Finale – tempo i jego zmiany

Ten wpis zawiera informacje na temat ustawiania rzeczywistych temp odtwarzania. Aby utworzyć oznaczenie tempa metronomu ( ), patrz oznaczenia metronomu. Aby łatwo nagrać lub „przeprowadzenie” unikalnej zmiany tempa dla dowolnego regionu, użyj TempoTap (opis poniżej). Human Playback automatycznie interpretuje oznaczenia tempa i stosuje je do odtwarzania. Jeśli Human Playback jest włączone w Ustawieniach odtwarzania, użyj okna dialogowego Preferencje Human Playback, aby dostosować interpretację odtwarzania HP.


Aby ustawić początkowe tempo odtwarzania

Tempo, które ustawisz za pomocą tej procedury, jest domyślnym tempem początkowym, którego używa Finale, gdy odtwarza partyturę, „czytając” zanotowaną, skwantyfikowaną muzykę. Jeśli jednak Twój utwór jest transkrypcją występu nagranego w trybie transkrypcji we wcześniejszej wersji Finale, masz również możliwość usłyszenia odtwarzania z rzeczywistym tempem oryginalnego występu, w tym wszelkimi wahaniami.

Wskazówka: Ekspresje zdefiniowane w celu ustawienia tempa odtwarzania (takie jak te utworzone za pomocą wtyczki Utwórz oznaczenie tempa), zastępują tempo ustawione w Panelu odtwarzania.

 1. Jeśli Panel odtwarzania nie jest widoczny, to wybierz Okno > Panel odtwarzania. Pojawi się panel odtwarzania.
 2. Wprowadź tempo początkowe w polu tekstowym Tempo (obok ikony trybiku).
  Wpisywana tutaj liczba to standardowe ustawienie metronomu (miary na minutę). Użyj menu rozwijanego, aby ustawić wartość nuty – na przykład ćwierćnutę.

Aby dodać oznaczenie tempa lub metronomu do utworu

W dowolnym miejscu w utworze możesz wstawić funkcjonalne oznaczenie tempa (takie jak Presto lub Adagio), które faktycznie zmieni tempo podczas odtwarzania.

 1. Wybierz narzędzie Ekspresja.
 2. Kliknij dwukrotnie nad taktem lub wybraną nutę, do której chcesz dołączyć oznaczenie.
 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybór ekspresji.
 4. Wybierz kategorię Oznaczenia tempa. Zaznacz oznaczenie np. Presto/Adagio lub inne i kliknij Przypisz, aby powrócić do utworu.

Aby umieścić słowo „accelerando” w partyturze

Słowo accel. lub accelerando jest ekspresją w kategorii Zmiany tempa, które umieszczasz w swoim utworze za pomocą narzędzia Ekspresja.

 1. Wybierz narzędzie Ekspresja .
 2. Kliknij dwukrotnie, powyżej lub poniżej nuty lub taktu, do którego chcesz dołączyć oznaczenie. Pojawi się okno dialogowe Wybór ekspresji.
 3. Kliknij Zmiany tempa. Wszystkie ekspresje zmian tempa pojawiają się w oknie podglądu.
 4. Jeśli widzisz wyrażenie „accel.” na liście, kliknij je dwukrotnie. Finale umieści ekspresję „accel.” w partyturze. Pozycjonowanie opiera się na ustawieniach kategorii Zmiany tempa. Jeśli nie widzisz ekspresji „accel.”, kontynuuj:
 5. Kliknij przycisk na dole okna Utwórz Zmiany tempa. Pojawi się okno dialogowe Projektant ekspresji.
 6. Wpisz „accel.” lub „accelerando”. Finale automatycznie stosuje czcionkę, rozmiar i styl kategorii Zmiany tempa.
 7. Kliknij OK, a następnie Przypisz, aby powrócić do utworu. Aby dostosować oznaczenie, przeciągnij jego uchwyt; aby go usunąć, kliknij uchwyt i naciśnij klawisz Delete. Właśnie dodałeś(aś) ekspresję do biblioteki ekspresji – jest teraz dostępne do użycia w innym miejscu tego dokumentu.

Aby zdefiniować ekspresję accel. do odtwarzania

Podpowiedź: Aby użyć ręcznie zdefiniowanych oznaczeń tempa lub dynamiki do odtwarzania, ustaw Human Playback na Brak.

Funkcja Human Playback w Finale automatycznie rozpoznaje ekspresje tekstowe, takie jak „accel.” i odpowiednio stosuje korekty tempa podczas odtwarzania. Możesz jednak również ręcznie zdefiniować własne dokładne zmiany tempa. Poniższe instrukcje opisują, jak przypisać zmianę tempa do ekspresji, które można dodać do utworu w dowolnym miejscu. Aby łatwo nagrać lub „zadyrygować” unikalne zmiany tempa dla dowolnego regionu, użyj TempoTap.

 1. Wybierz narzędzie Ekspresja . Jeśli jeszcze nie umieściłeś(aś) oznaczenia w utworze, kliknij dwukrotnie dowolne miejsce na pięciolinii. Gdy pojawi się okno dialogowe Wybór ekspresji, kliknij żądany symbol, kliknij Edycja, a następnie przejdź do kroku 3.
 2. Kliknij dwukrotnie uchwyt ekspresji. Pojawi się okno dialogowe Projektant ekspresji.
 3. Kliknij kartę Odtwarzanie.
 4. Wybierz Typ Tempo.
 5. W Efekt wybierz Wykonaj kształt, a następnie kliknij przycisk Wybierz.
 6. Kliknij Utwórz, aby wyświetlić okno dialogowe Projektant wykonywalnych kształtów, a następnie ID kształtu. W oknie Wybór kształtów kliknij przycisk na dole Utwórz. Teraz powinno otworzyć się okno Projektant kształtów.
 7. Wybierz Projektant kształtów Linijki i siatki.
 8. Kliknij Ósemki.
 9. Wpisz w polu Linie siatki co: i kliknij OK.
 10. Wybierz Projektant kształtów Pokaż Siatki. W obszarze rysowania Projektanta kształtów jest teraz wyświetlany punkt poziomy dla każdej ósemki, dzięki czemu można określić, jak długo ma trwać akcelerando. Każda pozioma linia siatki reprezentuje wzrost tempa o jeden punkt (na przykład ze 150 do 151 uderzeń na minutę).
 11. Kliknij narzędzie Linia  . Kliknij małe białe kółko (punkt zerowy) i przeciągnij w kierunku prawego górnego rogu. Obserwuj liczby w polach Poz.: i Pion.: podczas przeciągania; zatrzymaj się, gdy Poz.: i Pion.: będą wskazywać 4.
 12. Kliknij OK. Narysowałeś(as) wykres (wykonywalny kształt) tempa podczas accelerando. Dla każdej pionowej linii siatki, którą przecinałeś(aś) podczas przeciągania w prawo, accelerando trwało kolejną ósemkę; za każdą poziomą linię siatki, którą przekraczałeś(aś), tempo wzrastało o jeden punkt metronomu. Dlatego, aby accelerando trwało przez jedną półnutę, powinno przecinać cztery linie siatki podczas przeciągania w prawo. Aby zwiększyć tempo o 20 uderzeń na minutę, możesz pomyśleć, że po drodze będziesz musiał(a) przekroczyć 20 poziomych linii siatki. Na razie jednak potrzebujemy tylko cztery, co oznacza, że tempo wzrasta o cztery uderzenia na minutę.
 13. Kliknij Wybierz, aby powrócić do okna dialogowego Projektant wykonywalnych kształtów.
 14. W polach Poziom skali  wpisz „8:1”. Prawdopodobnie nie byłbyś(aś) nawet w stanie dostrzec accelerando, gdyby przyspieszyło tylko o cztery punkty podczas półnuty. Zmieniając poziom skali, mnożysz stopień accelerando. Jeśli wpiszesz 8:1, tempo zmieni się o 32 punkty – o wiele bardziej satysfakcjonujące accelerando. Zauważ, że w tym momencie możesz również określić inną skalę czasu, która określa, jak długo trwa wykonywalny kształt. Kiedy projektowałeś(aś) kształt, przekroczył on cztery linie siatki (4 ósemki) – jedną półnutę. Zmień skalę czasową, aby pomnożyć tę liczbę; Skala czasowa 1:2 sprawiłaby, że accelerando trwałby o połowę mniej (ćwierćnuta), a 3:1 utworzyłoby taką, która trwałaby trzy razy dłużej (sześć miar).
 15. Kliknij OKWybierz Przypisz, aby powrócić do utworu. Posłuchaj accelerando i zobacz, jak to działa. Jeśli to ustawienie nie przyspieszy wystarczająco, zwiększ Poziom skali. Jeśli trwa to zbyt długo, zmniejsz Skalę skalę czasu. (Efekt accelerando zmienia się w zależności od aktualnego tempa.)

Aby umieścić oznaczanie rit. w partyturze

Finale zawiera oznaczenie rit. w kategorii Zmiany tempa w oknie dialogowym Wybór ekspresji, które jest automatycznie interpretowane przez Human Playback.

Aby umieścić oznaczanie rall. w utworze

W Finale rallentando może być efektem odtwarzania, graficznym oznaczeniem w partyturze lub jednym i drugim. Samo oznaczenie rall./rit. może pojawić się na jednej pięciolinii lub kilku określonych. Funkcja Human Playback Finale rozpoznaje tekst, taki jak „rall”. i odpowiednio stosuje korekty tempa podczas odtwarzania. Aby użyć ręcznie zdefiniowanych oznaczeń rallentando do odtwarzania, ustaw Odtwarzanie Human Playback na Brak.

 1. Wybierz narzędzie Ekspresja.
 2. Kliknij dwukrotnie miejsce, w którym chcesz dodać oznaczenie. Pojawi się okno dialogowe Wybór ekspresji.
 3. Wybierz kategorię Zmiany tempa z listy po lewej stronie. Jeśli oznaczenie już pojawia się na liście, kliknij je i przejdź do kroku 6.
 4. Kliknij Utwórz. Pojawi się okno dialogowe Projektant ekspresji.
 5. Wpisz „rall.” lub „Rallentando”. Podświetl tekst, a następnie wybierz Tekst Czcionka, aby zmienić styl typu (na przykład na kursywą).
 6. Kliknij OK lub Wybierz lub Przypisz w każdym oknie dialogowym, aż wrócisz do dokumentu.

Aby zdefiniować oznaczanie rall. do odtwarzania

Funkcja odtwarzania Human Playback Finale automatycznie rozpoznaje ekspresje tekstowe, takie jak „rall.” i odpowiednio stosuje korekty tempa podczas odtwarzania. Możesz również ręcznie zdefiniować własne dokładne zmiany tempa. Poniższe instrukcje opisują, jak przypisać zmianę tempa do ekspresji, które można dodać do utworu w dowolnym miejscu. Aby łatwo nagrać lub „zadyrygować” unikalne zmiany tempa dla dowolnego regionu, użyj TempoTap.

Wskazówka: Aby użyć ręcznie zdefiniowanych oznaczeń tempa lub dynamiki do odtwarzania, ustaw Human Playback na Brak.

 1. Wybierz narzędzie Ekspresja. Jeśli jeszcze nie umieściłeś(aś) oznaczenia w utworze, kliknij dwukrotnie dowolną nutę. Gdy pojawi się okno dialogowe Wybór ekspresji, wybierz kategorię Zmiany tempa z listy po lewej stronie, następnie kliknij żądany symbol, kliknij Edycja, a następnie przejdź do kroku 4.
 2. Wciśnij CTRL + kliknij dwukrotnie uchwyt. Pojawi się okno dialogowe Wybór ekspresji.
 3. Kliknij Edycja. Pojawi się okno dialogowe Projektant ekspresji.
 4. Kliknij kartę Odtwarzanie, aby wyświetlić opcje odtwarzania. Wybierz Typ Tempo; zaznacz pole Wykonaj kształt i kliknij przycisk Wybierz. W oknie Wybór wykonywalnego kształtu kliknij przycisk Utwórz. w kolejnym oknie Projektant wykonywalnych kształtów, kliknij przycisk ID kształtu. W oknie Wybór kształtów kliknij przycisk na dole Utwórz. Teraz powinno otworzyć się okno Projektant kształtów.
 5. Wybierz Projektant kształtów Linijki i siatki. Pojawi się okno dialogowe Linijki i siatki.
 6. Zaznacz Ósemki, wpisz 1 i kliknij OK. Wybierz Projektant kształtów Pokaż Siatki. Pojawia się siatka; każda wyimaginowana pionowa linia siatki reprezentuje czas trwania jednej ósemki; każda pozioma linia reprezentuje zmianę tempa o jedno uderzenie na minutę.
 7. Wybierz narzędzie Linie  . Zaraz narysujesz wykres efektu odtwarzania oznaczenia rallentando. Aby użyć narzędzia Linie, przeciągnij je po obszarze rysunku. Aby twój kształt pasował do tego przedstawionego tutaj, obserwuj liczby Poz.: i Pion.: podczas przesuwania kursora i zatrzymaj się, gdy liczba Poz.: wynosi 4, a liczba Pion.: to -5.
 8. Narysuj linię, jak pokazano:  Powinieneś(as) mieć linię, która opada w dół od małego białego koła (punkt zerowy). W tym przykładzie jego szerokość (Poz.: pomiar) wynosi 4, co oznacza czas trwania czterech ósemek; to rallentando będzie odtwarzane przez wartość półnuty. Wysokość linii, 5, reprezentuje liczbę uderzeń na minutę, tempo zostanie spowolnione przez to rallentando – w tej chwili nie jest to duża zmiana tempa. Będziesz miał(a) szansę dostosować oba te efekty.
 9. Kliknij OK, a następnie Wybierz, aby powrócić do okna dialogowego Projektant wykonywalnych kształtów.
 10. W polach Poziom skali wpisz 8:1. Prawdopodobnie nie byłbyś(aś) nawet w stanie dostrzec rallentando, które zwolniło tylko o pięć uderzeń na minutę. Zmieniając Poziom skali, mnożysz stopień rallentando. Jeśli wpiszesz 8:1, tempo zmieni się o 40 uderzeń na minutę – o wiele bardziej satysfakcjonujące rallentando. W tym momencie możesz również określić inną skalę czasu, która określi, jak długo będzie trwał wykonywalny kształt. Kiedy projektowałeś(aś) kształt, przekroczył on cztery linie siatki (każda reprezentująca czas trwania ósemki, w sumie półnuty). Zmień Skalę czasu, aby pomnożyć tę szybkość rallentando; Skala czasu 1:2 stworzyłaby rallentando trwającą o połowę dłużej (ćwierćnuta), a 3:1 stworzyłoby rallentando, które trwa trzy razy dłużej.
 11. Kliknij OK lub Wybierz lub Przypisz w każdym oknie dialogowym, aż wrócisz do dokumentu. Posłuchaj rallentando w odtwarzaniu i zobacz, jak to działa. Jeśli nie zwolni wystarczająco, zwiększ Poziom skali. Jeśli trwa to zbyt długo, zmniejsz Skalę czasu. (Efekt rallentando będzie się różnić w zależności od aktualnego tempa.)

Aby powrócić do pierwotnego tempa po zmianie tempa (tempo)

Finale zawiera oznaczenie tempa w kategorii Zmiany tempa w oknie dialogowym Wybór ekspresji, które jest automatycznie interpretowane przez Human Playback. Jeśli chcesz zdefiniować ustawienie tempa ręcznie dla oznaczenia tempa, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

 1. Wybierz narzędzie Ekspresja.
 2. Kliknij dwukrotnie, powyżej lub poniżej nuty lub taktu, do której chcesz dołączyć oznaczenie. Pojawi się okno dialogowe Wybór ekspresji.
 3. Wybierz kategorię Zmiany tempa z listy po lewej stronie.
 4. Kliknij Utwórz zmianę tempa. Pojawi się okno dialogowe Projektant ekspresji.
 5. Wpisz „tempo”. Podświetl tekst, a następnie wybierz Tekst Czcionka, aby zmienić typ styl (na przykład na kursywą).
 6. Kliknij kartę Odtwarzanie, aby wyświetlić opcje odtwarzania. Wybierz Typ Tempo.
 7. Wybierz czas trwania nuty, zgodnie z oznaczeniem metrum. Jeśli jesteś w metrum 2/4, 3/4 lub 4/4, wybierz ćwierćnutę. Jeśli jesteś w 2/2 lub 3/2, wybierz półnutę. Jeśli jesteś w 3/8, 6/8 lub 9/8, wybierz ósemkę lub ćwierćnutę z kropką.
 8. Zaznacz Ustaw do wartości i wprowadź tempo, w którym ma być odtwarzane.
 9. Kliknij OK, a następnie Przypisz, aby dodać oznaczenie do wyniku.

Aby ustawić tempo za pomocą narzędzia MIDI

Narzędzia MIDI umożliwia edycję danych MIDI w Finale, zamiast polegać wyłączenie na Human Playback w celu uzyskania tempa odtwarzania. Aby usłyszeć efekty zastosowane za pomocą narzędzia MIDI podczas odtwarzania, musisz ustawić Human Playback na BrakMIDI/Audio > Human Playback.

 1. Wybierz Okno > Narzędzia zaawansowane (Jeśli paleta tych narzędzi nie jest wyświetlana). Wybierz narzędzie MIDI. Pojawi się menu Narzędzia MIDI.
 2. Wybierz Narzędzie MIDI Edytuj tempo.
 3. Wybierz region zawierający dane odtwarzania, na które chcesz mieć wpływ.
  • Kliknij, aby wybrać jeden takt.
  • Wciśnij SHIFT + kliknij, aby wybrać dodatkowe takty.
  • Wciśnij lewy klawisz myszki i przeciągnij myszką, puść klawisz myszki, aby wybrać kilka taktów na ekranie.
  • Kliknij po lewej stronie pięciolinii, aby wybrać całą pięciolinię.
  • Możesz również wybrać Edycja Zaznacz wszystko.
 4. Wybierz odpowiednie polecenie w menu Narzędzia MIDI:
  • Wybierz Ustaw do, aby wyświetlić okno dialogowe Ustaw tempo do, w którym możesz określić, że wszystkie nuty w wybranym regionie powinny być odtwarzane z tym samym tempem.
  • Wybierz Skaluj, aby wyświetlić okno dialogowe Skaluj tempo, w którym możesz tworzyć stopniową zmianę tempa w wybranym regionie.
  • Wybierz Dodaj, aby wyświetlić okno dialogowe Dodaj, w którym możesz dodać dodatnią lub ujemną liczbę do wszystkich wartości tempa w wybranym regionie.
  • Wybierz opcję Zmień procentowo, aby wyświetlić okno dialogowe Zmiana procentowa, w którym możesz zmienić wartości tempa w wybranym regionie o ustalony procent.
  • Wybierz Ogranicz, aby wyświetlić okno dialogowe Ogranicz, w którym możesz określić maksymalną lub minimalną wartość tempa w wybranym regionie.
 5. Wprowadź żądane wartości dla tempa i kliknij OK.

Aby zarejestrować zmiany tempa za pomocą TempoTap


TempoTap® (nabicie tempa) to funkcja dostępna wyłącznie w Widoku studia, której można użyć do wystukania lub „zadyrygowania” zamiany tempa za pomocą zewnętrznego urządzenia MIDI lub klawiatury komputera. Jest to zalecana metoda ręcznego określania zmiany tempa. Na przykład, jeśli załadowałeś(as) ścieżkę dźwiękową do dokumentu, możesz zsynchronizować muzykę ze zmianami tempa w zaimportowanym pliku audio za pomocą tej funkcji.

Wskazówka: Ważne jest, aby pamiętać, że TempoTap (Nabicie tempa) nie działa z pierwszymi i drugimi voltami lub repetycjami.

Zauważ, że Human Playback automatycznie interpretuje „rit.”, „accel.” i inne oznaczenia tempa. Zmiany tempa stosowane ręcznie za pomocą TempoTap będą miały zastosowanie do odtwarzania z Human Playback, ponieważ okno dialogowe Preferencje Human Playback jest skonfigurowane tak, aby domyślnie zawierało dane zmiany tempa.

 1. Wybierz Widok Widok studia.
 2. Wskaż miary, które chcesz wystukać, wpisując wartości nut za pięciolini TempoTap (Nabicie tempa) w narzędziach Proste lub Szybkie wprowadzanie. Jeśli chcesz na przykład określić fragment rallentando, który drastycznie zwalnia w krótkim czasie, możesz wpisać tam ósemki zamiast ćwierćnut, aby wskazać stopniową zmianę tempa w czasie trwania przejścia. Aby to zrobić, po prostu wpisz ósemki do pięciolinii TempoTap (zwykle zapisana na niebiesko), tak jak zwykle wpisujesz nuty na dowolnej pięciolinii. Nuty automatycznie przesuwają się do linii.
 3. Wybierz narzędzie HyperScribe .
 4. Kliknij takt na pięciolinii TempoTap (Nabicie tempa), w którym chcesz określić tempo. Po kliknięciu taktu pojawi się zielony pasek przewijania, który informuje, że Finale czeka, aż na sygnał do nagrywania tempa. Dlatego, aby przygotować się do nagrania tempa, rozważ nabicie jednego lub dwóch taktów, przed naciśnięciem spacji w celu nagraniem pierwszego uderzenia.
 5. Potwierdź, że w ścieżce TempoTap (Nabicie tempa) włączone jest nagrywanie  .
 6. Stuknij tempo za pomocą SPACJI lub nuty (klawisza) na urządzeniu MIDI. Pasek przewijania przesuwa się z prędkością, zgodną z ustawieniem tempa. Każde stuknięcie odpowiada czasowi trwania nuty pokazanej bezpośrednio powyżej w pięciolinii TempoTap.
 7. Gdy skończysz, po prostu przestań stukać i kliknij utwór. Okno dialogowe Ostatnio nagrane tempo wyświetla tempo, z którym się skończyłeś(aś). To tempo jest przypisywane od momentu, w którym przestałeś(aś) nagrywać tempo do następnej zmiany tempa.
 8. Kliknij OK. Odtwórz utwór, aby przejrzeć zmianę tempa.

Programy MakeMusic Finale i PrintMusic oraz uaktualnienia w polskiej wersji językowej oraz z polskim podręcznikiem (PDF) mogą kupić Państwo w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *