Musitek SmartScore Pro Edition + polski podręcznik

1849,00  z VAT

SmartScore Professional Edition – licencja elektroniczna. Program do skanowania nut. Sprawdź porównanie wersji na dole opisu. SmartScore 64 Pro rozpoznaje utwory bez żadnych ograniczeń co do liczby części lub stron. Notacja, słowa i tekst rozpoznawane są z dokładnością do 99%*. Program odczytuje partytury chóralne, aranżacje zespołów, opery, hymny, musicale, partie instrumentalne i solowe oraz pełne partytury dyrygenckie. Skanuj, edytuj, transponuj, wyodrębniaj części, dopasowuj marginesy strony i sformatuj układ praktycznie dowolnej drukowanej partytury. Drukuj lub zapisuj dane wyjściowe w plikach PDF, MusicXML, MP3 w ciągu kilku minut. Twoja nowa partytura będzie wyglądać świetnie, a odtwarzanie będzie brzmiało bogato i realistyczne.

Opis produktu

SmartScore Professional Edition
(licencja elektroniczna)

Posiadasz program Finale? – zapytaj o specjalną ofertę na SmartScore Professional Edition

Tylko u nas przy zakupie programu otrzymasz skrócony polski podręcznik użytkownika (szczegóły na dole strony)

 

Precyzyjne skanowanie muzyki

SmartScore 64 Pro rozpoznaje utwory bez żadnych ograniczeń co do liczby części lub stron. Notacja, słowa i tekst rozpoznawane są z dokładnością do 99%*. Program odczytuje partytury chóralne, aranżacje zespołów, opery, hymny, musicale, partie instrumentalne i solowe oraz pełne partytury dyrygenckie. Skanuj, edytuj, transponuj, wyodrębniaj części, dopasowuj marginesy strony i sformatuj układ praktycznie dowolnej drukowanej partytury. Drukuj lub zapisuj dane wyjściowe w plikach PDF, MusicXML, MP3 w ciągu kilku minut. Twoja nowa partytura będzie wyglądać świetnie, a odtwarzanie będzie brzmiało bogato i realistyczne.

SmartScore 64 jest niezbędnym narzędziem dla bibliotek, szkół muzycznych, aranżerów, pedagogów i studentów. Niezależnie od tego, czy używasz go do eksportowania partytur do innego programu do notacji, czy używasz go całkowicie samodzielnie, to przekonasz się, że jest bardzo niewiele rzeczy, których SmartScore 64 nie może zrobić.

Opcje importu/eksportu

Transponuj i drukuj bezpośrednio z programu SmartScore. Zapisz jako MIDI lub MusicXML i otwórz swoje partytury w Finale, MuseScore, Sibeliusie lub dowolnym innym programie do notacji obsługującym MusicXML. Eksportuj do plików MIDI Type 1 lub Type 0, a także plików MIDI XF dla klawiatur Yamaha.   Możesz nawet przekonwertować utwory na pliki MP3!

Inteligentne funkcje. Nie jest wymagany żaden stopień naukowy.

Partytury

Skanuj partytury, aranżacje zespołów, opery i chorały bezpośrednio z poziomu SmartScore. Rozpoznawaj, odtwarzaj i edytuj pliki PDF lub zeskanowane partytury, w tym te ze zoptymalizowanymi systemami i instrumentami transponującymi. Wyodrębnij części do oddzielnych dokumentów SmartScore. Zapisz w formacie pliku MusicXML, a nawet w formacie audio .MP3.

 

Rozpoznawanie złożonych symboli

Doskonałe rozpoznawanie i edytowanie złożonych symboli, takich jak belki między pięcioliniami, głosy na pięciolinii, tonacje i metrum, w tym zmiany tonacji i zmiany metrum.

Inteligentny edytor notacji

Pracowaliśmy równie ciężko nad zaprojektowaniem usprawnionego edytora nutowego, jak nad budową najdokładniejszego na świecie mechanizmu rozpoznawania. Symbole, narzędzia, elementy sterujące i zaawansowane funkcje oparte na oknach dialogowych są łatwo dostępne za pomocą jednego kliknięcia lub skrótów klawiaturowych.

Łatwa w użyciu struktura partytury

Zarządzaj partyturą w prosty sposób. Wybierz tylko żądane partie, tworząc nowy dokument bez zmiany oryginału. Dodawaj części i kontroluj ich widoczność. Połącz ponownie części, gdy systemy ulegną awarii z powodu błędów skanowania.

Edytor akordów

Obejmuje precyzyjne rozpoznawanie symboli akordów i chwytów gitarowych, a także tekstowych symboli akordów. Symbole akordów są natychmiast aktualizowane, gdy transponujesz tonacje, nawet w przypadku wielu zmian tonacji. Z łatwością dodawaj lub edytuj istniejące konfiguracje za pomocą edytora akordów. Wyświetlaj tylko chwyty lub nazwę akordu lub oba.

Formatowanie i konfiguracja strony

Prosto i łatwo zmieniaj układy stron. Wybierz spośród kilku wstępnie sformatowanych typów stron lub dostosuj własny układ. Łatwo dostosuj odstępy między systemami, marginesy i szerokości. Zmień orientację strony w orientacji poziomej i nadal zachowaj idealnie wyśrodkowane nuty. Twórz wydruki i wydruki w formacie PDF o doskonałej jakości. Zachowaj całe formatowanie strony podczas importowania plików SmartScore MusicXML do ulubionego programu do notacji.

Wybierz wersję odpowiednią dla siebie (programy dostępne w naszym sklepie)

SmartScore 64 opiera się na 30-letnim doświadczeniu inżynieryjnym i projektowym. Nowy, usprawniony 64-bitowy interfejs umożliwia szybkie skanowanie drukowanych utworów; niezależnie od tego, czy chodzi o transkrypcję symfonii, chorału, transponowanie hymnów, tworzenie automatycznych akompaniamentów dla Twoich występów, czy po prostu odsłuchiwania nut.

SmartScore 64
Professional Edition

Rozpoznawaj, odtwarzaj i zarządzaj kompletnymi aranżacjami zespołów, oper, partii instrumentalnych; nawet partytur dyrygenckich!

SmartScore 64
SongBook Edition

Identyczna z wersją Pro, ograniczona do maksymalnie 3 pięciolinii na system (aranżacje wokalne / fortepianowe). Obejmuje rozpoznawanie plików PDF, tekstów i symboli akordów.

SmartScore 64
Guitar Edition

Teraz rozpoznaje zarówno tabulaturę i zwykłą notację na tej samej stronie (do 2 części na system).  SmartScore rozróżnia do 4 głosów na pięciolinię. Zastosuj unikalne brzmienie do każdej linii głosowej.

SmartScore 64
Piano Edition

Zmień swój skaner w pianistę! Słuchaj i ćwicz razem z partyturą fortepianową i partiami solowymi w różnych tempach. Transponuj według tonacji lub klucza i wydrukuj w ciągu kilku minut.

SmartScore 64
MIDI Edition

Skanuj i odtwarzaj. Zamień nuty i pliki PDF w odtwarzalne pliki MIDI Ograniczenia: Eksport tylko tylko do MIDI. Brak symbolów akordów, chwytów, rozpoznawania tekstu lub słów.

 

Wymagania systemowe

  • Windows XP lub nowszy (zgodny z Windows 10)
  • macOS 10.13 lub nowszy (zgodny z Catalina)

Porównanie wersji SmartScore 64

Pro Edition Songbook Edition MIDI Edition Piano Edition Guitar Edition

Import pliku

Skanowanie bezpośrednie, TIFF, PDF, MIDI 1/0, MusicXML Skanowanie bezpośrednie, TIFF, PDF, MIDI 1/0, MusicXML Skanowanie bezpośrednie, TIFF, PDF, MIDI 1/0, MusicXML Skanowanie bezpośrednie, TIFF, PDF, MIDI 1/0, MusicXML Skanowanie bezpośrednie, TIFF, PDF, MIDI 1/0, MusicXML

Edycja notacji

Liczba
rozpoznanych pięciolinii
Wszystkie (nieograniczone) Maks. 3 Maks. 4 Maks. 2

Maks. 1

Rozpoznawanie tekstu i słów / edycja

X X X
Rozpoznawanie/edycja tabulatury i perkusji X X
Obsługa VST/AU

Struktura partytury
(widok hierarchiczny)

Nieograniczone części Ogranicz. do 3 części X X X
Akolady X X

Rozpoznawanie symboli akordów:
akordy jako tekst

X X X
Rozpoznawanie symboli akordów:
chwyty gitarowe
X X

Edycja MIDI/wirtualna perkusja

X

Ukrywanie symboli

X X
MIDI do notacji 32 części 3 części max. X 2 części max.

1 część maks.

Szablony instrumentów / system główny

X

Drukowanie notacji

X
Transpozycja notacji X

Eksport pliku

ENF, PDF, MP3 Audio, MusicXML, MIDI ENF, PDF, MP3 Audio, MusicXML, MIDI ENF, MIDI, MP3 ENF, PDF, MP3 Audio, MusicXML, MIDI

ENF, PDF, MP3 Audio, MusicXML, MIDI