Finale – tworzenie dokumentów w F27 opartych na starszych czcionkach (nie SMuFL)

Finale v27.0 może używać zarówno czcionek SMuFL, jak i innych niż SMuFL (zwanych „starszymi czcionkami”). Starsze wersje Finale (26 i starsze) nie używają nowoczesnych czcionek SMuFL i jeśli chcesz udostępnić swój utwór do edycji osobom ze starszą wersją programu użyj szablonu, który zawiera tylko starsze wersje czcionek.

Domyślnie Finale v27.0 używa domyślnego dokumentu Finale Maestro opartego na SMuFL (Plik > Nowy > Dokument domyślny). Jeśli chcesz korzystać ze starszego dokumentu domyślnego (używającego czcionki i biblioteki Maestro), możesz to zmienić w preferencjach Finale.

Przejdź do Finale > Preferencje (Mac) lub Edycja > Preferencje (Windows) .
Kliknij przycisk Nowy na pasku bocznym po lewej stronie.
W polu Domyślny dokument wpisz lub wklej „Maestro Font Default.musx” (Mac) lub „Maestro Font Default.ftmx” (Windows).
Kliknij przycisk Zastosuj i OK.

Można również używać starszych stylów dokumentów do tworzenia dokumentów z czcionkami i bibliotekami innymi niż SMuFL. Te style dokumentów są nadal dostępne za pośrednictwem Kreatora dokumentów (Plik > Nowy > Dokument z kreatorem) i znajdują się w podfolderach w sekcji Style dokumentów (zaznaczone niebieskim kwadratem na poniższym obrazku).

Kliknij +, aby rozwinąć listę i wybrać jeden ze stylów dokumentu.


Programy MakeMusic Finale i PrintMusic oraz uaktualnienia w polskiej wersji językowej oraz z polskim podręcznikiem (PDF) mogą kupić Państwo w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *