Pobierz wersję demo programu PhotoScore Ultimate

PhotoScore to nowoczesny program do skanowania nut zarówno za pomocą skanera jak i z plików graficznych – PDF. Program ten jest popularny wśród użytkowników programu Sibelius ponieważ oferuje on doskonałą integrację z tym edytorem nutowym. Jeśli korzystasz z innego edytora np. Finale to program PhotoScore oferuje możliwość eksportu do pliku MusicXML, który można wczytać w dowolnym programie obsługującym import tych plików np. Finale, Dorico itd.

Szukasz porównania wersji PhotoScore?
Kliknij tutaj.

Chcesz kupić PhotoScore z polskim podręcznikiem (plik PDF) gratis?
Kliknij tutaj i wybierz swoją edycję programu.

Wolisz SmartScore?
Kliknij tutaj i kup z polskim podręcznikiem gratis.

Czy program PhotoScore jest dostępny w polskiej wersji?
– program jest w angielskiej wersji językowej.

Czy do programu dostępny jest polski podręcznik użytkownika?
– tak, można go kupić tutaj (plik PDF)
– jeśli kupisz PhotoScore w naszym sklepie kliknij tutaj – to polski podręcznik otrzymasz gratis.

Pobierz wersję Demo:

Demo dla Windows Wymagany Windows 7, 8, 10 lub nowszy
Demo dla macOS Wymagany macOS 10.11 lub nowszy


Pełną pomoc można znaleźć w pozycji menu PhotoScore Help>PhotoScore Help…. Jest w formacie PDF i wymaga Adobe Reader 6 lub nowszego do przeglądania. Jeśli nie masz zainstalowanego Adobe Reader, jest on dostępny do pobrania za darmo stąd.

Etapy instalacji

 1. Pobierz plik demo do miejsca, w którym możesz go łatwo znaleźć.
 2. Uruchom pobrany plik.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji, dopóki oprogramowanie nie zostanie zainstalowane.

Sprawdź przykładową stronę

Niektóre przykładowe strony zostały już zeskanowane do wersji demonstracyjnej PhotoScore, abyś mógł je wypróbować.

 1. Uruchom PhotoScore, wybierając Wszystkie programy>Neuratron>PhotoScore & NotateMe Ultimate Demo z menu Start w lewym dolnym rogu ekranu.
 2. Powinieneś zobaczyć panel Scans & NotateMe Scores po lewej stronie ekranu. Jeśli nie, możesz to wyświetlić, wybierając View>Toggle Pages Pane.
 3. Upewnij się, że Read Scans as Printed jest zaznaczony w górnej części panelu stron.
 4. Najedź kursorem na jedną z nazw obrazów, aby Read był wyświetlany po prawej stronie, a następnie kliknij na to.
 5. PhotoScore odczyta obraz, a po krótkiej chwili pojawi się jego interpretacja.
 6. Spróbuj przesuwać myszką wokół utworu wyjściowego. Przekonasz się, że obiekty pod myszą są podświetlone na niebiesko (co oznacza, że można je wybrać, klikając na nie). U góry ekranu wyświetlana jest odpowiednia sekcja oryginalnej zeskanowanej strony w celu porównania.

Zeskanuj własne pliki

 • W tym celu do komputera musi być podłączony skaner z zainstalowanymi odpowiednimi sterownikami.
 • Kliknij przycisk Scan pages w górnej części okna PhotoScore, aby wyświetlić okno dialogowe skanowania. 
 • Skanowanie powinno rozpocząć się automatycznie.
 • Po zakończeniu skanowania PhotoScore automatycznie rozpocznie jego odczytywanie, jeśli w preferencjach wybrano opcję Read pages after scanning/opening.
 • Pamiętaj, że PhotoScore otwiera i konwertuje również pliki PDF z nutami, dzięki czemu można je odtwarzać, edytować i zapisywać.

Edytuj zeskanowany utwór

Oto krótki przewodnik po edycji:

 • Aby wybrać obiekt, kliknij go, aby zmienił kolor. Aby zmienić wybraną nutę w akordzie, przytrzymaj klawisz Alt, używając jednocześnie klawiszy kursora w górę/w dół. Aby wybrać cały akord, kliknij dwukrotnie na środku jednej z jego nut.
 • Nuty można przeciągać w górę i w dół za pomocą myszy lub klawiszy kursora góra/dół.
 • Aby dodać nutę kliknij jej wartość na keypadzie w prawym dolnym rogu okna kliknij na pięciolinię, aby wprowadzić nutę na wysokości, na której kliknąłeś. Przycisk keypada pozostaje wciśnięty, dzięki czemu można klikać kolejne nuty na pięciolinii. Wprowadź kilka nut, jedna nad drugą, aby utworzyć akord. Aby zatrzymać tworzenie nut, naciśnij klawisz Esc w celu odznaczenia wszystkich przycisków klawiatury. Nutę można szybko dodać do istniejącego akordu, wybierając akord i klikając dwukrotnie w wybranym miejscu.
 • Aby edytować nuty: Możesz wybrać nutę i edytować jej artykulację, akcydencję itp. wybierając odpowiedni przycisk na keypadzie. Aby edytować wartość nuty, wybierz jej wartość na klawiaturze. Strzałki w lewo/prawo umożliwiają przechodzenie między nutami.
 • Aby dodać/edytować pauzy: Aby dodać pauzę, wykonaj te same czynności, co w przypadku dodawania nuty, ale kliknij także lewy dolny przycisk pauzy na keypadzie, aby przekonwertować nutę na pauzę. Reszty można edytować w taki sam sposób, jak nuty
 • Aby zobaczyć bardziej egzotyczne zestawy symboli kliknij pięć przycisków w górnej części keypada.
 • Aby zmienić głos nuty lub pauzy, kliknąć jeden z przycisków oznaczonych 1 2 3 4 w dolnej części keypada (tylko głosy 1 i 2 w wersji Lite). Poszczególne nuty w akordzie mogą być dzielone na różne głosy, a akordy w różnych głosach mogą być w ten sposób łączone w pojedyncze akordy.
 • Panel keypada na ekranie odpowiada klawiaturze numerycznej po prawej stronie klawiatury komputera. Klawisze te należy wpisywać zamiast myszy, ponieważ jest to znacznie szybsze. Możesz wybrać kilka klawiszy razem (ale najpierw wpisz wartość nuty), np. wpisz 4 . /, aby uzyskać ćwierćnutę z kropką z tenuto i akcentem.
 • Aby skopiować i wkleić Możesz użyć odpowiednio Ctrl+C i Ctrl+V (klikając tam, gdzie chcesz wkleić), ale szybciej jest powielić obiekt w jednej akcji, zaznaczając go, wskazując gdzie indziej i klikając z wciśniętym klawiszem Alt. Spróbuj tego z notatką lub tekstem.
 • Aby usunąć obiekty, naciśnij Delete.
 • Aby edytować nuty w tabulaturze gitarowej: Numer progu nuty można wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych.
 • Aby edytować inne obiekty: Większość obiektów, takich jak klucze, metrum i kreski taktowe, można zmienić, klikając je dwukrotnie lub prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić odpowiednie okno dialogowe lub menu
 • Aby utworzyć inne obiekty: Inne obiekty (np. klucze, metrum) można tworzyć z menu Create (Utwórz), dostępnego także po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Wybierz obiekt z menu, a następnie kliknij partyturę, aby go utworzyć.
 • Aby zmienić położenie/rozmiar obiektów: Większość obiektów można przesuwać po stronie, klikając je i przeciągając. Rozmiar niektórych obiektów, takich jak łuki i graficzne oznaczenia < i >, można zmieniać w podobny sposób, klikając i przeciągając ich lewą lub prawą krawędź.

Wskazówki dotyczące skanowania i dokładności

Dlaczego uzyskuję słabe wyniki przy skanowaniu nut?

Poniższe czynności mogą pomóc poprawić dokładność:

1)W przypadku skanowania nut drukowanych należy upewnić się, że w panelu stron wybrano opcję Read as Printed music. W przypadku nut pisanych odręcznie upewnij się, że wybrana jest opcja Read as Handwritten music.

2)Sprawdź, czy w zakładce Scanning (Skanowanie) preferencji PhotoScore wybrana jest opcja Make scans level (Utwórz poziom skanowania).

2) Wyrównaj stronę w skanerze tak prosto, jak to możliwe.

3) Podczas skanowania z książek należy starać się, aby skanowana strona była jak najbardziej płaska. Pomoże to uniknąć ciemnych cieni (pochodzących z miejsca, w którym strona się zakrzywia) zakłócających nuty na stronie, co może powodować problemy z rozpoznawaniem.

4) Spróbuj wyłączyć funkcję Tuplets (zawiera zaawansowaną detekcję rytmu) w zakładce Reading w preferencjach PhotoScore. Funkcja ta czasami usuwa pauzy, kropki i chorągiewki z nut, gdy nie powinna tego robić.

W przypadku korzystania z interfejsu skanowania TWAIN:

5) Ogólnie rzecz biorąc, należy skanować w 256 odcieniach szarości – zwanych również „zdjęciem czarno-białym”, „skalą szarości” lub „8-bitową szarością”. Jednak w przypadku niektórych skanerów można uzyskać lepsze wyniki, skanując w 2 kolorach – zwanych również „rysunkiem czarno-białym” lub „1-bitową szarością” – i ręcznie dostosowując ustawienie jasności, aby nie było przerywanych linii ani rozmazanych obiektów.

6) Jeśli skanujesz w skali szarości, ale okazuje się, że obraz jest zbyt jasny (np. linie są przerywane) lub zbyt ciemny (np. obiekty zlewają się ze sobą), spróbuj skanować w trybie czarno-białym (zwanym również „rysunkiem czarno-białym”, „2 kolorami” lub „1-bitowym”) i dostosuj jasność obrazu.

Wysokość pięcioliniiRozdzielczość
6mm lub więcej200dpi
4-6mm/0.15-0.25300dpi
3-4mm/0.12-0.15400dpi

7) Upewnij się, że skanujesz w odpowiedniej rozdzielczości (między 200 a 400 dpi) – szczegółowe informacje na temat rozdzielczości dla różnych rozmiarów personelu znajdują się po prawej stronie. Skanowanie zarówno w zbyt niskiej, jak i zbyt wysokiej rozdzielczości może znacząco wpłynąć na wyniki.

8) Upewnij się, że funkcja skalowania nie jest włączona (jeśli istnieje) lub jest ustawiona na 100%. W przeciwnym razie obraz może zostać zeskanowany do PhotoScore w nieodpowiedniej rozdzielczości.

Dlaczego po zapisaniu danych wyjściowych brakuje niektórych nut na końcach taktów?

Podczas zapisywania plików MIDI, MusicXML, NIFF lub Wave albo eksportowania nut do programu Sibelius należy upewnić się, że taktowanie w każdym takcie jest zgodne z aktualnym metrum. Wynika to z faktu, że nadmiarowe nuty są obcinane, a brakujące nuty są zastępowane pauzami.
Podczas edycji należy najpierw umieścić brakujące oznaczenia metrum i edytować nieprawidłowe. Takty zaznaczone poziomymi czerwonymi przerywanymi liniami wskazują na nieprawidłowe wartości rytmiczne w takcie. Powinieneś dostosować czas trwania wszystkich nut lub pauz, które są nieprawidłowe, a także dodać lub usunąć wszystkie brakujące lub nadmiarowe nuty lub pauzy. Na koniec upewnij się, że nuty i pauzy są we właściwym głosie, a wszelkie triole/inne podziały są na swoim miejscu (nie w wersji Lite). Gdy nie ma już podświetlonych taktów, taktowanie jest prawidłowe.
Czerwona przerywana linia narysowana na końcu pięciolinii oznacza brak końcowej kreski taktowej (celowo lub nie). Jeśli takt nie jest podzielony na pięciolinie, kreski taktowe muszą zostać dodane w celu oznaczenia końca taktu. Jeśli takt jest podzielony na pięciolinie, wszelkie ostrzeżenia dotyczące rytmu są wyświetlane tylko na ostatniej pięciolinii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *