Musitek SmartScore MIDI Edition

199,00  z VAT

Opis produktu

SmartScore MIDI Edition

Skanuj i graj! Skanowanie nut do MIDI w kilka sekund.

Skanuj wielu stron drukowanych nut lub przetwórz dowolny plik PDF i obserwuj, jak rekonstruuje się na ekranie w ciągu kilku sekund, gotowy do odtwarzania i transpozycji. Jednoczesne przeglądanie i edycja danych MIDI zarówno w notacji jak i znanym formacie Piano Roll, Overview i Event list. Aktualizacja jest automatyczna. Eksportuj pliki MIDI do innych programów, w tym Apple® GarageBand®, Acid®, Cubase®, Cakewalk®, Logic® lub innego oprogramowania opartego na MIDI. Większość symboli notacji, w tym oznaczenia tonacji i metrum są zapisywane do pliku MIDI.

Inteligentne funkcje. Nie jest wymagany żaden stopień naukowy.

Dwukierunkowa edycja notacji do MIDI.

Wizualizuj i edytuj bazową strukturę MIDI. Edytory MIDI są w pełni zintegrowane z edytorem notacji muzycznej. Graficzne kontrolery Velocity i Tempo pozwalają na płynne cieniowanie dynamiki. Edycja dokonana na jednym ekranie jest automatycznie aktualizowana na drugim.

 

Rozpoznawanie i edycja złożonych symboli

Doskonałe rozpoznawanie i edycja złożonych symboli, takich jak belkowanie i głosy, oznaczenia metrum i tonacji, w tym zmiana metrum i tonacji.


Sekwencer MIDI

Odtwarzaj i edytuj swoją zeskanowaną muzykę w środowisku standardowej notacji (porównując oryginał z rozpoznaną wersją). Lub wizualizuj, edytuj i odtwarzaj w znanym środowisku sekwencjonowania MIDI. Zawiera widoki Piano Roll, Overview i Event List.

Wyjście

Nowy silnik odtwarzania zawiera instrumentację Fluid Synth z niuansami dynamiki i artykulacji. Konwersja odtwarzania Twoich partytur do plików audio .MP3 w kilka sekund. Zapisywanie utworów jako pliki MIDI typu 1 lub typu 0 do eksportu do dowolnej aplikacji sekwencera MIDI.  Możesz nawet konwertować do plików XF MIDI dla klawiatur Yamaha.

 

Wybierz wersję odpowiednią dla siebie (programy dostępne w naszym sklepie)

SmartScore 64 opiera się na 30-letnim doświadczeniu inżynieryjnym i projektowym. Nowy, usprawniony 64-bitowy interfejs umożliwia szybkie skanowanie drukowanych utworów; niezależnie od tego, czy chodzi o transkrypcję symfonii, chorału, transponowanie hymnów, tworzenie automatycznych akompaniamentów dla Twoich występów, czy po prostu odsłuchiwania nut.

SmartScore 64
Professional Edition

Rozpoznawaj, odtwarzaj i zarządzaj kompletnymi aranżacjami zespołów, oper, partii instrumentalnych; nawet partytur dyrygenckich!

SmartScore 64
SongBook Edition

Identyczna z wersją Pro, ograniczona do maksymalnie 3 pięciolinii na system (aranżacje wokalne / fortepianowe). Obejmuje rozpoznawanie plików PDF, tekstów i symboli akordów.

SmartScore 64
Guitar Edition

Teraz rozpoznaje zarówno tabulaturę i zwykłą notację na tej samej stronie (do 2 części na system).  SmartScore rozróżnia do 4 głosów na pięciolinię. Zastosuj unikalne brzmienie do każdej linii głosowej.

SmartScore 64
Piano Edition

Zmień swój skaner w pianistę! Słuchaj i ćwicz razem z partyturą fortepianową i partiami solowymi w różnych tempach. Transponuj według tonacji lub klucza i wydrukuj w ciągu kilku minut.

SmartScore 64
MIDI Edition

Skanuj i odtwarzaj. Zamień nuty i pliki PDF w odtwarzalne pliki MIDI Ograniczenia: Eksport tylko tylko do MIDI. Brak symbolów akordów, chwytów, rozpoznawania tekstu lub słów.

 

Wymagania systemowe

  • Windows XP lub nowszy (zgodny z Windows 10)
  • macOS 10.13 lub nowszy (zgodny z Catalina)

Porównanie wersji SmartScore 64

Pro Edition Songbook Edition MIDI Edition Piano Edition Guitar Edition

Import pliku

Skanowanie bezpośrednie, TIFF, PDF, MIDI 1/0, MusicXML Skanowanie bezpośrednie, TIFF, PDF, MIDI 1/0, MusicXML Skanowanie bezpośrednie, TIFF, PDF, MIDI 1/0, MusicXML Skanowanie bezpośrednie, TIFF, PDF, MIDI 1/0, MusicXML Skanowanie bezpośrednie, TIFF, PDF, MIDI 1/0, MusicXML

Edycja notacji

Liczba
rozpoznanych pięciolinii
Wszystkie (nieograniczone) Maks. 3 Maks. 4 Maks. 2

Maks. 1

Rozpoznawanie tekstu i słów / edycja

X X X
Rozpoznawanie/edycja tabulatury i perkusji X X
Obsługa VST/AU

Struktura partytury
(widok hierarchiczny)

Nieograniczone części Ogranicz do 3 części X X X
Akolady X X

Rozpoznawanie symboli akordów:
akordy jako tekst

X X X
Rozpoznawanie symboli akordów:
chwyty gitarowe
X X

Edycja MIDI/wirtualna perkusja

X

Ukrywanie symboli

X X
MIDI do notacji 32 części 3 części max. X 2 części max.

1 część maks.

Szablony instrumentów / system główny

X

Drukowanie notacji

X
Transpozycja notacji X

Eksport pliku

ENF, PDF, MP3 Audio, MusicXML, MIDI ENF, PDF, MP3 Audio, MusicXML, MIDI ENF, MIDI, MP3 ENF, PDF, MP3 Audio, MusicXML, MIDI

ENF, PDF, MP3 Audio, MusicXML, MIDI