ABC programu Sibelius cz. 6 – 6.1 Praca z odtwarzaniem

6.3 Mikser, odtwarzanie na żywo, brzmienia Sibelius, komunikaty MIDI.

Sibelius pięknie odtwarza partytury przy minimalnym wysiłku. Nie musisz być czarodziejem MIDI ani ekspertem od sekwencerów, aby uzyskać doskonałe odtwarzanie z Sibeliusa: to tak proste, jak naciśnięcie przycisku odtwarzania.
Ten temat wprowadza różne funkcje odtwarzania w krótkich fragmentach i informuje, które inne tematy należy przeczytać, aby uzyskać więcej informacji.

Urządzenia odtwarzające i konfiguracje odtwarzania

Sibelius wymaga co najmniej jednego urządzenia do odtwarzania dźwięku. Urządzenie odtwarzające to urządzenie programowe (np. instrument wirtualny, syntezator programowy) lub sprzętowe (np. karta dźwiękowa, zewnętrzny moduł dźwiękowy MIDI), które może generować jeden lub więcej dźwięków.
Na komputerze może być dostępnych wiele różnych urządzeń odtwarzających, których można używać
z programem Sibelius w dowolnej kombinacji, którą ustawia się za pomocą konfiguracji odtwarzania.
Aby dowiedzieć się więcej o różnych typach urządzeń odtwarzających i sposobie konfigurowania własnych konfiguracji odtwarzania za pomocą opcji Play > Setup > Playback Devices, patrz 6.2 Playback Devices (Urządzenia odtwarzające).
Program Sibelius zawiera także własną bibliotekę dźwięków o profesjonalnej jakości o nazwie Sibelius Sounds. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 6.13 Sibelius Sounds.

Sterowanie odtwarzaniem

Odtwarzaniem steruje się za pomocą elementów sterujących w grupie Transport na karcie Play (Odtwarzanie) lub odpowiadających im skrótów klawiaturowych. Sibelius ma także małe okno transportu, które powiela ważne elementy sterujące i zawiera przydatny odczyt kodu czasowego, suwak do zmiany szybkości odtwarzania i inny suwak do szybkiego przesuwania linii odtwarzania po partyturze. Aby wyświetlić okno transportu, jeśli nie jest jeszcze widoczne, wybierz View > Panels > Playback (skrót klawiszowy Control+Alt+Y lub Command+Option+Y).

Play at Half-speed (Odtwarzanie w wolniejszym tempie o połowę)

Opcja Play at Half-speed umożliwia odtwarzanie partytury w połowie tempa. Jest to przydatne podczas komponowania, aranżowania i nauczania w programie Sibelius. Wystarczy zaznaczyć fragment i wybrać polecenie Play > Transport > Play at Half-speed (skrót Shift+Spacja).

Loop playback (Odtwarzanie w pętli )(tylko Sibelius i Sibelius Ultimate)

Sibelius umożliwia zapętlenie odtwarzania dowolnego zaznaczonego fragmentu w celu przesłuchania, orkiestracji, próby, edycji głosu lub tworzenia dodatkowych głosów podczas odtwarzania. Wystarczy zaznaczyć fragment i wybrać polecenie Play > Transport > Loop Selection (Odtwórz > Transport > Zapętl zaznaczenie) (skrót Alt+P lub Option+P).

Odtwarzanie Scrub (tylko Sibelius Ultimate)

Sibelius Ultimate umożliwia „przewijanie” odtwarzania do tyłu i do przodu za pomocą klawiszy lewego i prawego nawiasu: „[” i „]”. Linia odtwarzania podąża za lokalizacją przewijania.

Linia odtwarzania

Linia odtwarzania to zielona linia, która podąża za nutami podczas odtwarzania i która pokazuje, od którego miejsca Sibelius rozpocznie odtwarzanie po następnym uruchomieniu odtwarzania. Pozycję linii odtwarzania można kontrolować, gdy nie jest odtwarzana, za pomocą elementów sterujących Play > Transport. Jeśli chcesz ukryć linię odtwarzania, gdy nie odtwarzasz, wyłącz View > Invisibles > Playback Line.

Przeniesienie odtwarzania do zaznaczenia lub zaznaczenia do linii odtwarzania

Można przenieść linię odtwarzania na początek zaznaczenia lub przenieść zaznaczenie na linię odtwarzania. Przesuń linię odtwarzania na początek bieżącego zaznaczenia w partyturze,
aby przesłuchać nuty w zaznaczeniu. Przesuń zaznaczenie do linii odtwarzania, aby wybrać pierwszą nutę lub pauzę w bieżącej lokalizacji linii odtwarzania, która jest widoczna w oknie partytury na bieżącym poziomie powiększenia. Jest to szczególnie przydatne do umieszczania zaznaczenia w miejscu zatrzymania odtwarzania. Aby uzyskać dostęp do poleceń Move Playback Line to Selection (Przenieś linię odtwarzania do zaznaczenia) lub Move Selection to Playback Line (Przenieś zaznaczenie do linii odtwarzania), należy użyć Galerii poleceń lub Wyszukiwarki poleceń.

Replay line

Linia ponownego odtwarzania to przerywana linia, która pokazuje, od którego miejsca Sibelius rozpocznie odtwarzanie po wybraniu opcji Play > Transport > Replay. Jeśli chcesz ukryć linię, wyłącz View > Invisibles > Replay Line.

Śledzenie utworu podczas odtwarzania

Sibelius automatycznie podąża za partyturą podczas odtwarzania i automatycznie powiększa, dzięki czemu można zobaczyć nuty podczas odtwarzania. Podczas odtwarzania można poruszać się po partyturze tak samo, jak po zatrzymaniu odtwarzania, w tym zmieniać poziom powiększenia (a Sibelius zapamięta wybrany poziom powiększenia przy następnym odtwarzaniu).
To zachowanie można zmienić za pomocą opcji na stronie Score Position w menu File > Preferences
(w menu Sibelius na komputerach Mac)-1.28 Preferencje.

Odtwarzanie podczas wprowadzania i edycji

Nuty są odtwarzane podczas ich wprowadzania, klikania i przeciągania. Jeśli uznasz to za irytujące, wyłącz opcję Play notes as you edit (Odtwarzaj nuty podczas edycji) na stronie Note Input  (Wprowadzanie nut) w menu File > Preferences (w menu programu Sibelius na komputerach Mac).

Wybór brzmienia

Sibelius automatycznie wybiera najlepsze dostępne dźwięki do odtwarzania z dostępnych urządzeń odtwarzających, korzystając z opatentowanego sposobu kategoryzowania i organizowania dźwięków
o nazwie SoundWorldTM- 6.19 SoundWorld).
Aby zmienić brzmienia, użyj panelu Mixer, który możesz ukryć lub pokazać, wybierając Play > Setup > Mixer lub wpisując M (patrz- 6.3 Mixer).
Brzmienia można także zmieniać w połowie długości pięciolinii za pomocą zmian instrumentów (patrz Zmiany instrumentów).

Interpretacja utworu

Sibelius został zaprojektowany tak, aby automatycznie interpretować wszystkie nuty i oznaczenia
w partyturze (6.6 Interpretacja partytury); zwykle nie trzeba nawet dostosowywać ich efektu, ale można to zrobić, jeśli chcesz, używając opcji Play > Interpretation > Dictionary (6.8 Dictionary Słownik odtwarzania (tylko Sibelius Ultimate)).
Sibelius może również tworzyć niezwykle realną interpretację partytury za pomocą EspressivoTM i RubatoTM, które można kontrolować za pomocą 6.7 Performance (wykonanie).
Możesz nawet nagrać własną interpretację za pomocą Live Tempo- 6.4 Live Tempo.

All Notes Off

Play > Transport > Stop > All Notes Off (skrót klawiszowy Shift-O) wyłącza wszystkie aktualnie odtwarzane nuty. Może to być konieczne:

  • Jeśli komputer, karta dźwiękowa lub urządzenie odtwarzające zostanie przeciążone przez szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu (co może się zdarzyć, jeśli urządzenie nie jest bardzo szybkie lub jeśli przewijasz do przodu lub do tyłu złożoną muzykę).
  • Zatrzymanie odtwarzania przy wciśniętym pedale sustain.

Jeśli podczas odtwarzania partytury usłyszysz zawieszoną nutę, możesz nawet wcisnąć Shift-O podczas odtwarzania -Sibelius wyczyści wszystkie nuty i wznowi odtwarzanie.
Najczęstszą przyczyną zawieszania się nut są zawieszone ligatury (tie) (tj. nuty z ligaturą, po których nie następuje inna nuta o tej samej wysokości). Sibelius zawiera wtyczkę do sprawdzania partytury
i eliminowania kłopotliwych zawieszonych nut – patrz Usuwanie zawieszonych nut.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl