Finale – jak ulepszyć dokładność HyperScribe

Źródło: Blog Finale, autor: Tom Johnson

Dziś mam wskazówkę, jak poprawić dokładność podczas wprowadzania nut do Finale w czasie rzeczywistym.

Narzędzie HyperScribe w Finale oferuje wiele sposobów wprowadzania nut w czasie rzeczywistym za pomocą ulubionego urządzenia MIDI. Można grać wraz z metronomem, stukać w puls jedną ręką podczas grania drugą (jak opisałem w poprzednim wpisie na blogu) lub grać obiema rękami podczas stukania w pedał.

Dzisiejsza wskazówka działa równie dobrze ze wszystkimi trzema metodami.

Wskazówka? Bądź dla siebie miły i odpowiednio dostosuj rytm/stukanie. Oznacza to, że jeśli zamierzasz wprowadzić kilka szesnastek, skonfiguruj nabicie blisko najmniejszej wprowadzanej wartości.

Aby to zrobić, przejdź do menu HyperScribe, wybierz Źródło miar taktu i wskaż, ustawienia metronomu. Tak czy inaczej, będziesz w stanie wskazać, czy nabicie rytmu jest ćwierćnutą, czy czymś innym. Zwykle możesz ulec pokusie na ustawienie pulsu na ćwierćnutę, w sytuacji gdy masz zagrać ciąg szesnastek warto rozważyć zmianę pulsu na ósemkę co znacznie poprawi ostateczny wynik wpisywania nut.