Finale – nie można eksportować do mp3

Po co eksportować do mp3?

Jeśli chcesz utworzyć plik audio, który dokładnie reprezentuje odtwarzanie w dokumencie, plik WAV będzie wystarczający w większości przypadków.

Eksportowanie do mp3 może być pomocne, jeśli chcesz udostępnić plik przez e-mail, ponieważ pliki mp3 są mniejsze niż pliki WAV.

Eksportowanie do mp3 jest niedostępne

Jeśli próbujesz wyeksportować plik audio (Plik Eksportuj Plik audio) i chcesz utworzyć MP3, ale ta opcja nie jest dostępna, opcje odtwarzania mogą mieć wpływ na ten wybór.

Finale ma dwa główne tryby odtwarzania: Odtwarzaj z MIDI (Play Finale Through MIDI) lub Odtwarzaj z VST/*AU (Play Finale Through Audio Units) (*AU dla macOS). Obie te opcje można znaleźć w menu MIDI/Audio. Jeśli masz zaznaczone Odtwarzaj z VST/*AU, Finale nie będzie mógł wyeksportować bezpośrednio do MP3. Jeśli zamiast tego masz wybrany Odtwarzaj z MIDI, możesz wyeksportować do MP3 bezpośrednio z Finale.

Jednak nie zawsze jest to najlepsza opcja, aby przełączyć plik, do odtwarzania przez MIDI w celu wyeksportowania do MP3. Może to spowodować zmianę przypisania dźwięków odtwarzania, a zwłaszcza podczas korzystania z perkusji spowoduje domyślne załadowanie nieprawidłowych dźwięków. Ponadto jakość odtwarzania większości dźwięków instrumentów AU/VST jest lepsza niż domyślny SmartMusic SoftSynth, który jest używany podczas grania w Finale przez MIDI.

Tak więc, aby uzyskać plik MP3 dla wyniku Finale, ale nadal używać dźwięków AU/VST, możesz wykonać następujące czynności:

  1. Pozostaw plik ustawiony do odtwarzania przez AU/VST w menu MIDI/Audio.
  2. Eksportuj plik do audio (Plik Eksportuj Plik audio).
  3. Wybierz zapisanie pliku audio jako AIFF (Mac) lub WAV (Windows). Zapisz plik audio gdzieś, gdzie łatwo go znaleźć.
  4. Użyj programu takiego jak Apple Music/iTunes for Windows, aby przekonwertować zapisany plik AIFF lub WAV na MP3. Alternatywnie, możesz użyć Audacity.

Programy MakeMusic Finale i PrintMusic oraz uaktualnienia w polskiej wersji językowej oraz z polskim podręcznikiem (PDF) mogą kupić Państwo w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *