję odpowiednią dla siebie (programy dostępne w naszym sklepie)

SmartScore 64 opiera się na 30-letnim doświadczeniu inżynieryjnym i projektowym. Nowy, usprawniony 64-bitowy interfejs umożliwia szybkie skanowanie drukowanych utworów; niezależnie od tego, czy chodzi o transkrypcję symfonii, chorału, transponowanie hymnów, tworzenie automatycznych akompaniamentów dla Twoich występów, czy po prostu odsłuchiwania nut.

SmartScore 64
Professional Edition

Rozpoznawaj, odtwarzaj i zarządzaj kompletnymi aranżacjami zespołów, oper, partii instrumentalnych; nawet partytur dyrygenckich!

SmartScore 64
SongBook Edition

Identyczna z wersją Pro, ograniczona do maksymalnie 3 pięciolinii na system (aranżacje wokalne / fortepianowe). Obejmuje rozpoznawanie plików PDF, tekstów i symboli akordów.

SmartScore 64
Guitar Edition

Teraz rozpoznaje zarówno tabulaturę i zwykłą notację na tej samej stronie (do 2 części na system).  SmartScore rozróżnia do 4 głosów na pięciolinię. Zastosuj unikalne brzmienie do każdej linii głosowej.

SmartScore 64
Piano Edition

Zmień swój skaner w pianistę! Słuchaj i ćwicz razem z partyturą fortepianową i partiami solowymi w różnych tempach. Transponuj według tonacji lub klucza i wydrukuj w ciągu kilku minut.

SmartScore 64
MIDI Edition

Skanuj i odtwarzaj. Zamień nuty i pliki PDF w odtwarzalne pliki MIDI Ograniczenia: Eksport tylko tylko do MIDI. Brak symbolów akordów, chwytów, rozpoznawania tekstu lub słów.

 

Wymagania systemowe

  • Windows XP lub nowszy (zgodny z Windows 10)
  • macOS 10.13 lub nowszy (zgodny z Catalina)

Porównanie wersji SmartScore 64

Pro Edition Songbook Edition MIDI Edition Piano Edition Guitar Edition

Import pliku

Skanowanie bezpośrednie, TIFF, PDF, MIDI 1/0, MusicXML Skanowanie bezpośrednie, TIFF, PDF, MIDI 1/0, MusicXML Skanowanie bezpośrednie, TIFF, PDF, MIDI 1/0, MusicXML Skanowanie bezpośrednie, TIFF, PDF, MIDI 1/0, MusicXML Skanowanie bezpośrednie, TIFF, PDF, MIDI 1/0, MusicXML

Edycja notacji

Liczba
rozpoznanych pięciolinii
Wszystkie (nieograniczone) Maks. 3 Maks. 4 Maks. 2

Maks. 1

Rozpoznawanie tekstu i słów / edycja

X X X
Rozpoznawanie/edycja tabulatury i perkusji X X
Obsługa VST/AU

Struktura partytury
(widok hierarchiczny)

Nieograniczone części Ogranicz do 3 części X X X
Akolady X X

Rozpoznawanie symboli akordów:
akordy jako tekst

X X X
Rozpoznawanie symboli akordów:
chwyty gitarowe
X X

Edycja MIDI/wirtualna perkusja

X

Ukrywanie symboli

X X
MIDI do notacji 32 części 3 części max. X 2 części max.

1 część maks.

Szablony instrumentów / system główny

X

Drukowanie notacji

X
Transpozycja notacji X

Eksport pliku

ENF, PDF, MP3 Audio, MusicXML, MIDI ENF, PDF, MP3 Audio, MusicXML, MIDI ENF, MIDI, MP3 ENF, PDF, MP3 Audio, MusicXML, MIDI

ENF, PDF, MP3 Audio, MusicXML, MIDI