Finale: łączenie numeracji taktów ze znakami rewizyjnymi

Źródło: Blog Finale, Autor: Mark Adler

Jeden z użytkowników Finale zapytał na Twitterze, czy istnieje automatyczny sposób tworzenia numerów taktów, które odzwierciedlają numer ostatniego znaku rewizyjnego. Jeśli dobrze zrozumiałem pytanie, chodziło mu o to, aby takty w sekcji A utworu były ponumerowane A1, A2, A3… a takty w sekcji B były ponumerowane B1, B2, B3.

Dla mnie najszybszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest utworzenie ekspresji, które numeruje A1, A2, A3… i zastosowanie tej ekspresji do działań w sekcji A, a następnie utworzenie drugiej ekspresji dla sekcji B i tak dalej.

Aby to wypróbować, wybierz narzędzie Ekspresje i kliknij dwukrotnie pierwszy takt w sekcji A. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz Znaki rewizyjne, a następnie kliknij ekspresję z sekwencją liczb, które zaznaczyłem poniżej. Aby zmienić wygląd tej ekspresji, kliknij przycisk Edytuj.

W poniższym oknie dialogowym po prostu wpisałem literę A przed istniejącą sekwencją liczb. Zwróć też uwagę, że zaznaczyłem opcję Ukryj numerację taktów. W tym momencie kliknij OK i ręcznie przypisz tą ekspresję do każdego taktu w sekcji A.

W sekcji B powieliłbym tą ekspresję (klikając w oknie Wybór ekspresji przycisk na dole Powiel, a następnie po prostu edytował A do B i przypisał nową ekspresję do taktów w sekcji B i tak dalej. Oto przykład tego, jak może wyglądać wynikowa partytura:

Gdybym tworzył wiele takich plików, mógłbym wprowadzić te zmiany w szablonie lub zapisać je jako bibliotekę ekspresji do załadowania do innych plików. Jedną z dodatkowych sztuczek, które często stosuję, jest utworzenie nowej nazwy kategorii, takiej jak „Numeracja w rewizjach”, aby ułatwić ich znalezienie.