Finale: Przedtakt w środku utworu

Źródło: Blog Finale, autor: Justin Phillips

Finale sprawia, że tworzenie przedtaktu jest łatwe: ustaw jego wartość podczas wypełniania Kreatora dokumentu lub przejdź do Dokument > Przedtakt.

Tak czy inaczej, pierwsza miara utworu zostanie przekształcona w przedtakt. Jeśli jednak chcesz, aby przedtakt pojawiła się w innym miejscu, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Po wybraniu narzędzia Metrum kliknij dwukrotnie takt, który chcesz zmienić.
  2. Kliknij “Opcje”.
  3. Ustaw metrum, aby dostosować ją do rzeczywistej liczby miar w takcie: dla przedtaktu o wartości jednej ćwierćnuty, ustaw metrum 1/4.
  4. Zaznacz “Użyj innego oznaczenia Wyświetlanego metrum,” i ustaw w dolnej części okna metrum, które będzie wyświetlane.
  5. Ustaw odpowiedni region taktów, na przykład “Od taktu 21 do taktu 21,” i wciśnij OK.
    (jeśli w Twojej partyturze przedtakt występuje w innym takcie, nie zapomnij ustawić odpowiedniego zakresu taktów)

Teraz powinieneś mieć takt, która wygląda jak zwykły takt w 4/4, ale pozwoli na wprowadzenie tylko jednej ćwierćnuty lub pauzy i będzie prawidłowo rozmieszczona.

Jeśli ta zmiana ma mieć wpływ na numerację taktów, możesz wybrać narzędzie Takty, kliknąć dwukrotnie ten takt, odznaczyć opcję „Zawieraj w numeracji taktów” i kliknij OK.