Finale – Repetycje nie pojawiają się w niektórych głosach

Jeśli zauważysz w swoim utworze, że Finale nie pokazuje repetycji (zwłaszcza klamer volt) na niektórych pięcioliniach lub jeśli te powtórzenia nie są wyświetlane w głosach, możesz napotkać wynik jednego z domyślnych zachowań grupowania instrumentów Finale.

Finale ma globalną preferencję, która dyktuje, kiedy niektóre grupy pięciolinii powinny być pogrupowane jako rodzina instrumentów, a zatem zmienia niektóre atrybuty tych pięciolinii, aby pomóc nakreślić grupy rodziny instrumentów.

W globalnych preferencjach Finale (WindowsPlik Edycja Preferencje || MacFinale [numer wersji, jeśli istnieje] > Preferencje (lub Ustawienia), w sekcji Edycja znajduje się ustawienie o nazwie Automatycznie numeruj takty volt i repetycji tekstowych dla rodzin instrumentów.

Jak sama nazwa wskazuje, na podstawie tego, które instrumenty znajdują się w partyturze i ich kolejności, Finale automatycznie wybierze, na których pięcioliniach pokazane będą liczby, volty i repetycje tekstowe. Ta opcja robi to automatycznie, zmieniając niektóre właściwości pięciolinii. Czasami może to powodować zamieszanie, gdy zdecydujesz się pokazać powtórzenia na wszystkich pięcioliniach i pokazują się one tylko na najwyższej pięciolinii każdej grupy.

To ustawienie można dezaktywować, ale wiele z tego, co robi, jest w rzeczywistości pomocne. Zamiast tego najlepiej jest użyć globalnych właściwości pięciolinii, aby skonfigurować pięciolinie do wyświetlania volt i repetycji tekstowych. Oto jak to zrobić:

  1. Najpierw otwórz dany dokument i wybierz narzędzie Repetycje  .
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub przytrzymaj CONTROL i kliknij dla Maca) mały, szary uchwyt na dowolnej klamrze volty i wybierz Edytuj przyporządkowanie repetycji.
  3. W wyświetlonym oknie dialogowym przyporządkowania repetycji wybierz opcję Wszystkich pięcioliniach w sekcji Pokaż na.

    Uwaga: możesz wybrać listę pięciolinii i ją edytować, aby wybrać na których pięcioliniach chcesz, aby repetycje były wyświetlane; jednak powtórzenia będą wyświetlane tylko na wybranych pięcioliniach bez względu na to, co zostanie zmienione w dalszej części tych kroków.
  4. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe przyporządkowania repetycji .
  5. Wybierz narzędzie Zaznaczanie, a następnie wybierz Plug-ins Tworzenie partytur i aranży Globalne właściwości pięciolinii.
  6. W małym okienku w górnym, lewym rogu okna dialogowego Globalne właściwości pięciolinii użyj klawisza SHIFT i kliknij myszą, aby zaznaczyć wszystkie nazwy pięciolinii z tej listy.
  7. Zaznacz pole obok opcji Volty i repetycje tekstowe w sekcji Wyświetlane elementy. Upewnij się, że pole jest zaznaczone i nie ma poziomej kreski w polu wyboru.
  8. Kliknij Zastosuj; kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Globalne właściwości pięciolinii.

Twoje repetycje powinny teraz pojawić się na wszystkich pięcioliniach lub we wszystkich pięcioliniach wybranych na liście pięciolinii w oknie dialogowym przyporządkowania repetycji dla kroku 3.


Programy MakeMusic Finale i PrintMusic oraz uaktualnienia w polskiej wersji językowej oraz z polskim podręcznikiem (PDF) mogą kupić Państwo w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *