Krok 3 – Uruchamianie i autoryzacja programu Finale

Wskazówka: Proces autoryzacji został zaktualizowany dla Finale w wersji 26. Jeśli korzystasz z poprzedniej wersji, możesz wyświetlić proces autoryzacji tutaj

Aby uzyskać wszystkie korzyści wynikające z bycia właścicielem Finale, w tym wsparcie klienta, bezpłatne aktualizacje serwisowe oraz zniżki na przyszłe aktualizacje i nowe produkty, należy wypełnić Kreator autoryzacji Finale


WAŻNE: jeśli nie posiadasz konta MakeMusic to najpierw załóż konto na witrynie producenta www.finalemusic.com, a następnie dodaj zakupiony program do konta. W ten sposób będzie można łatwiej wycofywać autoryzacje komputera oraz otrzymać wsparcie producenta.


Aby autoryzować Finale

 1. Kliknij ikonę Finale w Docku lub na Pulpicie. Po pierwszym uruchomieniu programu Finale wyświetlone zostanie okno dialogowe Autoryzuj Finale. To okno dialogowe pojawia się przy każdym uruchomieniu programu Finale do momentu autoryzacji produktu. Na autoryzację kopii programu Finale użytkownik ma 30 dni. Po upływie 30 dni drukowanie, zapisywanie i udostępnianie są wyłączone do czasu autoryzacji kopii programu Finale.
 2. Kliknij przycisk Autoryzuj teraz, aby uruchomić Kreatora autoryzacji Finale
 3. Wprowadź wymagane informacje. Numer seryjny programu Finale można znaleźć…
  • Na swoim koncie MakeMusic pod adresem www.finalemusic.com, jeśli wcześniej zarejestrowałeś swój numer seryjny.
  • Na naklejce wewnątrz opakowania Finale DVD lub CD najwcześniejszej zakupionej wersji..
  • Wybierając Finale > O Finale, w przypadku aktualizacji z wcześniejszej wersji Finale. Numer seryjny nie uległ zmianie.
  • Kliknij Jaki jest mój numer seryjny? w Kreatorze autoryzacji Finale, aby uzyskać więcej informacji. 
  • W mailu od AudioFactory, który otrzymałeś(aś) wraz z fakturą zakupu
 4. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Autoryzacja powiodła się
 5. Kliknij przycisk Zamknij. Zostanie wyświetlone Okno startowe, a użytkownik będzie mógł tworzyć nuty. Jeśli Kreator autoryzacji napotka jakiekolwiek problemy, skorzystaj z instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby rozwiązać proces autoryzacji. Identyfikator komputera i kod autoryzacji są specyficzne dla danego komputera i będą działać tylko na danej instalacji komputerowej. Upewnij się, że wprowadzono prawidłowy numer seryjny.

W tym miejscu można wybrać sposób rozpoczęcia nowej partytury, kontynuowania pracy nad istniejącym projektem lub uzyskania dostępu do materiałów referencyjnych. Na przykład, wybierz Kreator dokumentu, aby rozpocząć nowy niestandardowy dokument, określając tytuł, pięciolinie, tonację, metrum i inne atrybuty nowej partytury. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem Finale, zapoznaj się z Przewodnikiem samouczka, aby poznać podstawy Finale. 

Finale automatycznie konfiguruje ustawienia wejścia i odtwarzania MIDI, ale jeśli chcesz wprowadzić poprawki, możesz znaleźć te ustawienia w oknie dialogowym MIDI Setup. W następnej sekcji dowiesz się, jak skonfigurować system MIDI za pomocą tego okna dialogowego.

Aby usunąć autoryzację programu Finale

Kopia programu Finale może być autoryzowana na dwóch komputerach jednocześnie. Jednak dzięki połączeniu z Internetem autoryzacja może być dowolnie przenoszona z jednego komputera na drugi. Jeśli nadal masz dostęp do komputera, wybierz Pomoc > Wycofaj autoryzację Finale, aby otworzyć wolne miejsce na autoryzację. Autoryzacji można również dokonać na koncie www.makemusic.com, logując się i klikając opcję Zarządzaj autoryzacjami. Kopia programu Finale może być teraz autoryzowana na innym komputerze.

Przed dokonaniem zmian sprzętowych w komputerze, takich jak wymiana dysku twardego, należy cofnąć autoryzację. Zapewni to wolne miejsce do autoryzacji po aktualizacji sprzętu. Po cofnięciu autoryzacji drukowanie, zapisywanie i udostępnianie są wyłączone do momentu przywrócenia autoryzacji.

Utraciłem(am) dostęp do komputera (awaria, wirus, format dysku) jak odzyskać możliwość autoryzacji Finale?

Proszę zapoznać się z naszym materiałem wideo, w którym omawiamy jak wycofać autoryzację Finale bez fizycznego dostępu do uszkodzonego komputera (systemu).


Programy MakeMusic Finale i PrintMusic oraz uaktualnienia w polskiej wersji językowej oraz z polskim podręcznikiem (PDF) mogą kupić Państwo w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *