Instalacja programu Site License Monitor (Finale)

Żądanie zasobów instalatora Site License Monitor

Aby uzyskać dostęp do instalatora dla Finale Site License Monitor, należy kliknąć ten link w celu skontaktowania się z naszym zespołem obsługi klienta MakeMusic.
Po otrzymaniu wiadomości e-mail od zespołu pomocy technicznej z zasobami do instalacji Site License Monitor, skorzystaj z poniższych instrukcji, aby zainstalować Site License Monitor:

Instalacja programu Site License Monitor w systemie Windows

Skorzystaj z poniższych instrukcji, aby zainstalować Site License Monitor w systemie operacyjnym Windows/Windows Server. Site License Monitor jest obecnie obsługiwany w systemach Windows XP do Windows 10 oraz Windows Server 2012 i 2016.

 1. Z wiadomości e-mail Finale Site License Monitor, wysłanej przez team@makemusic.com, postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby pobrać plik SiteLicenseMonitor.msi oraz załączony plik config.dat i umieścić je na pulpicie.
 2. Kliknij dwukrotnie plik SiteLicenseMonitor.msi, aby rozpocząć proces instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji Site License Monitor aż do zakończenia instalacji.
 3. Przytrzymaj klawisz WINDOWS na klawiaturze komputera i naciśnij jednocześnie literę E, aby otworzyć Eksploratora Windows.
 4. Kliknij dwukrotnie dysk C:\ i otwórz folder SiteLicenseMonitor utworzony przez instalator.
 5. Skopiuj plik config.dat z pulpitu do folderu SiteLicenseMonitor.
  • Uwaga: Jeśli nazwa tego pliku zawiera dodatkowe cyfry lub znaki, zmień jego nazwę na „config.dat”, aby zapewnić pomyślne uruchomienie usługi Site License Monitor.
 6. Jeśli masz zaporę sieciową na serwerze sieciowym: upewnij się, że port 8100 jest dostępny przez zaporę.
 7. Naciśnij raz klawisz WINDOWS na klawiaturze komputera, aby otworzyć menu Start.
 8. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz „Usługi„. Jeśli po prostu zaczniesz wpisywać, system Windows rozpocznie wyszukiwanie.
 9. Kliknij dwukrotnie aplikację Usługi na pulpicie.
 10. Znajdź Finale Site License Monitor Service na liście usług. Kliknij usługę prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości. Pojawi się okno Finale Site License Monitor Service Properties.
 11. W sekcji Typ uruchomienia wybierz Automatycznie z listy rozwijanej.
 12. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie Uruchom. Usługa zostanie uruchomiona. Kliknij OK, aby zamknąć okno Finale Site License Monitor Service Properties.
 13. Z folderu SiteLicenseMonitor skopiuj plik fin_slm.txt na komputery klienckie.

Katalogi są następujące:

 • Klienci Windows:
  • Finale (wersja 27): C:\Program Files\MakeMusic\Finale\27
  • Finale (wersja 26): C:\Program Files\MakeMusic\Finale\26
  • Finale (wersja 25): C:\Program Files\Finale
  • Finale 2004b – 2014.5
   Komputery 64-bitowe: C:\Program Files (x86)\Finale [numer wersji]
   Komputery 32-bitowe: C:\Program Files\Finale [numer wersji]
 • Klienci Mac:
  • Finale (wersja 27): /Library/Application Support/MakeMusic/Finale 27/Data
  • Finale (wersja 26): /Library/Application Support/MakeMusic/Finale 26/Data
  • Finale (wersja 25): /Library/Application Support/MakeMusic/Finale/Data
  • Finale 2014.5 i wcześniejsze: /Library/Application Support/MakeMusic/Finale [numer wersji]/Data

Uwaga: Należy ponownie skopiować plik fin_slm.txt do tych katalogów za każdym razem, gdy ponownie instalujesz Finale na komputerze klienckim.

W większości przypadków, w których konieczne jest rozwiązywanie problemów, należy usunąć monitor, ponownie wykonać powyższe kroki (upewnić się, że nic nie zostało pominięte) i ponownie zainstalować monitor. Site License Monitor jest prostą usługą w swojej istocie, więc jeśli ponowna instalacja go nie naprawi, zbierz wszystkie błędy, które widzisz przed skontaktowaniem się z zespołem obsługi klienta MakeMusic.

Instalacja programu Site License Monitor w systemie macOS

Skorzystaj z poniższych instrukcji, aby zainstalować Site License Monitor w systemie operacyjnym Mac. Site License Monitor jest obecnie obsługiwany w systemach macOS od 10.2 do 10.14 (macOS 10.15 Catalina i nowsze nie są obsługiwane, więcej informacji tutaj).

 • Z wiadomości e-mail Finale Site License Monitor, wysłanej przez team@makemusic.com, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać komponenty monitora i załączony plik config.dat i umieścić je na biurku.
 • Znajdź na pulpicie skompresowany folder FinaleMacSiteLicenseMonitor.zip i kliknij go dwukrotnie, aby rozpakować jego zawartość.
 • Przenieś plik config.dat z biurka do zdekompresowanego folderu FinaleMacSiteLicenseMonitor.
  • Uwaga: Jeśli nazwa tego pliku zawiera dodatkowe cyfry lub znaki, zmień jego nazwę na „config.dat”, aby zapewnić pomyślne uruchomienie usługi Site License Monitor.
 • Kliknij dwukrotnie plik Install_Server.command, aby zainstalować usługę SLM. (Użytkownicy wersji od 10.12 do 10.14: Przytrzymaj klawisz CONTROL i kliknij plik .command, aby wybrać opcję Otwórz z menu kontekstowego (zwykłe dwukrotne kliknięcie może się nie powieść ze względu na ograniczenia bezpieczeństwa Gatekeepera Maca).
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami w skrypcie. Zalecana odpowiedź dla każdego kroku instalacji usługi pojawia się w nawiasach na końcu każdego monitu.
 • Skopiuj plik fin_slm.txt na komputery klienckie.

Katalogi są następujące:

 • Klienci Windows:
  • Finale (wersja 27): C:\Program Files\MakeMusic\Finale\27
  • Finale (wersja 26): C:\Program Files\MakeMusic\Finale\26
  • Finale (wersja 25): C:\Program Files\Finale
  • Finale 2004b – 2014.5
   Komputery 64-bitowe: C:\Program Files (x86)\Finale [numer wersji]
   Komputery 32-bitowe: C:\Program Files\Finale [numer wersji]
 • Klienci Mac:
  • Finale (wersja 27): /Library/Application Support/MakeMusic/Finale 27/Data
  • Finale (wersja 26): /Library/Application Support/MakeMusic/Finale 26/Data
  • Finale (wersja 25): /Library/Application Support/MakeMusic/Finale/Data
  • Finale 2014.5 i wcześniejsze: /Library/Application Support/MakeMusic/Finale [numer wersji]/Data

Uwaga: Należy ponownie skopiować plik fin_slm.txt do tych katalogów za każdym razem, gdy ponownie instalujesz Finale na komputerze klienckim.

W większości przypadków, w których konieczne jest rozwiązywanie problemów, należy usunąć monitor, ponownie wykonać powyższe kroki (upewnić się, że nic nie zostało pominięte) i ponownie zainstalować monitor. Site License Monitor jest prostą usługą w swojej istocie, więc jeśli ponowna instalacja go nie naprawi, zbierz wszystkie błędy, które widzisz przed skontaktowaniem się z zespołem obsługi klienta MakeMusic.

Usuwanie usługi Site License Monitor w systemie Windows

Jeśli masz problemy z usługą Site License Monitor i musisz ją ponownie zainstalować lub po prostu chcesz ją usunąć. Będziesz musiał usunąć plik komponentu, zatrzymać usługę, uruchomić dezinstalator i usunąć usługę – oto jak to zrobić…

remove a component file, stop the service, run the uninstaller, and delete the service – here’s how…

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.
 2. Otwórz okno dialogowe Uruchom, przytrzymując klawisz WINDOWS i naciskając jednocześnie literę R.
 3. Wpisz:
  C:\SiteLicenseMonitor
 4. Kliknij OK.
 5. Usuń (lub przenieś) plik config.dat z folderu SiteLicenseMonitor.
 6. Ponownie otwórz okno dialogowe Uruchom, wpisz: services.msc
 7. Kliknij OK.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Finale Site License Monitor i wybierz Stop/Zatrzymaj.
 9. Ponownie otwórz okno dialogowe Uruchom, wpisz: appwiz.cpl
 10. Kliknij OK.
 11. Kliknij Site License Monitor prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Odinstaluj.
 12. Naciśnij raz klawisz WINDOWS i wyszukaj „cmd„. Jeśli po prostu zaczniesz go wpisywać, system Windows wyszuka go za Ciebie.
 13. Kliknij prawym przyciskiem myszy wynik wyszukiwania CMD i wybierz opcję Uruchom jako administrator.
 14. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  sc delete „FinaleSiteLicense”
 15. Naciśnij klawisz ENTER na klawiaturze komputera, aby uruchomić polecenie i usunąć usługę.
 16. Po pomyślnym usunięciu usługi wyświetlony zostanie poniższy komunikat.

Usuwanie usługi Site License Monitor w systemie macOS

Jeśli masz problemy z usługą Site License Monitor i musisz ją ponownie zainstalować lub po prostu chcesz ją usunąć. Będziesz musiał usunąć plik komponentu, zatrzymać usługę, uruchomić dezinstalator i usunąć usługę – oto jak to zrobić…

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.
 2. Otwórz folder FinaleMacSiteLicenseMonitor na pulpicie.
 3. Kliknij dwukrotnie plik Install_Server.command, aby uruchomić skrypt terminala.
 4. Wpisz „2„, a następnie ENTER, aby usunąć serwer Finale Site License Monitor Server.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami skryptu, aby usunąć usługę SLM.
 6. Zostanie wyświetlony monit z liczbą katalogów, które skrypt chce sprawdzić i usunąć. Sprawdź, czy każdy wiersz jest powiązany z usługą SLM (fslmd, FinaleSiteLicenseMonitor, fslm itp.), wpisz „y” i naciśnij klawisz Return, aby zweryfikować każdą akcję.
 7. Po pomyślnym usunięciu usługi wyświetlony zostanie poniższy komunikat.

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe (serwer):

 • Oprogramowanie Site License Monitor działa wyłącznie na serwerze sieciowym.
 • Dostępne są dwie wersje serwera sieciowego – Win32 i Mac OS X.
 • Wersja Win32 będzie działać w systemach Windows XP – Windows 10.
 • System Windows wymaga lokalnego dysku C: i pełnych uprawnień administratora do instalacji i działania.
 • Wersja Mac będzie działać na macOS 10.2 do 10.14 (macOS 10.15 Catalina i nowsze nie są obsługiwane, więcej informacji tutaj).
 • Site License Monitor musi być skonfigurowany do automatycznego uruchamiania na serwerze przy każdym ponownym uruchomieniu serwera.
 • Site License Monitor musi być uruchomiony na serwerze ze statycznym (niezmiennym) adresem TCP/IP i portem.
 • Adres IP Site License Monitor nie może się zmieniać, nawet w lokalizacjach korzystających z DNS i w których adresy IP klientów są przydzielane dynamicznie.


Wymagania systemowe (komputery klienckie):

 • Wszystkie komputery klienckie muszą być podłączone do sieci za pośrednictwem protokołu TCP/IP.
 • Site License Monitor będzie działał z mieszanymi klientami Finale Windows i Macintosh.
 • Nie jest wymagane żadne oprogramowanie klienckie (inne niż Finale).
 • Site License Monitor współpracuje z Finale 2004b i nowszymi.
 • Finale musi być zainstalowany lokalnie na wszystkich komputerach klienckich.
 • Połączenia internetowe nie są konieczne na żadnym komputerze klienckim lub serwerze do korzystania z Site License Monitor.
 • Aby uzyskać Site License Monitor, skontaktuj się z działem obsługi klienta MakeMusic, przesyłając zgłoszenie do pomocy technicznej tutaj. Upewnij się, że masz gotowy numer seryjny licencji wielostanowiskowej, ponieważ jest on wymagany do uzyskania kopii Site License Monitor. Do programu Site License Monitor dołączone są instrukcje dotyczące konfiguracji i użytkowania.

Licencję wielostanowiskową Finale (w polskiej/angielskiej wersji) możesz kupić w naszym sklepie http://www.audiofactory.pl