Finale: eksport plików Finale do PDF

Źródło: Blog Finale, autor:

Możesz otworzyć każdy plik i wybrać Plik > Eksportuj > PDF, ale jeśli masz wiele plików, może to być pracochłonne. Pomocna może okazać się drukarka PDF.

Możesz zainstalować drukarkę PDF, aby drukować do formatu PDF z dowolnej aplikacji w systemie Mac lub Windows. Drukarka PDF doda nową drukarkę wirtualną do listy zainstalowanych drukarek. Wydrukowanie dowolnego dokumentu na drukarce PDF spowoduje utworzenie nowego pliku PDF na komputerze zamiast drukowania go na kartce papieru w fizycznym urządzeniu.

Główną zaletą drukarki PDF jest to, że można jej używać ze skryptem drukowania wsadowego w FinaleScript do przetwarzania wielu plików. Większość drukarek PDF ma ustawienia, które pozwalają określić, gdzie pliki zostaną zapisane, i podobnie jak w przypadku zwykłej drukarki, można zmienić ustawienia rozmiaru strony w drukarce, aby dopasować ją do rozmiaru strony pliku Finale.

Jest ich wiele do wyboru, ale poniżej przedstawiam kilka, z których z powodzeniem korzystam:

Windows:
– CutePDF http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp
– PrimoPDF http://www.primopdf.com/

Chcesz poznać FinaleScript jako sposób na konwersję wielu plików do formatu PDF? Najpierw wybierz drukarkę PDF i określ folder docelowy (przed uruchomieniem FinaleScript), a następnie:

  • W Finale przejdź do Plug-ins > FinaleScript > Paleta FinaleScript.
  • Rozwiń folder Batch Process (Przetwarzanie wsadowe)
  • Kliknij dwukrotnie opcję Batch Printing (Drukowanie wsadowe)
  • Kliknij Uruchom skrypt i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi określania folderu przetwarzania wsadowego.
  • Po wyświetleniu monitu określ żądane nazwy dla każdego pliku lub po prostu kliknij Zapisz, aby zachować tę samą nazwę.