Potęga Finale, część 2: Praca z bibliotekami brzmień perkusyjnych

Źródło: Blog Finale Autor: Justin Phillips

W moim poprzednim blogu omówiliśmy łatwość wprowadzania partii perkusyjnych w Finale przy użyciu narzędzia Proste wprowadzanie. W tym wpisie przyjrzymy się, jak Finale może łatwo przełączać się między różnymi instrumentami perkusyjnymi VST/AU lub MIDI bez konieczności ponownego wprowadzania nut lub konwertowania czegokolwiek w pięciolinii. Może to być szczególnie pomocne
w przypadku współpracy z innymi osobami nad partyturą, które nie dysponują tymi samymi bibliotekami instrumentów (np. biblioteką Garritan Jazz and Big Band lub instrumentami Tapspace Virtual Drumline 2.5).

W poprzednich wersjach Finale odtwarzanie perkusji było powiązane z numerami nut MIDI. Jeśli wprowadziłeś partię werbla, a później zdecydowałeś, że chcesz użyć innego dźwięku werbla, szybkie przełączanie dźwięków mogło być trudne. Finale jest teraz wystarczająco inteligentny, aby rozpoznać, że wprowadziłeś werbel i może przełączać się między różnymi bibliotekami dźwięków za pomocą kilku kliknięć.

W moim poprzednim blogu utworzyliśmy nowa pięciolinia perkusyjna werbla i bębna basowego przy użyciu Basic Orchestral Percussion dostępnego w Garritan Instruments for Finale. Po wykonaniu tych kroków, spróbujmy przełączyć się na instrument General MIDI Percussion w SmartMusic Softsynth.

 1. W przykładowej partyturze, którą utworzyliśmy w poprzednim blogu, przejdź do menu Okno > Menedżer partytury i kliknij zakładkę Lista instrumentów w sekcji Mapa perk. MIDI (jeśli nie widzisz tego pola, kliknij przycisk Dopasuj widok i zaznacz w nim Mapa perkusyjna MIDI.

  , zauważ, że wybrana jest opcja Basic Orch. Percussion. Jeśli nie widzisz ostatniej kolumny, możesz myszką rozszerzyć wybraną kolumnę.

  Ta mapa informuje Finale, jakie nuty są zawarte w tym instrumencie i jaka wysokość MIDI ma być wyzwalana po wprowadzeniu tej nuty do partytury. Kliknij menu rozwijane i wybierz SmartMusic SoftSynth > Orchestral Percussion.

  Zamknij okno Menedżer partytury i przejdź do menu MIDI/Audio > Odtwarzaj z MIDI.
  Naciśnij przycisk odtwarzania. Zauważ, że Finale nadal będzie odtwarzać dźwięk werbla i bębna basowego, z wyjątkiem SmartMusic SoftSynth.

Ponadto możemy zastosować tę samą koncepcję, jeśli chcemy użyć innego instrumentu VST/AU.

 1. W przykładowej partyturze, którą utworzyliśmy w poprzednim blogu, przejdź do menu Okno > Menedżer partytury i kliknij zakładkę Lista instrumentów i zmień na Tapspace Drumline for Finale > VDLite General MIDI Percussion Map
 2. Wybierz w menu MIDI/Audio Menu > Odtwarzaj za pomocą VST(AU)
 3. Wybierz w menu MIDI/Audio Menu > Banki i efekty VST(AU)
 4. Kliknij ołówek obok Aria Player dla banku zawierającego instrumenty perkusyjne
 5. W Aria player odszukaj Percussion > Basic Orch. Percussion (Powinien to być kanał 10, 26 itd) i zmień go na 013. Tapspace Percussion > VDL Combo Instruments > VDLite General MIDI Percussion Map 
 6. Zamknij Aria player i odtwórz utwór.

Korzystając z tych kroków, można szybko próbkować różne biblioteki instrumentów, aby znaleźć idealne dźwięki perkusji dla swojej partytury. Co więcej, każda inna osoba posiadająca Finale, z którą współpracujesz lub której wysyłasz swoją partyturę, może słuchać Twojej muzyki bez konieczności posiadania tych samych instrumentów VST/AU co Ty.