iLOK – jak zgłosić brak dostępu do starego komputera lub utratę aktywacji licencji w License Manager

Nie mam już starego komputera lub utraciłem aktywację licencji na komputerze hosta. Jak mogę odzyskać moje licencje?

Aktywacja licencji komputera hosta może stać się niedostępna z różnych powodów. Niektóre przykłady to:

 • Komputer został sprzedany lub wycofany z eksploatacji, a aktywacje licencji nie zostały wcześniej dezaktywowane.
 • Komputer został utracony/zniszczony w wyniku pożaru lub innej katastrofy.
 • Aktualizacje (sprzętu lub oprogramowania) zmieniły jego konfigurację na tyle, że jest teraz postrzegany jako nowy lub inny komputer.

PACE NIE MA MOŻLIWOŚCI ZATWIERDZANIA LUB ODMAWIANIA wniosków o zresetowanie licencji komputera hosta. Aby przywrócić niedostępne aktywacje licencji z powrotem na konto iLok, należy zażądać zresetowania licencji OD WYDAWCY.

 • Jeśli korzystasz z iLok License Manager w wersji 5.5 lub nowszej, możesz przesłać wniosek z poziomu iLok License Manager. Zobacz instrukcje poniżej.
 • Jeśli nie możesz użyć wersji 5.5 lub nowszej, skorzystaj z kanałów wsparcia wydawcy oprogramowania, aby skontaktować się bezpośrednio z wydawcą i poprosić o zresetowanie.

Aby zażądać zresetowania aktywacji komputera hosta w iLok License Manager, należy wykonać następujące kroki:

 1. Uruchom i zaloguj się do iLok License Manager za pomocą swojego konta iLok.
 2. Po lewej stronie aplikacji wybierz komputer hosta, który stał się niedostępny (powinien być wyszarzony).
 3. Wybierz przycisk „Show Details”, aby otworzyć szczegóły danej lokalizacji.
 4. Wybierz łącze „Report as Unusable”.Image of iLok License Manager- Report as unusable circled
 5. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Report Computer as Unusable „Zgłoś komputer jako nieużyteczny” ze szczegółowymi informacjami o lokalizacji komputera wybranej do zresetowania
 6. Wprowadź powód żądania resetu w sekcji „Information for software publisher(s)” (to pole jest wymagane).
 7. Zaznacz pole wyboru “I understand…” i wybierz “Submit Request”, aby zainicjować żądanie resetu aktywacji komputera hosta.Image of iLok License Manager- Report as computer unusable dialog
 8. Przejrzyj wyskakujące okno dialogowe „Report Complete” i wybierz „Close”.Image of iLok License Manager- Report Complete
 9. Aby sprawdzić, czy żądanie zresetowania aktywacji komputera hosta zostało poprawnie przesłane do wydawcy, należy wyświetlić informacje o komputerze hosta i sprawdzić, czy pole Activation Location wskazuje „Reset Requested” (Żądano zresetowania).Image of iLok License Manager- Reset requested in the detail view

PACE nie ma uprawnień do zatwierdzania lub odmowy resetowania aktywacji komputera hosta.

Jeśli wydawca zatwierdzi żądanie zresetowania, aktywacje licencji, których to dotyczy, zostaną zwrócone na konto iLok w celu aktywacji w innej lokalizacji. Gdy wszystkie żądania zresetowania aktywacji licencji na niedostępnym komputerze hosta zostaną zatwierdzone, lokalizacja komputera hosta zostanie usunięta z konta iLok.

Jeśli wydawca odrzuci prośbę, aktywacje i lokalizacja licencji, których to dotyczy, pozostaną niedostępne, tak jak przed prośbą o zresetowanie aktywacji komputera hosta. Prosimy o kontakt z wydawcą, jeśli wniosek nie zostanie rozpatrzony po kilku dniach roboczych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących żądanego resetu aktywacji komputera hosta, prosimy o kontakt z odpowiednimi wydawcami w celu uzyskania dalszych szczegółów.


Produkty PACE iLOK można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *