Finale – bas cyfrowany i czcionka Finale Numerics

Źródło: Blog Finale, autor Scott Yoho

Transkrypcja chorału Bacha] lub tworzenie przykładów analizy harmonicznej dla studentów? Ten blog jest dla Ciebie.

Tworzenie basu cyfrowanego (Basso continuo) i analizy harmonicznej jest znacznie uproszczone
w nowszych wersjach Finale dzięki dodaniu czcionki Finale Numerics. Czcionka ta zawiera znaki o zerowej szerokości, które ułatwiają układanie znaków za pomocą narzędzia Słowal.

Oto kilka wskazówek ułatwiających rozpoczęcie pracy:

  1. Wybierz narzędzie Słowa: Z menu Słowa wybierz Ustawienia słów.
  2. W sekcji Kreski oddzielające sylaby wyłącz opcję Użyj „automatycznych” łączników. Kliknij przycisk Rozszerzenia słów w tym oknie dialogowym. Wyłącz opcję Użyj auto rozszerzeń słów,
    a następnie kliknij przycisk OK, aby powrócić do ustawień dokumentu.
  3. Wybierz Czcionki po lewej stronie, a następnie obok Słowa wybierz czcionkę Finale Numerics, a następnie kliknij dwukrotnie OK, aby powrócić do partytury.
  4. Na koniec, z menu Słowa, wybierz „Wprowadzaj słowa„.

Znaki można układać w stosy za pomocą klawiszy modyfikujących na klawiaturze. W przypadku znaków w górnym rzędzie przytrzymaj Shift i wpisz liczbę lub znak. W przypadku znaków na środku wystarczy wpisać liczbę lub znak. Aby umieścić znak poniżej, przytrzymaj klawisz Option na komputerze Mac
i wpisz liczbę lub znak; w systemie Windows przytrzymaj klawisz Alt i wpisz odpowiedni kod klawisza Alt.

Na przykład, w drugim takcie powyżej, możesz wpisać „Shift-7”, a następnie „x”, aby wstawić krzyżyk poniżej.

Nie znasz kodu klawisza Alt? Poniżej znajdują się wszystkie skróty klawiszowe dla użytkowników komputerów Mac i Windows (można również uzyskać dostęp do tych łączy, wyszukując w podręczniku Finale hasło „Finale Numerics„).