Jak zmienić dźwięki w Orbie?

Jeśli chcesz zmienić dźwięk, możesz to zrobić, wybierając nowe ustawienie wstępne.

Ustawienie wstępne (presety) to brzmienie, strojenie i zestaw gestów, które mają zastosowanie do jednego z czterech trybów instrumentu Orba. Uwaga: Ustawienia wstępne są specyficzne dla danego trybu. Na przykład: ustawienie wstępne perkusji można wybrać tylko w trybie perkusji. Zmiana ustawienia wstępnego w Orba odbywa się w aplikacji Orba.

Zmiana ustawienia wstępnego/dźwięku

  1. Przejdź do folderu Presets, klikając zakładkę „browse” po lewej stronie ekranu, a następnie wybierając zakładkę „Presets” u góry.
  1. Upewnij się, że wybrałeś(aś) tryb, do którego chcesz załadować nowy preset (np. Drum, Bass, Chord lub Lead).
  2. Wybierz preset, który chcesz załadować, a następnie kliknij „Load” i voila!