Szybkie wskazówki Finale – zmiana odtwarzania perkusji

Źródło: Blog Finale, autor: Justin Phillips

Rozszerzając udoskonalone funkcje notacji perkusyjnej wprowadzone w nowej wersji Finale, program pozwala teraz na szybkie podwojenie perkusji lub zmianę instrumentu na tej samej pięciolinii.

Nowy efekt odtwarzania został dodany do narzędzia Ekspresje, który pozwala użytkownikom na zmianę mapy perkusyjnej MIDI, zmieniając sposób, w jaki Finale obsługuje odtwarzanie obsady perkusyjnej.

Chcesz przełączyć się z zestawu perkusyjnego na perkusję orkiestrową na tej samej pięciolinii?

Żaden problem.

Najpierw utwórz ekspresję, które przypisze mapę perkusyjną MIDI (Percussion MIDI Map) do odtwarzania wybranej biblioteki:

Następnie utwórz Styl pięciolinii, aby dostosować właściwości stylu pięciolinii (takie jak liczba linii pięciolinii) i Układ perkusyjny (który kontroluje odtwarzanie, a także to, które nuty pojawiają się jako opcje podczas wprowadzania nut).