Finale: Usprawnienie układu głosów w Finale

Źródło: Blog Finale, autor: Justin Phillips

Twoja partytura jest gotowa i wygląda świetnie. Ale zanim ktokolwiek będzie mógł wykonać Twoją muzykę, musisz przygotować i edytować swoje głosy. Przed wprowadzeniem Połączonych głosów (Linked Parts) w Finale 2007, trzeba było wyodrębnić każdy głos przed ich edycją. Chociaż przed wyodrębnieniem głosów można było ustawić opcje formatowania strony, w praktyce często wymagało to czasochłonnych prób i błędów przed uzyskaniem pożądanych ustawień układu.

Dzięki funkcji Linked Parts można wyświetlić dowolną część partytury w dowolnym momencie z menu Document Menu > Edit Part. Domyślne ustawienia układu części w Finale są często wystarczające, ale jeśli masz konkretne potrzeby dotyczące układu, możesz szybko edytować te domyślne ustawienia i zastosować je do wszystkich części w partyturze bez konieczności wyodrębniania, sprawdzania i powtarzania.

Odpowiadałem na wiele pytań związanych z tym tematem w czasach, gdy byłem agentem pomocy technicznej. Czasami użytkownicy byli tak przyzwyczajeni do starego sposobu robienia rzeczy, że po prostu zakładali, że będą musieli układać każdy indywidualny głos swojej partytury orkiestrowej; to było zabawne, gdy mogłem wskazać komuś kierunek opcji Zarządzanie głosami (Manage Parts) i zaoszczędzić im tyle czasu.

Mam nadzieję, że wykonując poniższe kroki, również zaoszczędzisz trochę czasu:

  1. Przejdź do menu Dokument > Zarządzaj głosami > Ustawienia tworzenia głosów kliknij przycisk Format strony dla głosów.
  2. W oknie dialogowym Format strony dla głosów ustaw żądany rozmiar strony, orientację i wartości marginesów, a następnie naciśnij przycisk OK.
  3. W oknie Ustawienia tworzenia głosów, ustaw żądane opcje dla pauz wielotaktowych, spacjowania i liczby taktów, które Finale powinien umieścić w każdym systemie, a następnie naciśnij OK.
  4. W oknie Zarządzanie głosami kliknij przycisk Generuj głosy.

Teraz przejdź do menu Dokument > Edytuj głos i wybierz głos, aby zobaczyć wyniki. Chociaż niektóre sytuacje mogą wymagać dodatkowej edycji, uważam, że ten proces znacznie oszczędza czas.