Finale – meta narzędzie „Dodaj ponownie”

Źródło: Blog Finale, autor Scott Yoho

Cześć! Nazywam się Fred i jestem częścią działu rozwoju repertuaru w MakeMusic. Jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie i edycję treści notacji dla SmartMusic przy użyciu Finale. Produkujemy setki tytułów rocznie dla SmartMusic, a robiąc to, aktywnie szukamy wszelkich sposobów na usprawnienie naszego procesu i zaoszczędzenie czasu.

Jednym ze sposobów jest ciągłe korzystanie ze skrótów klawiszowych Finale, zwanych Metanarzędziami – przypisują typowe zadania i elementy do określonych naciśnięć klawiszy, dzięki czemu nie trzeba ich szukać. Mając to na uwadze, chciałbym podzielić się z wami jednym z moich ulubionych narzędzi w Finale: Metanarzędzie „Dodaj ponownie”.

Funkcja ta pozwala na ponowne dodanie właśnie dodanego oznaczenia. Może się to wydawać drobnostką, ale jej zastosowanie pozwala zaoszczędzić sporo czasu w trakcie trwania projektu! Jest to szczególnie przydatne w przypadku elementów, które się powtarzają, ale nie mają lub nie gwarantują własnego metanarzędzia, coś w rodzaju metanarzedzia w locie.

Skrótem do tej akcji jest myślnik „” i działa ona z wieloma narzędziami w Finale: Artykulacja, Ekspresja, Podziały nieregularne, Klucze, Metrum, Akordy, Zaznaczanie, Tonacje, Pięciolinie, Repetycje. Aby lepiej zrozumieć tę funkcję, możemy przyjrzeć się jej działaniu w narzędziu Artykulacja.

Najpierw wprowadź kilka nut do partytury. Następnie przejdź do narzędzia Artykulacja i kliknij nutę, aby wyświetlić okno dialogowe Wybór artykulacji. Wybierz dowolną artykulację z okna dialogowego i kliknij „Wybierz”, aby dodać zaznaczenie do nuty. Teraz przytrzymaj myślnik i kliknij dowolną inną nutę, a dodasz tę samą artykulację do kolejnych nut. Fajnie!

Tutaj jednak do akcji wkracza metanarzędzie „Dodaj ponownie”: Definicje podziałów nieregularnych. Finale świetnie radzi sobie z podziałami, ale każdy, kto wprowadził triolę ósemkową zaczynającą się od ćwierćnuty, wie, że należy ją zdefiniować za pomocą okna dialogowego Definicje podziałów nieregularnych. Jeśli w partyturze jest ich kilka, czas spędzony w tym oknie dialogowym może się sumować!

Wprowadź więc do partytury nuty dla kombinacji triol ćwierćnutowych i ósemkowych. Przejdź do narzędzia Podziały nieregularne, kliknij pierwszą ćwierćnutę i zdefiniuj triolę ósemkową w zwykły sposób. Następnie kontynuuj wprowadzanie nut jak zwykle. Następnym razem, gdy dojdziesz do podobnej triole ćwierćnutowej, wprowadź nuty, przełącz się na narzędzie Podziały nieregularne, przytrzymaj klawisz myślnika i kliknij pierwszą nutę trioli. Finale zastosuje tę samą definicję podziału do nut i zaoszczędzi czas!