iLOK – rozwiązywanie problemów z iLok License Manager

Problemy w macOS

Otrzymuję błąd USB z moim iLok USB (Mac)

Jeśli korzystasz z komputera Mac z portami USB3, może być konieczne podłączenie iLok USB do zasilanego koncentratora USB2 w celu korzystania z iLok USB.

Porty USB3 firmy Apple czasami mają problemy z urządzeniami USB2. Zajmują się tym poprzez aktualizacje oprogramowania układowego. Upewnij się, że nie masz żadnych zaległych aktualizacji oprogramowania układowego (kliknij Apple w lewym górnym rogu i wybierz „Aktualizacja oprogramowania”). Jeśli nie masz zaległych aktualizacji oprogramowania sprzętowego, spróbuj podłączyć zasilany koncentrator USB2 do portu USB3.

iLok 2. generacji posiada certyfikat zgodności ze standardem USB2. W związku z tym powinien współpracować ze wszystkimi urządzeniami i portami USB3, pod warunkiem, że mają one odpowiedni poziom obsługi USB2. Problem polega na tym, że istnieją różne warstwy obsługi USB2 w różnych sterownikach urządzeń USB3, a nowsze sterowniki dla danego sprzętu z większym prawdopodobieństwem obsługują odpowiednie połączenia niż starsze sterowniki. Staramy się współpracować z producentami sprzętu, aby zapewnić, że obsługują oni certyfikowane i standardowe połączenia USB, które wykonuje iLok. Zależy to jednak od znajomości urządzeń, które stale wykazują problem, i oczywiście od gotowości producenta do aktualizacji sterowników.


W systemie macOS Ventura 13.0 w aplikacji iLok License Manager występuje błąd „Software Component Unavailable”.

Jest to znany problem z systemem macOS Ventura 13.0. Apple współpracowało z nami nad rozwiązaniem, a macOS 13.1 naprawia ten problem. Zaktualizuj system do wersji macOS 13.1, aby przestać otrzymywać ten błąd.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz jeszcze zaktualizować systemu operacyjnego, przed użyciem iLok License Manager lub jakiegokolwiek oprogramowania, które może korzystać z naszej technologii, wypróbuj następujące kroki w kolejności (najłatwiejsze rozwiązanie jest wymienione jako pierwsze).

 1. Przejdź do Preferencji systemowych > Ogólne > Elementy logowania i sprawdź, czy wyłączyłeś „Avid Pro Tools” w tle. Jeśli tak, włącz ją ponownie. Jest to konieczne tylko tymczasowo. Po aktualizacji do wersji 13.1 iLok License Manager będzie poprawnie identyfikowany w elementach logowania. Jeśli w pozycjach logowania nadal znajduje się Avid Pro Tools, powinieneś być w stanie ponownie go wyłączyć, jeśli takie są Twoje preferencje.
 2. Jeśli ponowne włączenie Avid Pro Tools w pozycjach logowania nie rozwiąże problemu, należy ponownie zainstalować iLok License Manager.
 3. Jeśli ponowna instalacja iLok License Manager nie rozwiąże problemu, pobierz i uruchom ten skrypt, aby uruchomić wymagany przez nas komponent LicenseD:https://www.dropbox.com/s/2r3c6rbunbmlbqf/cleanup.command.zip?dl=0

W systemie macOS po zainstalowaniu najnowszej wersji License Support otrzymuję komunikat „Online Access Unavailable”.

Aby zresetować dostęp do serwera:

 1. Uruchom iLok License Manager.
 2. Upewnij się, że nie jest uruchomione żadne inne oprogramowanie.
 3. Pobierz od nas następujący plik:

https://www.dropbox.com/s/2r3c6rbunbmlbqf/cleanup.command.zip?dl=0
4. Rozpakuj i uruchom skrypt.

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wykonaniu tego kroku baza danych, z której korzystamy, zostanie zresetowana.

6. Spróbuj teraz zalogować się na swoje konto iLok za pomocą iLok License Manager.


Dlaczego instalator iLok License Manager zawodzi na moim systemie Apple Silicon podczas uruchamiania Parallels Desktop?

Nasze komponenty oprogramowania nie obsługują obecnie systemu Windows na ARM64, który jest architekturą procesora używaną przez Parallels w systemie Apple Silicon. Nie wspieramy również oficjalnie korzystania z maszyn wirtualnych.

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować nasze komponenty License Support i iLok License Manager na jednym z nich:

natywnym komputerze PC z systemem Windows x64
Natywny system macOS 10.12 (lub nowszy) Intel lub Apple Silicon


Problemy w Windows

Problemy z instalacją

Otrzymuję błąd (This application failed to start because it could not find or load the Qt platform plugin “windows”…)„Ta aplikacja nie została uruchomiona, ponieważ nie mogła znaleźć lub załadować wtyczki platformy Qt „windows”…”. Co mam zrobić?

Najpierw wykonaj następujące kroki:

 1. Odinstaluj PACE License Support Win64.
 2. Usuń następujące foldery, jeśli nadal istnieją:
  • C:\Program Files (x86)\Common Files\PACE\iLokDriverPackages
  • C:\Program Files (x86)\Common Files\PACE\Proxy
  • C:\Program Files (x86)\iLok License Manager
 3. Uruchom ponownie system Windows.
 4. Ponownie zainstaluj licencję Wsparcie Windows 64-bit z iLok.com.

Jeśli błąd nadal występuje po wykonaniu tych kroków, należy skontaktować się ze wsparciem.


Menedżer licencji iLok nie działa, a na ostatniej stronie kreatora instalacji pojawia się komunikat „interrupted”.
Błąd instalacji: Akcja jest ważna tylko dla produktów, które są aktualnie zainstalowane.(Install Error: Action is only valid for products that are currently installed.
)
Błąd instalacji: Nie można usunąć starszej wersji PACE License Support.

(Install Error: The older version of PACE License Support cannot be removed.)

Objaw: Instalacja nie powiedzie się z jednym z poniższych błędów:

 1. “Interrupted” pojawia się na ostatniej stronie kreatora instalacji i nie wystąpiły żadne inne wyskakujące błędy.
 2. Pojawi się wyskakujące okienko zawierające “action is only valid for products that are currently installed”
 3. Pojawi się wyskakujące okienko zawierające “The older version of PACE License Support Win## cannot be removed.”

Wyjaśnienie: Jeśli wystąpi jeden z tych błędów, system Windows uważa, że program License Support jest zainstalowany, ale nie może znaleźć plików potrzebnych do jego odinstalowania. Może się to zdarzyć w przypadku awarii podczas instalacji lub uszkodzenia (lub usunięcia plików) miejsc, w których system Windows przechowuje informacje o zainstalowanych programach.

Naprawa: Wypróbuj każdy z poniższych sposobów w podanej kolejności – łatwiejszy pojawia się jako pierwszy.

 1. Aby naprawić, uruchom Installer Cleanup.exe znajdujący się w folderze Troubleshooting LicenseSupportInstallerWin##.zip. To narzędzie zaktualizuje rejestr systemu Windows i usunie wszystkie informacje o instalatorze License Support. Po zakończeniu Installer Cleanup zainstaluj License Support Win##.exe i użyj iLok License Manager.
 2. Spróbuj uruchomić instalator w trybie diagnostycznym uruchamiania systemu Windows.
  1. Uruchom narzędzie administracyjne o nazwie msconfig:
  2. Na karcie Ogólne wybierz Uruchomienie diagnostyczne i kliknij OK:
  3. Zapisz i zamknij wszystkie aplikacje, w których trwa praca, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie:
  4. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows należy ponownie uruchomić instalator License Support.
  5. Przywrócić system Windows do trybu normalnego, uruchamiając msconfig, wybierając Normalne uruchamianie, klikając OK i ponownie uruchamiając system Windows.
 1. Aby naprawić, uruchom Installer Cleanup.exe znajdujący się w folderze Troubleshooting LicenseSupportInstallerWin##.zip. To narzędzie zaktualizuje rejestr systemu Windows i usunie wszystkie informacje o instalatorze License Support. Po zakończeniu Installer Cleanup zainstaluj License Support Win##.exe i użyj iLok License Manager.
 2. Spróbuj uruchomić instalator w trybie diagnostycznym uruchamiania systemu Windows.
  1. Uruchom narzędzie administracyjne o nazwie msconfig:
  2. Na karcie Ogólne wybierz Uruchomienie diagnostyczne i kliknij OK:
  3. Zapisz i zamknij wszystkie aplikacje, w których trwa praca, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie:
  4. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows należy ponownie uruchomić instalator License Support.
  5. Przywrócić system Windows do trybu normalnego, uruchamiając msconfig, wybierając Normalne uruchamianie, klikając OK i ponownie uruchamiając system Windows.

Moja instalacja wyświetla wyskakujące okienko zawierające frazę „Wystąpił nieznany błąd w .\CopyInf.cpp”. (Unknown Error occurred in .\CopyInf.cpp)

Restart Windows

Jeśli nie pojawi się napis „Unknown Error”, nie używaj tej procedury!”.

Wyjaśnienie: Jest to stały błąd systemu Windows, gdy instalator próbuje dodać sterownik iLok do systemu operacyjnego.

Naprawa: Wypróbuj każdy z poniższych sposobów w podanej kolejności – łatwiejszy pojawia się jako pierwszy:

 1. Zainstaluj sterownik iLok za pomocą instalatora Drivers Only Win##.exe znajdującego się w pliku LicenseSupportInstallerWin##.zip. Jest to prosty instalator zawierający tylko sterowniki. Jeśli instalacja się powiedzie, uruchom ponownie system Windows. Po ponownym uruchomieniu zainstaluj cały menedżer licencji iLok za pomocą License Support Win##.exe.
 2. Wypróbuj kroki opisane w sekcji Windows Repair.

“The driver package is not signed. occurred in .\CopyInf.cpp at line number:414 Other Error: -2146762496 Internal Operation :200”

Patrz Windows CA List Update.

not_signed_copyinf

Pod koniec instalacji instalator potrzebuje ponad 30 minut na Publishing Product Information (Opublikowanie informacji o produkcie).

Wyjaśnienie: Publikowanie Informacji o produkcie ma miejsce, gdy system Windows jest aktualizowany o wszystkie zmiany instalatora. W systemach z wieloma zainstalowanymi programami oraz na starszych lub słabszych komputerach ten etap instalacji może zająć nawet pół godziny, zanim zostanie pomyślnie zakończony.

Uwaga

Ponieważ zabiłeś pierwszą instalację, być może będziesz musiał(a) wykonać fix an “interrupted” situation.

Naprawa: Jeśli czekałeś(aś) tak długo, jak mogłeś wytrzymać (aby zachować ostrożność, poczekaj tak długo, jak to możliwe), zakończ instalator za pomocą Menedżera zadań i uruchom ponownie system. Teraz zainstaluj tylko sterownik iLok za pomocą Drivers Only Win##.exe z LicenseSupportInstallerWin##.zip. Jest to prosty instalator zawierający tylko sterowniki. Jeśli instalacja sterownika powiedzie się, uruchom ponownie system Windows. Po ponownym uruchomieniu zainstaluj program License Support Win##.exe.


Dlaczego otrzymuję komunikat o błędzie informujący, że system Windows 7 nie jest aktualny?

Począwszy od wersji 3.1.3 License Support, która zawiera aplikację iLok License Manager oraz sterowniki i usługi wymagane do autoryzacji oprogramowania chronionego przez iLok, system Windows 7 musi mieć już zainstalowane określone aktualizacje przed uruchomieniem instalatora License Support. Jeśli odpowiednia aktualizacja nie jest zainstalowana, wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

Do uruchomienia tego oprogramowania system Windows wymaga aktualizacji. Użyj Windows Update, aby zainstalować wszystkie ważne aktualizacje, a następnie uruchom ponownie ten instalator.

Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić, czy dostępna jest wymagana aktualizacja systemu Windows 7:

 1. Kliknij przycisk Start i przejdź do Panelu sterowania.
 2. Przejdź do Programy i funkcje do sekcji Odinstaluj (Uwaga: nie będziesz niczego odinstalowywać).
 3. W lewej kolumnie kliknij opcję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 4. Przejrzyj aktualizacje systemu Microsoft Windows w poszukiwaniu aktualizacji KB3125574 lub KB303392.9.

Jeśli nie masz KB3125574 lub KB3033929, musisz pobrać aktualizację KB3125574 z witryny Microsoft (https://support.microsoft.com/en-us/kb/3125574) i zainstalować je.


Dlaczego widzę komunikat „Instalacje w systemie Windows 7 wymagają obsługi SHA256. Użyj aktualizacji systemu Windows, aby zaktualizować system. Następnie ponów instalację”?

Twoja wersja systemu Windows 7 jest zbyt stara, aby obsługiwać nowoczesne oprogramowanie. Zapoznaj się z tym tematem pomocy technicznej firmy Microsoft, aby dowiedzieć się, jakie aktualizacje są wymagane, aby umożliwić instalację nowoczesnego oprogramowania w systemie Windows 7.

Najnowsze instalatory wsparcia licencyjnego

 macOS 10.12 or above

 64-bit Windows 7+

 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji zatytułowanej Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1.
 2. Po prawidłowej aktualizacji systemu Windows 7 należy uruchomić najnowszy instalator License Support.

Mój instalator zgłasza „An error occurred during the installation of assembly component {alphanumeric values with dashes}”.

Wyjaśnienie: Jest to spowodowane uszkodzeniem w systemie Windows .NET i spowoduje niepowodzenie dowolnego instalatora korzystającego z komponentów .NET (na przykład MS-Office). Może również powodować błąd 1935.

Naprawa: Wypróbuj każdy z poniższych sposobów w podanej kolejności – łatwiejszy jest wymieniony jako pierwszy:

 1. Skorzystaj z tego artykułu: http://support.microsoft.com/kb/926804. Nie przejmuj się tym, że omawiają instalację Microsoft Office. Office jest ofiarą problemu, tak jak w twoim przypadku ofiarą jest iLok License Manager.
 2. Bardzo rzadko uszkodzenia systemu Windows są poważniejsze:
  1. Niektóre posty donoszą o sukcesie narzędzia do czyszczenia rejestru lub komputera.
  2. Może być konieczne użycie kroków z Windows Repair.

Otrzymuję komunikat „ERROR: iLokPnputil.bat requires elevated privileges…” podczas próby odinstalowania lub zainstalowania PACE License Support Win64.

You may be seeing this error because a Windows service that our installer depends on is not active or currently running.

To resolve the issue:

 1. Otwórz Panel sterowania:
  1. Poprzednia wersja systemu Windows 8: Wybierz Panel sterowania z przycisku Start systemu Windows.
  2. W systemie Windows 8: Użyj wyszukiwarki (F3 lub kombinacja klawiszy Windows + S) i wpisz „panel sterowania” (bez cudzysłowów), wybierając Panel sterowania z listy, aby go otworzyć.
  3. W systemie Windows 10 i nowszych: Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz Panel sterowania z menu podręcznego.
 2. Wybierz opcję System i zabezpieczenia.
 3. Wybierz Narzędzia administracyjne.
 4. Wybierz usługi.
 5. Poszukaj usługi o nazwie Serwer i sprawdź jej status.
  1. Jeśli nie działa:
   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Server i wybierz Właściwości.
   2. Ustaw typ uruchamiania na Automatyczny i kliknij OK.
  2. Jeśli nadal nie działa:
   1. Po wybraniu wiersza usługi serwera kliknij przycisk Uruchom usługę na pasku narzędzi (wygląda jak przycisk „play”).
   2. Spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować nasz najnowszy instalator License Support.

Produkty PACE iLOK można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *