ABC programu Sibelius cz. 3 –3.20 Wtyczki Composing Tools (Narzędzia kompozytorskie)

(Tylko Sibelius Ultimate) 12-Tone Matrix Generuje 12-tonową matrycę z określonego wiersza tonacji (wiersza nut), który może być wprowadzony ręcznie do wtyczki lub pobrany z zaznaczenia dokonanego w bieżącej partyturze. Wybierz Note Input > Plug-ins > Composing Tools > 12-Tone Matrix. Pojawi się następujące okno dialogowe: Aby wprowadzić wiersz ręcznie, wpisz klasy wysokości za pomocą liczb od 0 do 11, oddzielonych …

ABC programu Sibelius cz. 3 –3.19 Wtyczki Accidentals (Akcydencje)

(Tylko Sibelius Ultimate) Add Accidentals to All Notes (Dodaj akcydencje do wszystkich nut) Wymusza umieszczenie akcydencji przed każdą nutą, nawet z kasownikiem lub krzyżykiem/bemolem, które są już w oznaczeniu metrum, lub nawet jeśli nuta jest powiązana z poprzednią nutą. Ta notacja jest czasami używana w partyturach atonalnych lub innych partyturach, które nie używają oznaczeń tonacji. Aby skorzystać z wtyczki, zaznacz …

ABC programu Sibelius cz. 3 – 3.18 Transformations (Przekształcenia)

Grupa Note Input > Transformations udostępnia szereg narzędzi przydatnych do szybkiego generowania nowego materiału muzycznego z istniejącej melodii lub rytmu, a także do poznawania (lub nauczania) zasad stojących za typowymi manipulacjami wysokością i rytmem. Większość transformacji jest zaprojektowana do uruchamiania na wybranym fragmencie, który jest przekształcany w miejscu. Wiele z nich nie posiada żadnych opcji, a co za tym idzie, …

ABC programu Sibelius cz. 3 – 3.17 Edycja stylów aranżacji

(Tylko Sibelius Ultimate) 3.16 Arrange (Aranż) Tylko dla zaawansowanych użytkowników Sibelius zawiera ponad 130 predefiniowanych stylów Arrange, ale jeśli chcesz zdefiniować własne, w tym temacie dowiesz się, jak to zrobić.Aby tworzyć efektywne style Arrange, należy najpierw zrozumieć, jak działa funkcja Arrange programu Sibelius. Jak to działa Algorytm Arrange w Sibeliusie jest złożony, ale zasadniczo polega na dzieleniu wybranych nut na …

ABC programu Sibelius cz. 3 – 3.16 Arrange (Aranżuj)

3.17 Edycja stylów aranżacji (tylko Sibelius Ultimate). Arrange został zaprojektowany, aby pomóc uczniom w aranżacji i orkiestracji oraz zaoszczędzić czas profesjonalistom, którzy już wiedzą, co chcą robić.Funkcja inteligentnie kopiuje nuty z dowolnej liczby pięciolinii na dowolną inną liczbę pięciolinii, decydując (w razie potrzeby), których instrumentów użyć. Może być używany do tworzenia wyciągów fortepianowych i „eksplodowania” akordów na wiele pięciolinii. Co …

Sibelius 2023.8 już dostępny!

Co nowego w sierpniowej wersji Sibelius 2023 Sam Butler i Joe Plazak źródło: www.avid.com 31 sierpnia 2023 r. Cieszymy się, że możemy powrócić z naszą czwartą wersją 2023. Ta aktualizacja zawiera fajny mały dodatek, który ulepsza Redo, ulepsza niedawno wydaną funkcję akordów opartych na danych AI, a przede wszystkim jest wydaniem naprawiającym błędy. Często otrzymujemy prośby o „po prostu naprawienie …

ABC programu Sibelius cz. 3 – Voices (Głosy)

Czym są głosy (voices)? Nuty mają zwykle pojedynczy „głos” (lub „warstwę”) nut, akordów i pauz na każdej pięciolinii. Laski są skierowane w górę lub w dół w zależności od wysokości nuty: Tylko 1 głos: Kiedy jednak muzyka jest dwugłosowa, nuty mają dwa niezależne strumienie, które mogą mieć różne rytmy. Dwa głosy są rozróżniane poprzez narysowanie lasek w górę w głosie …

ABC programu Sibelius cz. 3 – 3.14 Flexi-time (nagrywanie na żywo za pomocą instrumentu MIDI)

3.1 Wprowadzenie do wpisywania nut.Flexi-time to unikalny inteligentny system wprowadzania MIDI w czasie rzeczywistym w programie Sibelius. Wpisywanie nut w czasie rzeczywistym Wprowadzanie nut w czasie rzeczywistym w innych programach komputerowych polega na tym, że program próbuje opracować zarówno wysokość, jak i rytm nut granych na klawiaturze MIDI i przekształcić je w czysty zapis.Dużym problemem jest rytm: ludzie nigdy nie …

ABC programu Sibelius cz. 3 – 3.13 Input devices – Urządzenia wejścia

3.4 Wpisywanie nut alfabetyczne i klawiatura MIDI, 3.14 Flexi-time (nagrywanie na żywo za pomocą instrumentu MIDI), HyperControlTM.Jeśli do komputera podłączona jest klawiatura MIDI lub inne zewnętrzne urządzenie wejściowe, można korzystać z Step-time i Flexi-time. Informacje na temat podłączania takich urządzeń można znaleźć w części Podłączanie zewnętrznych urządzeń MIDI. Wybór urządzeń wejściowych Strona Input Devices (Urządzenia wejściowe) w menu File > …

ABC programu Sibelius cz. 3 – 3.12 Opcje wpisywania nut

Strona Note Input (wprowadzanie nut) w menu File > Preferences zawiera różne opcje wprowadzania nut (które różnią się w zależności od wersji programu Sibelius):Note Input – Preferences, Sibelius Ultimate Note Input Preferences, Sibelius Artist i Sibelius First Grupa Note Input Options (Opcje wprowadzania nut) umożliwia przełączanie między standardową metodą wprowadzania krokowego w programie Sibelius, opisaną jako Duration before pitch (wartość …