Korzystanie z instrumentów Garritan w Ableton Live

Aby korzystać z bibliotek Garritan w programie Ableton Live, należy sprawdzić, czy w folderach Audio Units lub VST Plug-In, z których korzysta Ableton, zainstalowane są odpowiednie komponenty ARIA Player Components.

Odtwarzacz Garritan ARIA powinien automatycznie zainstalować się w domyślnych folderach Audio Unit / VST systemu Ableton. Aby sprawdzić, czy wtyczka została zainstalowana w odpowiedniej lokalizacji, uruchom Live i otwórz preferencje programu:

Mac: menu Live > Preferences
Windows: menu Options > Preferences

W oknie preferencji kliknij kategorię Plug-Ins po lewej stronie. Sprawdź, czy opcja „Use Audio Units” i/lub „Use VST 2 Plug-In / Use VST 3 Plug-In (Folder System lub Custom*)” są włączone.On.

mceclip2.png

*W przypadku korzystania z niestandardowego folderu VST należy sprawdzić, czy plik ARIA Player VST DLL został skopiowany do tego folderu. Jeśli nie ma go w tym folderze, można go skopiować z następujących lokalizacji:

 • Mac: Macintosh HD > Library > Audio > Plug-Ins > VST
 • Windows: C:\Program Files\Garritan\ARIA Player\VST

Pamiętaj, aby kliknąć Rescan w Plug-In Sources w Live’s Plug-Ins Preferences, aby odświeżyć listę wtyczek.

Jeśli odtwarzacz ARIA Player nie pojawi się w katalogu wtyczek Ableton po kliknięciu przycisku Rescan, konieczne może być skopiowanie odtwarzacza Garritan ARIA Player do odpowiedniego folderu. Domyślne katalogi wtyczek Abletona można znaleźć poniżej:

Mac

 • Macintosh HD:/Library/Audio/Plug-Ins/Components/(AU .component file extension)
 • Macintosh HD:/Library/Audio/Plug-Ins/VST/(VST 2 .vst file extension)
 • Macintosh HD:/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/(VST 3 .vst3 file extension)

Windows

 • VST 3
  • C:\Program Files\Common Files\VST3
 • VST 2 (manual installation paths only, usually selected during installation)
  • C:\Program Files\Common Files\VST2
  • C:\Program Files\VST Plugins
  • C:\Program Files\Steinberg\Plugins

Gdy pliki te zostaną umieszczone i zeskanowane, ARIA Player będzie dostępny do użytku jako wtyczka w Live.Biblioteki wirtualnych instrumentów Garritan oraz Ableton Live mogą kupić Państwo w naszym sklepie internetowym http://www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *