Krok 5 – konfiguracja ReWire z Finale

Wskazówka: Odwiedź stronę Propellerhead, aby uzyskać więcej informacji na temat ReWire.

ReWire umożliwia strumieniowe przesyłanie wyjścia audio programu Finale do cyfrowej stacji roboczej audio (DAW) innej firmy. Finale działa jako urządzenie audio, a DAW jest hostem. Aby sprawdzić, czy ReWire jest obsługiwany, należy skontaktować się z producentem programu DAW. 

Komponenty ReWire są instalowane wraz z programem Finale, ale konieczne jest przeprowadzenie pewnych ustawień w programie DAW. Skorzystaj z poniższej listy rozwijanej, aby zobaczyć, jak kilka popularnych programów DAW można skonfigurować z Finale jako urządzeniem audio. 

OSTRZEŻENIE! Ponieważ Finale działa jako urządzenie audio, większość problemów związanych z odtwarzaniem należy rozwiązywać za pośrednictwem producenta programu DAW. Odwiedź bazę wiedzy Finale Knowledge Base, aby znaleźć typowe kroki rozwiązywania problemów z ReWire. 

Ableton Live

Od wersji Ableton Live 11 funkcja ReWire została wyłączona i nie jest już dostępna. Aby podłączyć program Finale do programu Ableton Live, należy korzystać z wersji wcześniejszej niż 11.

 1. Utwórz nowy zestaw Live Set lub otwórz istniejący.
 2. Utwórz ścieżkę audio, wybierając Create > Insert Audio Track.
 3. Na ścieżce audio użyj przycisku Audio From menu rozwijane, aby wybrać Finale i kliknij In pod Monitor.
 4. Uruchom Finale i otwórz dokument (File > Open). Playback Controls zmienił się. Simple i Speedy Entry są obsługiwane w trybie ReWire, ale wprowadzanie nut nie generuje żadnego dźwięku. Aby usłyszeć zmiany wprowadzone w Finale, kliknij przycisk Re-Sync Score Data Button  podczas korzystania z programu DAW do sterowania odtwarzaniem. Kliknięcie przycisku Play w menu Playback Controls automatycznie aktualizuje odtwarzanie Finale w trybie ReWire. 

  Play Finale Through MIDI nie jest obsługiwana. Upewnij się, że wybrałeś Play Finale Through VST i Reassign Playback Sounds z menu MIDI/Audio menu przed przejściem do następnego kroku. 
 5. Kliknij przycisk Play  w Ableton Live lub na panelu Playback Controls w Finale. Finale działa teraz jako urządzenie audio z Ableton Live.

Cubase

 1. Uruchom Cubase. 
 2. Utwórz nowy projekt lub otwórz istniejący.
 3. Wybierz Devices > Finale ReWire. Zostanie wyświetlony panel Finale ReWire. 


  Jeśli używasz Cubase 9.5.1, Finale nie pojawi się automatycznie. Wybierz Studio > ReWire > ReWire Setup. Zostanie wyświetlone okno dialogowe ReWire Setup. Zaznacz pole wyboru obok Finale i kliknij Apply.


   

  Wybierz Studio > ReWire > Finale ReWire aby uruchomić panel Finale ReWire. 
 4. Kliknij przyciski zasilania, aby aktywować Mix-L i Mix-R . Zamknij panel Finale ReWire. W projekcie pojawi się ścieżka ReWire. 
 5. Uruchom Finale i otwórz dokument (File > Open). Playback Controls zmienił się. Simple i Speedy Entry są obsługiwane w trybie ReWire, ale wprowadzanie nut nie generuje żadnego dźwięku. Aby usłyszeć zmiany wprowadzone w Finale, kliknij przycisk Re-Sync Score Data Button  podczas korzystania z programu DAW do sterowania odtwarzaniem. Kliknięcie przycisku Play w menu Playback Controls automatycznie aktualizuje odtwarzanie Finale w trybie ReWire. 

  Play Finale Through MIDI nie jest obsługiwana. Upewnij się, że wybrałeś Play Finale Through VST i Reassign Playback Sounds z menu MIDI/Audio menu przed przejściem do następnego kroku.  
 6. Kliknij przycisk Play  w Cubase lub w Finale Playback Controls. Finale działa teraz jako urządzenie audio z Cubase.

 Digital Performer

 1. Uruchom program Digital Performer. 
 2. Utwórz nowy projekt lub otwórz istniejący.
 3. Utwórz stereofoniczną ścieżkę audio, wybierając Project > Add Track > Stereo Audio Track.
 4. Pod Input na ścieżce audio stereo, wybierz New Stereo Bundle > Finale:Mix-L 1-Mix-R 2. Pod Monitor, kliknij ikonę głośnika .
 5. Uruchom Finale i otwórz dokument (File > Open). Playback Controls zmienił się. Simple i Speedy Entry są obsługiwane w trybie ReWire, ale wprowadzanie nut nie generuje żadnego dźwięku. Aby usłyszeć zmiany wprowadzone w Finale, kliknij przycisk Re-Sync Score Data Button  podczas korzystania z programu DAW do sterowania odtwarzaniem. Kliknięcie przycisku Play w menu Playback Controls automatycznie aktualizuje odtwarzanie Finale w trybie ReWire. 

  Play Finale Through MIDI nie jest obsługiwana. Upewnij się, że wybrałeś Play Finale Through VST i Reassign Playback Sounds z menu MIDI/Audio menu przed przejściem do następnego kroku.
 6. Kliknij przycisk Play  w programie Digital Performer lub w programie Finale Playback Controls. Finale działa teraz jako urządzenie audio z Digital Performer.

 Pro Tools

 1. Uruchom Pro Tools. 
 2. Utwórz nową sesję lub otwórz istniejącą.
 3. Utwórz ścieżkę instrumentu stereo, wybierając Track > New. Zostanie wyświetlone okno dialogowe New Track. 
 4. Użyj menu rozwijanych, aby wybrać Stereo i  Instrument Track. Kliknij Create. Pojawi się nasza nowa ścieżka instrumentu.
 5. Pod INSERTS A-E w oknie Mix lub Edit wybierz multichannel plug-in > Instrument >  Finale (stereo). Finale otworzy się automatycznie i pojawi się okno dialogowe wtyczki ReWire. 
 6. Kliknij przycisk wyjścia   i wybierz Mix-L – Mix-R. Zamknij okno dialogowe wtyczki ReWire. 
 7. Uruchom Finale i otwórz dokument (File > Open). Playback Controls zmienił się. Simple i Speedy Entry są obsługiwane w trybie ReWire, ale wprowadzanie nut nie generuje żadnego dźwięku. Aby usłyszeć zmiany wprowadzone w Finale, kliknij przycisk Re-Sync Score Data Button  podczas korzystania z programu DAW do sterowania odtwarzaniem. Kliknięcie przycisku Play w menu Playback Controls automatycznie aktualizuje odtwarzanie Finale w trybie ReWire. 

  Play Finale Through MIDI nie jest obsługiwana. Upewnij się, że wybrałeś Play Finale Through VST i Reassign Playback Sounds z menu MIDI/Audio menu przed przejściem do następnego kroku.
 8. Kliknij przycisk Play  in Pro Tools or in Finale’s Playback Controls. Finale działa teraz jako urządzenie audio z Pro Tools.

 Reaper

 1. Launch Reaper.
 2. Utwórz nowy projekt lub otwórz istniejący.
 3. Utwórz ścieżkę, wybierając Track > Insert new track.
 4. Na ścieżce kliknij przycisk FX .
 5. Zostaną wyświetlone okna dialogowe FX i Add FX to: Track 1.
 6. Pod All Plugins, wybierz ReWire: Finale i kliknij OK. Program Finale otworzy się automatycznie.
 7. Dokonaj wszelkich regulacji magistrali i kanałów w oknie dialogowym FX. Po zakończeniu zamknij okno dialogowe.
 8. Uruchom Finale i otwórz dokument (File > Open). Playback Controls zmienił się. Simple i Speedy Entry są obsługiwane w trybie ReWire, ale wprowadzanie nut nie generuje żadnego dźwięku. Aby usłyszeć zmiany wprowadzone w Finale, kliknij przycisk Re-Sync Score Data Button  podczas korzystania z programu DAW do sterowania odtwarzaniem. Kliknięcie przycisku Play w menu Playback Controls automatycznie aktualizuje odtwarzanie Finale w trybie ReWire.  

  Play Finale Through MIDI nie jest obsługiwana. Upewnij się, że wybrałeś Play Finale Through VST i Reassign Playback Sounds z menu MIDI/Audio menu przed przejściem do następnego kroku.
 9. Kliknij przycisk Play  in Reaper or in Finale’s Playback Controls. Finale działa teraz jako urządzenie audio z Reaper.

Wskazówka: Opcja Device to ReWire Master Tempo jest domyślnie odznaczona. Należy pamiętać, że odtwarzanie nie będzie działać poprawnie, jeśli w programie DAW znajduje się ścieżka tempa, a Finale kontroluje tempo.

Tempo odtwarzania może być kontrolowane przez mapę tempa programu Finale lub przez program DAW. Jeśli chcesz korzystać z tempa odtwarzania w programie DAW, wybierz opcję Device to ReWire Master Tempo w Playback Settings

Po zakończeniu sesji ReWire należy najpierw zamknąć Finale, a następnie program DAW. Jeśli program DAW zostanie nieoczekiwanie zamknięty, a Finale będzie nadal w trybie ReWire, użyj opcji MIDI/Audio > Device Setup > Reset ReWire.


Programy MakeMusic Finale i PrintMusic oraz uaktualnienia w polskiej wersji językowej oraz z polskim podręcznikiem (PDF) mogą kupić Państwo w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *