Szybkie wskazówki Finale – transponowanie symboli akordów

Źródło: Blog Finale autor: Justin Phillips

Ponieważ symbole akordów są powiązane z oznaczeniem tonacji, Finale automatycznie transponuje symbole akordów poprawnie dla wszystkich transponujących instrumentów w partyturze. Jeśli chcesz przetransponować niektóre lub wszystkie nuty w dowolnej pięciolinii, Finale nie transponuje akordów wraz z nimi, zakładając, że edytujesz nuty, a nie harmonię. Jeśli jednak chcesz przetransponować akordy, Finale również może to zrobić.

Aby przetransponować akordy bez zmiany nut:

  1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie
  2. Wybierz takt (takty), w których chcesz transponować symbole akordów.
  3. Przejdź do menu Przybornik > Zmień > Akordy
  4. Kliknij przycisk Transpozycja…
  5. Wprowadź żądane wartości transpozycji, a następnie kliknij OK i jeszcze raz OK.

Gotowe! Funkcja Zmień przyporządkowanie akordu może być również przydatna do dostosowywania innych opcji symboli akordów w zależności od regionu.

PS: Oto dodatkowa wskazówka. W kroku 5 powyżej trzeba było kliknąć OK, a następnie OK ponownie. Możesz uniknąć klikania OK w dwóch lub więcej oknach dialogowych, klikając zamiast tego Ctrl-OK (Windows) lub Command-OK (Mac).