Konfiguracja audio w Fruity Loops

Co to jest urządzenie audio?

Może to być karta dźwiękowa w komputerze, układ na płycie głównej lub urządzenie zewnętrzne podłączone przez USB/FireWire/Bluetooth (unikaj urządzeń Bluetooth, wprowadzają one znaczne opóźnienie dźwięku). Urządzenie audio to sprzęt, który generuje dźwięk słyszany z komputera. Sterownik urządzenia audio to interfejs programowy między systemem operacyjnym a urządzeniem audio. Sterownik informuje system operacyjny, a tym samym FL Studio, jakie wejścia, wyjścia i jakie częstotliwości próbkowania może obsługiwać urządzenie audio. W systemie Windows ASIO jest bardzo ważne, aby osiągnąć najlepszą wydajność. macOS używa Core Audio („Wbudowane audio” lub nazwa urządzenia, jak pokazano na liście) i zapewni najlepszą wydajność.

Wybór i ustawienia sterownika interfejsu audio

  1. Uruchom FL Studio i naciśnij klawisz F10 na klawiaturze, aby otworzyć System Settings (Ustawienia systemowe). Ewentualnie wybierz Audio settings (Ustawienia audio) z menu Options (Opcje).
  2. Kliknij kartę Audio (pokazaną poniżej) w oknie System Settings (Ustawienia systemowe).
  3. W sekcji Input / output (Wejście/wyjście) znajduje się rozwijane menu z listą sterowników audio zainstalowanych w systemie. Jeśli masz więcej niż jedno urządzenie audio, możesz użyć menu Input / output, aby przełączać się między nimi, tylko jeden sterownik urządzenia audio może być używany w danym momencie (zobacz sekcje Win: ASIO4ALL / Mac: Aggregate Device w celu obejścia).
    Zalecamy wybranie: Windows: FL Studio ASIO / Mac: Built-in Audio (Wbudowane Audio). Jeśli masz urządzenie audio z niestandardowym sterownikiem ASIO/Core Audio, użyj go. UWAGA: W systemie Windows sterowniki ASIO są warunkiem wstępnym nagrywania dźwięku.
  4. Mixer – Jeśli to możliwe, ustaw sample rate (częstotliwość próbkowania) na 44100 Hz (alternatywnie użyj 48000 Hz, kliknij OK na wszelkie ostrzeżenia). Upewnij się, że Interpolation (interpolacja) jest ustawiona na 24-punktową sinc lub niższą. Na razie pozostaw przełączniki w domyślnych pozycjach.
  5. CPU – Jeśli posiadasz wielordzeniowy procesor, upewnij się, że zaznaczone są opcje Multithreaded generator processing’ i ’Multithreaded mixer processing” (Wielowątkowe przetwarzanie generatora” i „Wielowątkowe przetwarzanie miksera”). Opcja „Smart disable” powinna być wybrana dla wszystkich typów procesorów. Opcje te powinny pomóc w wyciśnięciu jak największej wydajności z procesora.

Uwaga: Wybierz najlepsze sterowniki dla swojego urządzenia audio.

Opcje Output (Wyjście) mogą być inne, zależą one od marki urządzenia audio i zainstalowanych sterowników. Nie wszystkie karty mają natywne opcje sterowników ASIO, więc w takim przypadku należy użyć FL Studio ASIO.

Ustawienia audio Windows
Ustawienia audio macOS

Jeśli szukasz szczegółowego omówienia wszystkich opcji zobacz tutaj


Programy Fruity Loops firmy Image Line można kupić w naszym sklepie internetowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *