Instalowanie aplikacji Orba dla Windows

Niektórzy użytkownicy systemu Windows mogą napotkać błędy systemowe podczas początkowej instalacji aplikacji Orba. Jeśli napotkasz te błędy, wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem i zakończyć instalację.

Instalacja systemu Windows

Najpierw odinstaluj pliki o nazwach „Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86)” i „Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64)”

  1. Aby to zrobić, po prostu wpisz „dodaj lub usuń programy” w pasku wyszukiwania komputera

2. Na stronie „Aplikacje i funkcje” w ustawieniach wpisz „Microsoft Visual C++” na pasku wyszukiwania, aby zlokalizować dwa wyżej wymienione pliki.

3. Wybierz plik i kliknij „Odinstaluj”. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aż plik zostanie pomyślnie usunięty. Zrób to dla obu plików o nazwie „Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86)” i „Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64)”.

Teraz, gdy te pliki zostaną usunięte, wróć do strony pobierania Orba i po prostu zainstaluj aplikację Orba Windows.

Jeśli zainstalowałeś już aplikację Windows i nie możesz otworzyć aplikacji, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami, w tym ponowną instalacją aplikacji Orba Windows.