Finale – łatwa automatyzacja powtarzanych czynności w Finale

Źródło: Blog Finale, autor: Justin Phillips

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się wykonywać powtarzalne zadanie w Finale i chciałbyś móc je wykonać za pomocą jednego naciśnięcia klawisza? FinaleScript oferuje łatwe i intuicyjne rozwiązanie. FinaleScript to zintegrowane narzędzie skryptowe Finale, które pozwala określić i wykonać serię poleceń w celu zautomatyzowania powtarzalnych zadań.

Aby przekonać się, jak łatwo jest z niego korzystać, przejdź do menu Plug-ins > FinaleScript > Paleta FinaleScript i poeksperymentuj z dostarczonymi przykładowymi skryptami. Są one wyraźnie nazwane, więc nie ma potrzeby zgadywania. Możesz zamienić warstwy 1 i 2, ustawić rozmiar strony na folio, wydrukować broszurę lub przekonwertować SATB na fortepian. Skrypty te są bardzo pomocne, ale prawdziwą moc zapewnia możliwość tworzenia (lub dostosowywania) skryptów specyficznych dla danego przepływu pracy.

Choć sam pomysł tworzenia skryptów może wydawać się zniechęcający, język używany do tego celu jest opisowy i intuicyjny. Jeśli chcesz wybrać narzędzie Zaznaczanie (Selection Tool), po prostu wpisz Selection Tool w Edytorze FinaleScript. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do pozycji menu, po prostu wpisz pozycję menu Zarządzaj głosami „Manage Parts”, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Zarządzanie głosami. (Pełną listę poleceń można znaleźć w podręczniku użytkownika Finale, do którego można uzyskać dostęp, klikając duży znak ? na palecie FinaleScript).

Aby pokazać, jakie to proste, utwórzmy skrypt. Najpierw otwórz kopię pliku Finale, aby poeksperymentować; stara partytura bez połączonych głosów byłaby świetna, ale każdy plik będzie działał. Utworzymy skrypt, który ustawi rozmiar strony dla głosu, zmieni orientację strony, utworzy wielotaktowe pauzy, zastosuje odstępy między nutami (spacjowanie), ustawi liczbę taktów na system w głosach i ponownie wygeneruje głosy. Naprawdę! Oto kroki:

 1. Przejdź do menu Plug-ins> FinaleScript > Paleta FinaleScript.
 2. Kliknij przycisk Utwórz nowy skrypt .
 3. Kliknij dwukrotnie nowy skrypt na liście skryptów, aby go otworzyć.
 4. Skopiuj i wklej następujący tekst do edytora skryptów:

  Uwaga: skrypt działa tylko w polskiej wersji Finale, która zawiera również format strony Marszówka.


  menu item „Dokument”

  menu item „Zarządzaj głosami…”

  button „Ustawienia tworzenia głosów”

  check „Utwórz pauzy wielotaktowe”

  check „spacjowanie do nut”

  check „Ustaw do”

  type „6” next to „taktów w systemie”

  button „Format strony dla głosów…”

  dropdown „Marszówka (12,49715 x 15,99847)” near „Rozmiar strony”

  check „Poziomo”

  button „ok”

  button „ok”

  button „Generuj głosy”

  button „Tak”

  button „ok”


  Tak powinien wyglądać u Ciebie skrypt w programie Finale.

  1. Kliknij Uruchom skrypt i zobacz jak głosy w dokumencie zmieniają się na format marszówki
  2. Przejdź teraz do menu Dokument > Edytuj głos i sprawdź głosy, aby zobaczyć wyniki.
  3. Aby zapisać skrypt, nadaj mu nazwę obok pola Nazwa i kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

  Następnie można dostosować powyższy skrypt, zmieniając rozmiar strony dla głosów i formatowanie na preferowane. Po zapisaniu takiego skryptu nigdy więcej nie będziesz musiał wykonywać tego zadania ręcznie.

  Oto jeszcze jedna wskazówka pozwalająca zaoszczędzić czas: można również utworzyć skrót klawiaturowy dla skryptu, naciskając przycisk Wybierz obok opcji Użyj skrótu w edytorze skryptów. Zdefiniuj skrót, a następnie naciśnij przycisk OK. Możesz teraz użyć tego skrótu, aby uruchomić skrypt w dowolnym momencie.

  Zachęcam do eksperymentowania i kreatywności, i mam nadzieję, że FinaleScript okaże się równie zabawny i przydatny jak ja.