Autoryzacja Ableton Live offline

  • Wersje Live: 5-11
  • System operacyjny: Wszystkie

Jeśli nie można pomyślnie autoryzować w trybie online, komputer nie jest połączony z Internetem lub próbujesz autoryzować starszą wersję aplikacji Live (4-9), możesz wykonać poniższe kroki, aby autoryzować aplikację Live w trybie offline:

1. Zainstaluj aplikację Live na komputerze, na którym chcesz jej używać.

2. Po uruchomieniu aplikacji Live zostanie wyświetlone okno dialogowe autoryzacji. Kliknij opcję No Internet on this computer (Brak Internetu na tym komputerze).

3. Live wyświetli kolejne okno, w którym wyświetlony zostanie kod sprzętowy komputera, a także dalsze informacje dotyczące procesu autoryzacji offline:

Screenshot_2021-02-25_at_15.00.41.png

4. Zanotuj hardware code (kod sprzętu) (będziesz musiał(a) wprowadzić ten numer na swoim koncie Ableton.com). Możesz również zapisać te informacje jako plik tekstowy, aby ułatwić ich późniejsze odnalezienie.

5. Na komputerze podłączonym do Internetu zaloguj się na swoje konto użytkownika Ableton. 
Uwaga: Do autoryzacji offline nie jest konieczne korzystanie z drugiego komputera. Autoryzację offline można przeprowadzić na tym samym komputerze, o ile ma on połączenie z Internetem.

6. Po zalogowaniu wybierz licencję Live z listy i kliknij autoryzację offline.
Screenshot_2021-08-17_at_16.31.18.png

Uwaga: Jeśli zakupiłeś licencję Live bez posiadania wcześniejszych wersji Live i chciałbyś(aś) autoryzować starsze wersje, na przykład z powodów technicznych, takich jak uruchomienie niewspieranego systemu operacyjnego dla Live 9, skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać dostępne opcje. 

W przypadku aktualizacji Live z wcześniejszych wersji, tylko nowa wersja będzie widoczna na liście i może być użyta do autoryzacji starszych wersji. Listę wcześniejszych licencji można znaleźć w sekcji View serial numbers (Wyświetl numery seryjne):

7. Wprowadź swój kod sprzętowy z Live i kliknij „Download”. Serwer Ableton wygeneruje plik autoryzacji (.auz) dla komputera, który chcesz autoryzować:

Screenshot_2021-02-25_at_15.02.26.png

7a. Jeśli korzystasz z urządzenia offline, możesz zapisać plik autoryzacji na przenośnym urządzeniu pamięci masowej i przenieść go z powrotem na komputer, na którym zainstalowana jest aplikacja Live.

8. Otwórz aplikację Live i kliknij dwukrotnie plik .auz lub przeciągnij go do okna dialogowego autoryzacji.

Jeśli chcesz ponownie znaleźć swój kod sprzętowy, okno dialogowe autoryzacji offline można również znaleźć w zakładce „License / Maintenance” w Preferencjach Live:

Screenshot_2021-02-25_at_15.03.59.png

Zapraszamy do zakupu produktów Ableton w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *