Finale – udostępnianie dźwięku z Finale w Zoom

Jeśli chcesz, aby dźwięk z Finale był transmitowany na spotkaniu Zoom, w większości przypadków nie będziesz musiał(a) w ogóle wprowadzać żadnych zmian w Finale.

Podczas korzystania z Zoom najpierw upewnij się, że ustawienia audio są ustawione na To samo jak system. Najprawdopodobniej jest to ta sama konfiguracja, której używa Finale, więc będziesz chciał(a), aby Zoom również używał tych ustawień. Ustawienia audio Zoom można znaleźć za pomocą strzałki rozszerzenia w lewym dolnym rogu obok mikrofonu.

Następnie musisz udostępnić swój ekran gościom za pomocą przycisku Udostępnij ekran u dołu interfejsu Zoom. Po otwarciu zaznacz pole w lewym dolnym rogu o nazwie Udostępnij dźwięk komputera (Share computer sound).

ShareScreenImage.png

Po wykonaniu tej czynności przejdź do Finale (lub uruchom go, jeśli nie jest jeszcze otwarty), a dźwięk, który usłyszysz po swojej stronie, zostanie usłyszany również przez wszystkich gości na spotkaniu.

Jeśli nadal nie możesz połączyć się przez Zoom, ani z dźwiękiem Finale, ani z dźwiękiem komputera w tym momencie, może być konieczne dostosowanie ustawień konfiguracji dźwięku w Finale.

Przejdź do MIDI/Audio > Ustawienia urządzeń > Ustawienia audio. Ustaw menu rozwijane Wyjście i Źródło wejścia na Zoom Audio, a następnie kliknij OK.


Programy MakeMusic Finale i PrintMusic oraz uaktualnienia w polskiej wersji językowej oraz z polskim podręcznikiem (PDF) mogą kupić Państwo w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *