Finale – Wpisywanie triol na końcu taktu

Wprowadzanie triol na końcu taktu może być trudne, szczególnie dla użytkowników, którzy wprowadzają nuty, a następnie próbują przekonwertować je na triole po wpisany nut. Istnieją dwa sposoby obejścia tego problemu.

Pierwszą opcją jest wyłączenie polecenia Finale sprawdzającego dodatkowe nuty na końcu każdego taktu w następujący sposób:

Wybierz narzędzie Proste wprowadzanie. Pojawi się menu Proste wprowadzanie.

Przejdź do Proste wprowadzanie > Ustawienia wprowadzania… Pojawi się okno dialogowe Ustawienia prostego wprowadzania.

Upewnij się, że opcja Sprawdź nadwymiarowość nie jest zaznaczona.

Kliknij przycisk OK.

Inną metodą jest wprowadzenie tylko pierwszej nuty trioli, a następnie użycie klawisza 9 w celu automatycznego zastosowania podziału nieregularnego. Aby uzyskać bardziej złożone podziały, wpisz Alt+9 (Windows) lub OPTION+9 (Mac). Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Proste wprowadzanie definicji podziałów nieregularnych

Tutaj można ustawić definicję podziału zgodnie z potrzebami


Programy MakeMusic Finale i PrintMusic oraz uaktualnienia w polskiej wersji językowej oraz z polskim podręcznikiem (PDF) mogą kupić Państwo w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *