Konfiguracja primary sound driver w Fruity Loops

Opcje urządzeń DirectSound wyświetlają informacje o długości bufora (opóźnieniu) i niektórych innych ustawieniach używanych przez sterownik urządzenia audio. Bufor to „przestrzeń oddechowa”, w której FL Studio może generować dźwięk przed wysłaniem go do urządzenia audio. Krótsze ustawienia sprawiają, że FL Studio lepiej reaguje na sygnały wejściowe na żywo (np. mysz lub kontrolery sprzętowe) kosztem większego obciążenia procesora i możliwego przekroczenia limitu czasu.

  1. Wybierz sterownik DirectSound systemu Windows – Z menu rozwijanego wybierz sterownik, zazwyczaj ’Primary Sound Driver’.
  2. Ustawienie długości bufora buffer length: Użyj suwaka, aby zmienić długość bufora. Dłuższe ustawienia bufora oznaczają mniejsze obciążenie procesora i bardziej stabilną wydajność bez niedostatecznego odtwarzania (kliknięcia i trzaski w dźwięku). Ustawienie około 20-40 ms jest dobrym punktem wyjścia, większość użytkowników nie zauważa poprawy szybkości reakcji poniżej 10 ms, jednak „główny sterownik dźwięku” zwykle ma trudności z zapewnieniem tak niskich opóźnień bez niedociągnięć.
  3. Poeksperymentuj z przełącznikami „Use polling” i „Use hardware buffer” (2 przełączniki x 2 pozycje = 4 kombinacje), aby sprawdzić, czy możesz zminimalizować liczbę przekroczeń limitu w przypadku ich wystąpienia. Aby uzyskać więcej informacji na temat pozostałych ustawień w tej sekcji, przejdź do strony Ustawienia audio. UWAGA:Możliwość zmniejszenia rozmiaru bufora bez przekroczenia limitu zależy od szybkości procesora, karty dźwiękowej i złożoności projektu. Przeliczanie ms na próbki? 1 ms = 44 próbki przy 44100 Hz lub 48 próbek przy częstotliwości próbkowania 48000 Hz.

Programy Fruity Loops firmy Image Line można kupić w naszym sklepie internetowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *