Uruchamianie Finale z wiersza poleceń

Finale obsługuje wiele specyfikacji plików i symboli wieloznacznych w wierszu poleceń. Na przykład, określenie „*.musx” w wierszu poleceń otworzy wszystkie pliki muzyczne w bieżącym folderze. Finale obsługuje również następujące przełączniki wiersza poleceń. Te przełączniki mogą pojawić się w dowolnej kolejności, w dowolnym miejscu w wierszu poleceń. Nie rozróżniają wielkości liter i można je łączyć. Albo „-” albo „/” działa jako wyzwalacz przełącznika. Niektóre przełączniki mogą być łatwiej dostępne z okna dialogowego Preferencje, na przykład czy otworzyć dokument podczas uruchamiania.

  • -q Zamiast uruchamiać Finale i wyświetlać dokument „Bez tytułu”, pojawi się okno dialogowe Otwórz i monituje o plik, który chcesz otworzyć. Okno dialogowe Otwórz jest wyświetlane raz dla każdego przełącznika „q” w wierszu poleceń.
  • -n Uruchamia Finale bez ładowania sterowników MIDI. Może to być przydatne, jeśli korzystasz z innego oprogramowania MIDI lub jeśli w systemie występuje jakiś inny problem związany z MIDI.
  • -x Uruchamia Finale bez otwierania jakichkolwiek dokumentów, nawet domyślnego dokumentu „Bez tytułu”.
  • -z Uruchamia Finale bez żadnych wtyczek. Menu Plug-in nie pojawi się.
  • -i Pozwala określić alternatywny plik Finale.INI. Wprowadź nazwę pliku INI, z którego chcesz, aby Finale pobierał swoje ustawienia. Może to być bardzo przydatne, jeśli udostępniasz swój komputer komuś innemu lub jeśli masz różne projekty, które wymagają różnych ustawień globalnych.
  • -p Drukuje pierwszy plik w wierszu poleceń.
PrzykładOpis
Finale -qnRozpoczyna Finale bez MIDI i monituje o nazwę pliku.
Finale pr1\*.musx -i Finale.pr1Otwiera wszystkie pliki w folderze PR1 i używa ustawień w Finale.PR1 zamiast Finale.INI.

Zapraszamy do zakupu uaktualnienia do Finale 27 w promocyjnej cenie: kliknij tutaj