Korzystanie z bibliotek VST/AU innych firm w Finale i PrintMusic (Windows)

Finale (v25, v26 i v27) – (Finale nie obsługuje wtyczek VST3 oraz Kontakt 7) *W przypadku pytań dotyczących lokalizacji pliku .dll wtyczki VST należy skontaktować się z zespołem pomocy technicznej wtyczki VST, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się plik .dll konkretnej wtyczki. Należy upewnić się, że kopiowana jest prawidłowa wersja pliku .dll do użytku z programem Finale (wersja 64-bitowa do …