Korzystanie z bibliotek Spitfire w Finale

Biblioteki wirtualnych instrumentów Spitfire, takie jak BBC Symphony Orchestra, używają odtwarzacza Spitfire, który nie jest multi-timbralny. Oznacza to, że każda instancja odtwarzacza może mieć tylko jeden kanał, jak w jednej ścieżce instrumentu na bank. To różni się od pracy z odtwarzaczem ARIA Finale, który jest multi-timbralny i może używać 16 kanałów jednocześnie.

Dla tych, którzy piszą utwory dla wielu pięciolinii w Finale, odtwarzacz Spitfire będzie musiał zostać podzielony na różne banki na daną pięciolinię. Finale ma tylko 8 banków, co oznacza, że możesz przypisać Spitfire’a tylko do 8 różnych pięciolinii jednocześnie.

Przydzielanie Spitfire Player na różne banki

  1. Stwórz swoją partyturę i instrumentację w Finale.
  2. Z menu MIDI/Audio wybierz Banki i efekty VST (Windows) / Banki i efekty Audio Units  (Mac).
  3. Po lewej stronie znajduje się 8 rozwijanych menu dla każdego banku. Wybierz odtwarzacz Spitfire (np. BBC Symphony Orchestra). Powtórz dla dowolnej liczby pięciolinii, których używasz (maksymalnie 8).
  4. Ustaw suwak głośności dla każdego używanego banku na żądaną objętość.
  5. Zamknij to okno.
  6. Otwórz Menedżera partytury (CTRL/COMMAND+K lub z menu Okno) i przejdź do zakładki Lista instrumentów.
  7. Przewiń w prawo, aby wyświetlić kolumnę Bank dla każdego instrumentu. Kliknij pod tą kolumną w każdym wierszu, aby zmienić bank dla każdego instrumentu (oprócz tego wymienionego jako pierwszy) na Następny dostępny. Następnie każdy instrument powinien mieć inny bank na liście.
  8. Kliknij Edytuj odtwarzacz, aby załadować odtwarzacz Spitfire i załadować żądane brzmienie. Powtórz procedurę na każdym instrumencie.

Jeśli masz więcej niż osiem pięciolinii i chcesz skorzystać z bibliotek Spitfire

Dodatkowe kroki wymagane do korzystania z bibliotek Spitfire z oprogramowaniem do notacji, takim jak Finale, są wynikiem faktu, że są one nastawione na użycie z cyfrowymi stacjami roboczymi audio (DAW). Spitfire napisał kilka artykułów na temat używania swoich produktów z innym oprogramowaniem do notacji i chociaż Finale brakuje na tej liście, postępowanie jest w dużej mierze takie samo.

Jak używać bibliotek Spitfire Audio Plugin w programie Sibelius?

Jak używać bibliotek Spitfire Audio Plugin w programie Dorico?

Najlepszym sposobem na uzyskanie wymienionych obejść w programie Finale jest wyeksportowanie pliku Finale do formatu MusicXML (Plik > Eksportuj > MusicXML) lub MIDI (Plik > Eksportuj > Plik MIDI) i zaimportowanie go do programu DAW skonfigurowanego za pomocą Spitfire.


Program Finale w polskiej/angielskiej wersji wraz z polskim podręcznikiem (PDF) oraz uaktualnienia do bieżącej wersji Finale można kupić w naszym sklepie www.audiofactory.pl