Finale – Używanie Finale z urządzeniami Bluetooth

Finale może odtwarzać przez urządzenia Bluetooth, ale uważamy, że warto wspomnieć o pewnych kwestiach, jeśli planujesz z nich korzystać. Ponieważ wszystkie urządzenia Bluetooth są różne, niektóre mogą działać lepiej niż inne, ale teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby Finale i urządzenie Bluetooth współpracowały ze sobą.

Podłączanie urządzenia Bluetooth do Finale

Aby podłączyć Finale do wejścia audio (mikrofonu) lub wyjścia (głośnik/słuchawki) lub sprawdzić, czy Finale używa właściwego wejścia/wyjścia, wykonaj następujące kroki.

 1. Przed otwarciem Finale włącz Bluetooth w komputerze i podłącz urządzenie Bluetooth.
 2. Uruchom Finale i otwórz dowolny dokument.
 3. Wybierz MIDI/Audio > Ustawienia urządzeń > Ustawienia audio.
  • Aby skonfigurować urządzenie wejściowe, wybierz żądane urządzenie z menu rozwijanego obok Źródło wejścia.
   • Konfiguracja urządzeń wejściowych Bluetooth powinna być konieczna tylko wtedy, gdy planujesz używać tego urządzenia do nagrywania bezpośrednio do pięciolinii za pomocą narzędzia HyperScribe Tool. Aby to zrobić, kliknij link pasujący do typu urządzenia w artykule Podręcznika obsługi: Nagrywanie za pomocą HyperScribe (Windows Mac). Jeśli nie planujesz tego robić, pomiń ten krok i skup się na konfiguracji urządzenia wyjściowego. 
  • Aby skonfigurować urządzenie wyjściowe, wybierz żądane urządzenie z menu rozwijanego w sekcji Wyjście obok Źródła. Kliknij Przetestuj wyjście audio, aby sprawdzić, czy słyszysz z wybranego urządzenia. Jeśli usłyszysz ton testu, to działa.
 4. Kliknij OK.

Wskazówki dotyczące korzystania z Finale z Bluetooth

Przed użyciem Bluetooth z Finale, jest kilka rzeczy, które naszym zdaniem powinieneś wiedzieć, aby zapewnić najlepsze wyniki:

Aby Finale działało poprawnie, należy skonfigurować jego konfigurację audio, co oznacza, że Finale musi być odpowiednio skonfigurowany z wyznaczonym źródłem wejściowym (tak jak mikrofon) i źródłem wyjściowym (jak głośniki/słuchawki). Ogólnie rzecz biorąc, Finale skonfiguruje się automatycznie z dowolną liczbą aktualnie używanego urządzenia wejściowego/wyjściowego audio. Jeśli nie może się skonfigurować lub konfiguracja jest zepsuta, prawdopodobnie spotkasz się z komunikatem o błędzie Audio Engine Failed to Load Error Code 7.

Jak to się ma do Bluetooth? Ze względu na charakter Bluetooth i sposób, w jaki sprawia, że łączenie i rozłączanie między urządzeniami jest tak łatwe, ta łatwość rozłączenia może czasami być sprzeczna z potrzebą stabilnej konfiguracji dźwięku przez Finale. Jeśli słuchawki Bluetooth są skonfigurowane z Finale, ale smartfon z obsługą Bluetooth jest tuż obok ciebie i odtwarza coś z dźwiękiem, słuchawki mogą odłączyć się od Finale i spowodować pojawienie się kodu błędu 7, ponieważ konfiguracja audio Finale jest teraz uszkodzona. Pomyśl o tym jak o odłączaniu słuchawek, gdy Finale jest z nimi podłączony i otwarty.

Ponowna konfiguracja urządzenia jest możliwa (Audio Engine Failed to Load Error Code: 7, No Sound in Finale) jeśli pojawi się komunikat o błędzie, ale istnieje kilka sposobów, aby uniknąć radzenia sobie z tym problemem w pierwszej kolejności. Oto nasze zalecenia dotyczące korzystania z urządzeń Bluetooth z Finale:

1. Zawsze podłączaj słuchawki Bluetooth do komputera przed otwarciem Finale

 • Jeśli okaże się, że Finale nie odtwarza właściwego urządzenia po jego otwarciu, wykonaj krok 3-4 u góry artykułu, aby upewnić się, że wybrane jest właściwe urządzenie.

2. Zawsze wyłączaj (nie tylko zamykaj) Finale przed odłączeniem urządzenia Bluetooth

 • Jeśli masz Finale otwarte w tle bez otwartych plików, jego silnik audio może nadal ulec awarii, jeśli przełączysz urządzenia wejściowe/wyjściowe. Upewnij się, że całkowicie wyłączyłeś(aś) Finale, gdy nie używasz go przez dłuższy czas, aby jak najlepiej uniknąć komunikatu o kodzie błędu 7.

3. Uważaj na inne urządzenia w Twojej okolicy, które mogą łączyć się z Bluetooth

 • Jeśli masz w pobliżu urządzenie takie jak smartfon podczas korzystania z Finale podłączonego do urządzenia Bluetooth, musisz uważać, aby drugie urządzenie nie konkurowało o połączenie Bluetooth. Wyłączenie Bluetooth na innym urządzeniu (w tym przypadku telefon) podczas korzystania z Finale na komputerze może całkowicie zapobiec temu problemowi.

Programy MakeMusic Finale i PrintMusic oraz uaktualnienia w polskiej wersji językowej oraz z polskim podręcznikiem (PDF) mogą kupić Państwo w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *