Szybkie wskazówki Finale: belkowanie przez kreski taktowe

Źródło: Blog Finale, autor: Finale Official

Dlaczego i kiedy można przesyłać stosować belkowanie przez kreski taktowe?

Chociaż szkoły myślenia są różne, wielu kompozytorów chce podkreślić hemiole i inne efekty rytmiczne za pomocą belkowania – nawet jeśli może się to wydawać sprzeczne z podstawowymi zasadami zapisu nutowego. Najczęściej polega to na prowadzeniu belki ponad kreską taktową, aby pokazać wykonawcom, że puls metryczny fragmentu jest sprzeczny z zapisanym metrum. Zachęca to do frazowania w wykonaniu, które bardziej odpowiada intencjom kompozytora.

Chcesz stworzyć coś podobnego w Finale?

Zaznacz grupę nut, które chcesz połączyć przez kreskę kreskową. Wybierz kolejno Plugins > Nuty, belkowanie i edycja pauz > Dodatki Pattersona > Belkowanie przez kreski taktowe > Utwórz. Finale połączy wybrane nuty razem również przez kreskę taktową.