EarMaster Cloud – pytania i odpowiedzi – dla administratorów

Jak wstrzymać całe konto naszej szkoły?

Kliknij na PREFERENCES PREFERENCJE w górnym menu, a następnie znajdź link Click to pause account „Kliknij, aby wstrzymać konto”. Wstrzymanie konta spowoduje tymczasowe wyłączenie wszystkich licencji użytkownika dla nauczycieli i uczniów. W rezultacie konto nie będzie zużywać żadnych pozostałych kredytów.

Aby anulować wstrzymanie konta szkoły, kliknij łącze Click to resume account „Kliknij, aby wznowić konto” w PREFERENCES.

Jak wstrzymać tylko wybrane konta (wszystkich uczniów, określonej klasy itp.)?

Przejdź do MANAGE USERS (ZARZĄDZAJ UŻYTKOWNIKAMI) i użyj filtrów u góry strony, aby zobaczyć tylko użytkowników, których chcesz wstrzymać.

Gdy wybór będzie już widoczny, zaznacz wszystkich użytkowników (pole wyboru w lewym górnym rogu listy) i wybierz LICENSE –> UNASSIGN LICENSE (LICENCJA –> UNIEWAŻNIJ LICENCJĘ)

Jeśli chcesz wznowić te licencje, wykonaj te same kroki, ale wybierz LICENSE –> ASSIGN LICENSE (LICENCJA –> PRZYPISZ LICENCJĘ) w ostatnim kroku.

Jak wykryć użytkowników, którzy mają trudności z logowaniem?

W sekcji MANAGE USERS ZARZĄDZAJ UŻYTKOWNIKAMI znajdź kolumnę LAST LOGIN (OSTATNIE LOGOWANIE). Jeśli status użytkownika to Never logged in (Nigdy się nie logował), oznacza to, że ten użytkownik nie zdołał jeszcze połączyć aplikacji klienckiej EarMaster z chmurą. Następnie możesz skontaktować się z tymi użytkownikami, aby pomóc im się zalogować.

Jak przywrócić użytkowników, którzy zostali wcześniej usunięci?

Przejdź do USERS –> RESTORE DELETED USERS „UŻYTKOWNICY –> PRZYWRÓĆ USUNIĘTYCH UŻYTKOWNIKÓW”. Zobaczysz listę dat, w których jeden lub więcej użytkowników zostało usuniętych. Kliknij jedną z dat, aby zobaczyć użytkowników usuniętych w tym dniu.

Wybierz użytkowników, których chcesz przywrócić, używając pól wyboru po prawej stronie listy i kliknij przycisk RESTORE SELECTED (PRZYWRÓĆ WYBRANYCH).

Jak odzyskać listę użytkowników naszego konta?

Przejdź do USERS –> BULK ADD USERS, wybierz Edit in bowser w kroku 2 i Master List w kroku 3.

Kliknij Next (Dalej), a zobaczysz pełną listę aktualnych użytkowników (uczniów lub nauczycieli, w zależności od tego, co wybrałeś w kroku 1). Następnie możesz skopiować/wkleić tę listę do edytora tekstu i zapisać ją jako plik CSV.