Finale – Oznaczenia tempa w narzędziu Ekspresja

Oznaczenia tempa (Ekspresja)

Oznaczenie tempa lub metronomu w Finale może być czysto graficzne lub może być zdefiniowane do odtwarzania. Kilka z tych oznaczeń zostało wstępnie zdefiniowanych i zapisanych w bibliotece ekspresji tekstowych. Jeśli załadujesz taką bibliotekę (lub jeśli plik Maestro Font Default, który je zawiera jest otwarty), to nie będziesz musiał(a) tworzyć tych oznaczeń od nowa.

Aby umieścić oznaczenie tempa w partyturze

 1. Wybierz narzędzie Ekspresja. Kliknij dwukrotnie powyżej lub poniżej nuty lub taktu, do którego chcesz dołączyć oznaczenie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybór ekspresji.
 2. Wybierz kategorię Oznaczenia tempa z listy po lewej stronie i wybierz oznaczenie tempa.
  • Jeśli na liście pojawi się oznaczenie tempa, które chcesz dodać, kliknij je dwukrotnie, aby je dodać i powrócić do partytury.
  • Jeśli nie, kliknij przycisk Utwórz oznaczenie tempa... Zostanie wyświetlone okno dialogowe Projektant ekspresji. Wpisz tekst dla oznaczenia tempa. Użyj menu rozwijanego Czcionka, aby wymieszać nuty ze zwykłym tekstem. Kliknij OK, a następnie przypisz, aby powrócić do dokumentu. Oznaczenie tempa pojawi się w partyturze. Czcionka, rozmiar i styl zostaną zastosowane automatycznie na podstawie ustawień oznaczeń tempa w oknie dialogowym Projektant kategorii.

Aby utworzyć oznaczenie metronomu (takie jak )


Ponieważ oznaczenie metronomu zwykle pojawia się we wszystkich głosach, najlepiej jest utworzyć je jako ekspresja, co pozwala określić, na których pięcioliniach będzie się pojawiać. Oznaczenia metronomu dodane jako ekspresja można również zdefiniować tak, aby wpływały na tempo odtwarzania.

 1. Wybierz narzędzie Ekspresja.
 2. Kliknij dwukrotnie nad taktem lub nutę, do której chcesz dołączyć oznaczenie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybór ekspresji.
 3. Wybierz kategorię Oznaczenia tempa.
 4. Kliknij przycisk Utwórz oznaczenie tempa. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Projektant ekspresji. Użyj menu rozwijanego Czcionka, aby wprowadzić znaki w kategorii Czcionki tekstowe, Nuty lub Cyfry. (Czcionki kategorii są definiowane w oknie dialogowym Projektant kategorii).
 5. Wpisz dowolny tekst (np. Allegro, Largo itp.). Jeśli nie potrzebujesz tekstu przed oznaczeniem metronomu, pomiń ten krok.
 6. Aby wstawić nutę, kliknij przycisk Wstaw nutę i wybierz żądaną wartość z rozwijanego menu.
 7. Aby Finale automatycznie dopasowywał odtwarzanie do określonej liczby uderzeń na minutę, kliknij kartę Odtwarzanie i wybierz opcję Dopasuj odtwarzanie do tekstowego oznaczenia metronomu.
 8. Kliknij OK i Przypisz.

Aby przenieść lub usunąć oznaczenie tempa

 1. Wybierz narzędzie Ekspresja. Uchwyty pojawią się na wszystkich ekspresjach, w tym na oznaczeniu tempa.
 2. Edycja oznaczenia:
  • Przeciągnij uchwyt, aby przesunąć oznaczenie tempa.
  • Wybierz uchwyt i naciśnij klawisze strzałek, aby „przesunąć” go w celu dokładnego pozycjonowania
  • Wybierz uchwyt i naciśnij przycisk DELETE, aby go usunąć.

Aby zdefiniować oznaczenie tempa odtwarzania

Wskazówka: Aby łatwo nagrać lub „przeprowadzić” unikalną zmianę tempa dla dowolnego regionu, użyj TempoTap.

Jeśli oznaczenie tempa zawiera komponent metronomu, jak opisano powyżej, Finale automatycznie interpretuje go do odtwarzania. Jeśli nie, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zdefiniować efekt odtwarzania.

 1. Jeśli nie umieściłeś(aś) jeszcze oznaczenia w partyturze, kliknij dwukrotnie w miejscu, w którym chcesz dodać oznaczenie. Gdy pojawi się okno dialogowe Wybór ekspresji, wybierz Oznaczenia tempa, kliknij żądane oznaczenie, kliknij Edycja, a następnie przejdź do kroku 3.
 2. Użyj CTRL + kliknięcie dwukrotnie na uchwyt. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Projektant ekspresji.
 3. Kliknij kartę Odtwarzanie, aby wyświetlić opcje odtwarzania.
 4. Z menu rozwijanego Typ wybierz Tempo.
 5. Wprowadź liczbę w polu Ustaw na wartość. Określa ona wartość zmiany tempo odtwarzania, gdy to oznaczenie pojawi się w partyturze. Liczba wpisana w polu jest standardowym ustawieniem metronomu. To ustawienie jest mierzone w ćwierćnutach na minutę, ale można je zmienić na półnuty lub dowolną inną wartość, korzystając z menu rozwijanego Tempo). 
 6. Kliknij OK (lub wciśnij ENTER). Jeśli właśnie zdefiniowałeś(aś) nową ekspresję, kliknij przycisk Przypisz, aby dodać je do partytury. Za każdym razem, gdy Finale napotka tak zdefiniowaną ekspresję podczas odtwarzania partytury, to tempo zmieni się, zgodnie z jego ustawieniem.

Tworzenie złożonych oznaczeń metronomu


Wymieniona powyżej metoda tworzenia oznaczeń metronomu jest szybka i łatwa, ale nie radzi sobie z zaawansowanymi oznaczeniami tempa, takimi jak to pokazana powyżej. W takich przypadkach można użyć Projektanta kształtów Finale, aby utworzyć tak złożone oznaczenia metronomu, jak tylko chcesz. W domyślnej bibliotece udostępniliśmy oznaczenie swing jako kształt ekspresji. Możesz użyć tego oznaczenia, powielić je i edytować lub utworzyć własne za pomocą Projektanta kształtów.

 1. Wybierz narzędzie Ekspresja.
 2. Kliknij dwukrotnie nad taktem lub wybraną nutę, do której chcesz dołączyć oznaczenie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybór ekspresji.
 3. Wybierz kategorię Oznaczenia tempa. Zwróć uwagę, że Swing jest na liście.
 4. Zaznacz oznaczenie swing i kliknij Powiel, a następnie Edycja. Jeśli chcesz utworzyć oznaczenie metronomu od podstaw, kliknij przycisk Utwórz oznaczenie tempa.
 5. Użyj narzędzi z okna Projektant ekspresji, aby zaprojektować oznaczenie metronomu. Możesz użyć czcionki Maestro Times, aby umieścić nuty i cyfry na tej samej linii bazowej.
 6. Kliknij OK.
 7. Kliknij kartę Odtwarzanie. Przypisz tutaj efekt odtwarzania. Wybierz Typ > Swing, aby określić efekt swing lub Tempo, aby określić tempo (uderzenia na minutę). Wybierz Efekt > Ustaw na wartość i wprowadź wartość swingu lub liczbę uderzeń na minutę (odpowiednio).
 8. Kliknij OK, a następnie Przypisz, aby powrócić do utworu.

Programy MakeMusic Finale i PrintMusic oraz uaktualnienia w polskiej wersji językowej oraz z polskim podręcznikiem (PDF) mogą kupić Państwo w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *