eLicenser – zakończenie wsparcia przez Steinberg. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.


Zapraszamy do zakupu oprogramowania muzycznego w naszym sklepie internetowym: www.audiofactory.pl


Źródło: witryna Steinberg

Po latach zarządzania licencjami na oprogramowanie Steinberg, usługa licencjonowania oparta na eLicenser zostanie zamknięta na początku 2025 roku. W latach 2022-2023 system eLicenser był stopniowo zastępowany przez nowy system licencjonowania Steinberg oparty na identyfikatorach. System ten jest w pełni zaimplementowany w całej obecnej gamie oprogramowania Steinberg, zapewniając korzyści niedostępne w przypadku przestarzałej technologii. Wiemy, że nasi klienci, którzy nadal korzystają z oprogramowania Steinberg opartego na eLicenser, mają pytania. Poniżej przedstawiamy rozwiązania, które, mamy nadzieję, odpowiedzą na Twoje potrzeby.

Zakończenie usługi eLicenser

Czym jest usługa eLicenser?

Przez wiele lat produkty Steinberg korzystały z systemu zarządzania licencjami eLicenser z kombinacją klucza sprzętowego USB-eLicenser i klucza oprogramowania Soft-eLicenser, który dobrze służył nam
i naszym klientom. Ale czasy się zmieniają i od wielu lat nasi klienci proszą nas o dodatkową swobodę
i elastyczność. W styczniu 2022 r. wprowadzono Steinberg Licensing, zastępując stare zarządzanie licencjami oparte na eLicenser.

Co oznacza zakończenie świadczenia usługi?

Wraz z zakończeniem obsługi systemu zarządzania licencjami eLicenser, kończymy przejście na nasz nowy system licencjonowania Steinberg. Od jego wprowadzenia w styczniu 2022 r. krok po kroku integrowaliśmy Steinberg Licensing z naszymi produktami i oferowaliśmy różne opcje aktualizacji produktów opartych na eLicenser do nowego systemu. Jeśli nadal korzystasz z produktów opartych na eLicenser, koniec usługi będzie miał kilka ważnych konsekwencji:

  • Nie będzie można aktywować ani ponownie aktywować produktu opartego na eLicenser. Jeśli nadal posiadasz kod aktywacyjny dla produktu opartego na eLicenser, musisz go aktywować przed zakończeniem świadczenia usługi.
  • Nie będzie można przenieść licencji z jednego urządzenia eLicenser USB do innego. Jeśli posiadasz wiele urządzeń USB-eLicenser i chcesz skonsolidować licencje na jednym urządzeniu USB-eLicenser, musisz to zrobić przed zakończeniem świadczenia usługi. Podobnie, jeśli chcesz przenieść licencję Soft-eLicenser do USB-eLicenser, musisz to zrobić przed zakończeniem usługi.
  • Utraconych licencji nie można odzyskać. Jeśli utraciłeś licencję eLicenser, skontaktuj się z nami przed zakończeniem usługi. Po zakończeniu usługi odzyskanie utraconych licencji nie będzie możliwe.

Kiedy planowane jest zakończenie usługi?

Koniec usługi eLicenser zaplanowano na początek 2025 roku.

Produkty eLicenser

Skąd mam wiedzieć, czy mój produkt korzysta z usługi licencjonowania opartej na eLicenser?

Większość wersji produktów od początku 2022 roku wprowadziła zarządzanie licencjami Steinberg Licensing. Starsze produkty są oparte na eLicenser. Produkty oparte na eLicenser przechowywane na Soft-eLicenser i USB-eLicenser są wyświetlane w eLicenser Control Center zainstalowanym w systemie. Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wersji naszych produktów opartych na eLicenser, w tym tych, które jednocześnie obsługują licencjonowanie Steinberg, można znaleźć tutaj.

Czy nadal będę mógł korzystać z produktów z usługą licencjonowania opartą na eLicenser?

Tak, produkty oparte na eLicenser mogą być nadal używane bez ograniczeń, o ile licencje są dostępne na USB-eLicenser lub Soft-eLicenser.

Co się stanie, jeśli mój USB-eLicenser zostanie uszkodzony lub zgubiony po zamknięciu usługi eLicenser?

Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać indywidualne rozwiązanie. Należy pamiętać, że możemy zaoferować rozwiązanie tylko dla eLicenserów zarejestrowanych w MySteinberg.

Co dzieje się z produktami z usługą licencjonowania opartą na Soft-eLicenser?

Dopóki Soft-eLicenser jest aktywny i zawiera wszystkie zakupione licencje, produkty mogą być nadal używane bez ograniczeń. Należy pamiętać, że nie jest możliwe przenoszenie licencji na inne komputery ani ich ponowna aktywacja po zresetowaniu systemu operacyjnego. Jeśli zamierzasz pozostać przy usłudze licencjonowania opartej na eLicenser, rozważ przeniesienie licencji przechowywanych lokalnie na Soft-eLicenser do USB-eLicenser przed datą zakończenia usługi. Przeniesienie do innego systemu lub zresetowanie systemu operacyjnego nie ma wpływu na USB-eLicenser.

Czy nadal mogę uzyskać wsparcie dla produktów z usługą licencjonowania opartą na eLicenser?

Chociaż nie możemy już zapewnić żadnego wsparcia związanego z eLicenser, regularne wsparcie produktowe jest nadal dostępne dla produktów wymienionych tutaj.

Czy mogę nadal sprzedawać produkty oparte na eLicenser po zakończeniu świadczenia usługi?

Tak, nośniki USB-eLicenser zawierające licencje na produkty mogą być nadal sprzedawane, a produkty te mogą być używane tak długo, jak długo działa nośnik USB-eLicenser. Licencje przechowywane na Soft-eLicenser nie mogą być przenoszone na innych użytkowników po zakończeniu usługi eLicenser, a zatem nie mogą być sprzedawane.

Czy stare kody aktywacyjne oparte na eLicenser mogą być w ogóle używane po zakończeniu eksploatacji eLicenser?

Nie, aby użyć kodu aktywacyjnego opartego na eLicenser, nasz serwer licencji musi być uruchomiony. Po zakończeniu usługi kody te nie mogą być już używane. Prosimy o niekupowanie żadnych kodów aktywacyjnych ani starych pudełek produktów opartych na eLicenser po wyłączeniu naszego serwera licencji.

Czy mogę kupić zapasowe USB-eLicenser do późniejszego wykorzystania w przypadku awarii mojego oryginalnego USB-eLicenser?

Nie, po zakończeniu świadczenia usług nie będzie już możliwe przeniesienie licencji na inny USB-eLicenser.

Uaktualnienia do Steinberg Licensing

Czym jest licencjonowanie Steinberg i jakie są jego zalety?

Steinberg Licensing został wprowadzony w styczniu 2022 roku, aby zastąpić stary system zarządzania licencjami oparty na eLicenser nowoczesnym, bardziej elastycznym systemem zarządzania licencjami opartym na tożsamości. Dzięki Steinberg Licensing możesz po prostu pobrać zakupione oprogramowanie, uruchomić je, zalogować się za pomocą Steinberg ID i od razu rozpocząć pracę. Po aktywacji możesz całkowicie odłączyć się od Internetu, jeśli zajdzie taka potrzeba, i uruchamiać oprogramowanie w nieskończoność bez ponownego łączenia się. Licencjonowanie Steinberg pozwala również na elastyczną aktywację oprogramowania na maksymalnie trzech komputerach jednocześnie – a jeśli kupisz nowy komputer lub tymczasowo potrzebujesz użyć innego, możesz łatwo zwolnić licencję z jednego komputera, aby aktywować inny.

Czy nadal mogę używać produktów z usługą licencjonowania opartą na eLicenser w Steinberg Licensing?

Nie, produkty oparte na eLicenser są niekompatybilne i nie mogą być używane w Steinberg Licensing.

Co stanie się z moimi licencjami na kluczu sprzętowym USB eLicenser po uaktualnieniu do Steinberg Licensing?

Licencje na USB-eLicenser zostaną zaktualizowane do ostatniej dostępnej wersji opartej na eLicenser, kończąc migrację i zachowując kompatybilność wsteczną.

Jak uaktualnić produkt z licencjonowania opartego na eLicenser do licencjonowania Steinberg?

Uaktualnienie licencji opartej na eLicenser do nowej licencji Steinberg Licensing wymaga dodatkowego kroku, aby zakończyć przejście do nowego systemu. Szczegółową instrukcję krok po kroku można znaleźć w dedykowanym artykule pomocy technicznej.

Czy będę mógł zaktualizować mój produkt oparty na eLicenser do Steinberg Licensing po zakończeniu usługi eLicenser?

Nie, aktualizacja produktu opartego na eLicenser do Steinberg Licensing po zakończeniu usługi eLicenser nie będzie już możliwa.

Rejestracja eLicenser w MySteinberg

Dlaczego powinienem zarejestrować mój eLicenser w MySteinberg?
Tylko zarejestrowani użytkownicy otrzymują wsparcie techniczne przez e-mail i telefon. Jeśli produkt nie jest zarejestrowany na koncie, nie możemy zidentyfikować licencji po zakończeniu usługi eLicenser.

Jak zarejestrować urządzenie eLicenser w MySteinberg?
Licencję eLicenser rejestruje się w sekcji Products na koncie MySteinberg. Po zakończeniu rejestracji zarejestrowany eLicenser oraz wszystkie licencje na nim są wyświetlane na koncie MySteinberg w sekcji Products ▸ Show eLicenser-based products. Szczegółową instrukcję krok po kroku można znaleźć
w dedykowanym artykule pomocy technicznej.


Zapraszamy do zakupów oprogramowania muzycznego w naszym sklepie internetowym: