Samouczek Finale 7: Formatowanie nut

Spis treści Spacjowanie nut i rozmieszczenie taktów Aby zastosować spacjowanie nut Aby ustawić liczbę taktów w systemie Przenoszenie taktów przez podziały systemów Praca z pięcioliniami i systemami Aby ukryć puste pięciolinie Aby przenieść pięciolinie w górę lub w dół w systemie Aby przesunąć pięciolinie w górę/dół we wszystkich systemach Aby zmienić położenie systemów GŁOSY Aby wygenerować głosy Aby edytować głosy …

Samouczek Finale 6: dodawanie oznaczeń (artykulacje, ekspresje itd.)

Spis treści Dodawanie oznaczeń tempa i dynamiki Aby dodać oznaczenie tempa Aby dodać oznaczenia dynamiki Rozmieszczenie ekspresji Aby przemieścić ekspresję Aby dodać wiele ekspresji Dodawanie artykulacji Aby dodać artykulację Aby zastosować artykulację do kilku nut jednocześnie Dodawanie łuków, oznaczeń graf. < i > oraz innych kształtów Aby dodać łuk legato Aby dodać < i > Aby dodać oznaczenia pedału fortepianu …

Samouczek Finale 5: Słowa, akordy i repetycje

W tym momencie znasz już podstawy, których będziesz potrzebować do napisania dowolnego utworu muzycznego w Finale. Teraz dodajmy kilka elementów przydatnych dla wokalu (słowa), towarzyszącego instrumentu polifonicznego (akordy) i oszczędźmy trochę drzew (repetycje). Spis treści Wpisywanie słów Aby wpisać słowa do utworu Aby kliknąć i przypisać słowa Aby kliknąć i przypisać wiele sylab jednocześnie Aby przesunąć słowa Aby wprowadzić drugi …

Samouczek Finale 4: Edycja nut

Po wprowadzeniu nut prawdopodobnie okaże się, że przed kontynuowaniem pracy należy wprowadzić pewne poprawki do partytury. Konieczne może być dodanie pięciolinii, dostosowanie liczby taktów, skopiowanie czegoś, co już zostało napisane i wykorzystanie tego później lub zmiana tonacji. W tym samouczku dowiesz się, jak najlepiej wprowadzić te i inne zmiany. Spis treści Praca z pięcioliniami Dodawanie, zmienianie, zmiana kolejności i usuwanie …

Spis treści: Samouczek Finale

Szanowni Państwo,dziękujemy za zakup polskiej wersji Finale. Mamy nadzieję, że cykl samouczków o Finale sprawi, że praca z tym programem stanie się łatwa, szybka i przyjemna. Finale to niezwykle elastyczny program do transkrypcji, notacji, odtwarzania i publikowania nut. Łącząc w sobie elementy edytora tekstu, projektanta graficznego, sekwencera i programu do składu stron, Finale ma całą moc potrzebną do tworzenia pięknie …

Samouczek Finale 3: Odtwarzanie utworu

Spis treści Odsłuchiwanie nut w celu sprawdzenia błędów Panel odtwarzania Aby ustawić tempo odtwarzania Aby odtworzyć wybrane nuty (piony) Aby odtworzyć od dowolnego miejsca Sterowanie obszarem odtwarzania, w tym dynamiką i artykulacją Odsłuchiwanie nut w celu sprawdzenia błędów Funkcja odtwarzania w Finale daje możliwość odsłuchiwania nut w trakcie jej pisania. W ten sposób można łatwo sprawdzić błędy. Pod koniec tej …

Samouczek Finale 2: Wprowadzanie nut

Spis treści Opcja 1 – Proste wprowadzanie bez klawiatury MIDI Wprowadzanie nut za pomocą myszy i klawiatury komputera Wpisywanie nut przy użyciu samej myszy Aby wprowadzać nuty za pomocą myszy i klawiatury komputera Finale oferuje wiele różnych metod wprowadzania nut. Samo narzędzie Proste wprowadzanie może być używane do klikania nut na pięciolinii lub wprowadzania nut za pomocą klawiatury komputera lub …

Samouczek Finale 1: Rozpoczynanie nowego projektu

W tym samouczku dowiesz się, jak korzystać z kreatora Finale, aby rozpocząć nowy własny utwór, zapoznać się z interfejsem Finale i pracować z poleceniami nawigacyjnymi Finale. W ciągu kilku minut postawisz pierwsze kroki i będziesz na dobrej drodze. Tworzenie utworu za pomocą Kreatora Określenie tytułu, instrumentów oraz początkowego metrum i tonacji Kreator nowego dokumentu to najprostszy i najbardziej wydajny sposób …

ABC programu Sibelius cz. 3 –3.20 Wtyczki Composing Tools (Narzędzia kompozytorskie)

(Tylko Sibelius Ultimate) 12-Tone Matrix Generuje 12-tonową matrycę z określonego wiersza tonacji (wiersza nut), który może być wprowadzony ręcznie do wtyczki lub pobrany z zaznaczenia dokonanego w bieżącej partyturze. Wybierz Note Input > Plug-ins > Composing Tools > 12-Tone Matrix. Pojawi się następujące okno dialogowe: Aby wprowadzić wiersz ręcznie, wpisz klasy wysokości za pomocą liczb od 0 do 11, oddzielonych …

ABC programu Sibelius cz. 3 –3.19 Wtyczki Accidentals (Akcydencje)

(Tylko Sibelius Ultimate) Add Accidentals to All Notes (Dodaj akcydencje do wszystkich nut) Wymusza umieszczenie akcydencji przed każdą nutą, nawet z kasownikiem lub krzyżykiem/bemolem, które są już w oznaczeniu metrum, lub nawet jeśli nuta jest powiązana z poprzednią nutą. Ta notacja jest czasami używana w partyturach atonalnych lub innych partyturach, które nie używają oznaczeń tonacji. Aby skorzystać z wtyczki, zaznacz …