Szybkie wskazówki Finale – Zrób to prościej!

Źródło: Blog Finale, autor: Justin Phillips

Być może zauważyłeś, że moje posty na blogu często koncentrują się na pomaganiu użytkownikom
w usprawnianiu ich pracy; często podkreślam skróty i narzędzia, które oszczędzają czas i upraszczają typowe zadania. Wciąż jednak od czasu do czasu słyszymy od kogoś, kto uważa, że Finale jest trudny
w użyciu ze względu na liczbę narzędzi potrzebnych do wykonania typowych zadań. Zazwyczaj skargi te pochodzą od osób, które po raz pierwszy korzystały z wczesnej wersji Finale i które nigdy nie zmieniły swojego sposobu pracy, ponieważ Finale ewoluował i zapewniał łatwiejsze i szybsze rozwiązania.

Niedawno rozmawiałem z klientem, który był sfrustrowany koniecznością przesuwania palety Narzędzia podstawowe. Zaintrygowany przyglądałem się jego pracy.

Oto przykład jego pracy:

 1. Wybierz narzędzie Proste wprowadzanie i wpisz kilka nut.
 2. Użyj myszki, aby kliknąć narzędzie Artykulacja.
 3. Kliknij nutę, wybierz artykulację staccato, a następnie kliknij przycisk Wybierz.
 4. Ponownie użyj myszki i kliknij narzędzie Proste wprowadzanie, aby wznowić wprowadzanie nut.

Aby dodać ekspresje, dodał następujące kroki:

 1. Chwyć mysz, aby kliknąć narzędzie Ekspresje.
 2. Kliknij dwukrotnie w nutę, wybierz oznaczenie forte, a następnie kliknij Wybierz.
 3. Ponownie chwyć mysz i kliknij narzędzie Proste wprowadzanie, aby wznowić wprowadzanie nut.

Musisz zmienić klucz?

 1. Chwyć mysz, aby kliknąć narzędzie Klucze.
 2. Kliknij dwukrotnie takt, wybierz znak klucza basowego, a następnie naciśnij OK.
 3. Ponownie chwyć mysz i kliknij narzędzie Proste wprowadzanie, aby wznowić wprowadzanie nut.

Jest to żmudne i wymaga użycia myszy. Jednym z rozwiązań byłoby podzielenie pracy według narzędzi, a nie taktów – można by najpierw wprowadzić wszystkie nuty, a następnie dodać szczegóły, takie jak ekspresje, artykulacje i zmiany kluczy. Działa to dobrze, ale nie każdy czuje się komfortowo pracując w ten sposób.

Na szczęście narzędzie Proste wprowadzanie umożliwia teraz wykonanie wszystkich wymienionych powyżej kroków za pomocą jednego narzędzia. Przeanalizujmy ponownie powyższe kroki, korzystając z niektórych opcji dodawania/zmieniania elementów w narzędziu Proste wprowadzanie:

 1. Wybierz narzędzie Proste wprowadzanie i wpisz kilka nut.
 2. Naciśnij klawisz Numpada * (aby wprowadzić artykulację) i naciśnij S dla oznaczenia staccato. Możesz także nacisnąć Wybierz i wybrać oznaczenie z listy (Nie masz klawiatury numerycznej? Zobacz moje PS poniżej!).

Pamiętaj, że nie musisz wracać do narzędzia Proste wprowadzanie, aby wznowić wprowadzanie nut: Nigdy go nie opuściłeś. Chcesz wprowadzić ekspresję?

 • Naciśnij przycisk X (aby wprowadzić ekspresję) i naciśnij klawisz 4, aby wprowadzić oznaczenie forte. Następnie wznów wprowadzanie nut.

Musisz zmienić klucz?

 • Naciśnij Alt + C (Option + C dla Mac) (aby wprowadzić klucz) i naciśnij 4, aby wprowadzić oznaczenie klucza basowego. Następnie wznów wprowadzanie nut.

Jak widać, dzięki tym nowym krokom można znacznie zmniejszyć liczbę ruchów myszy i naciśnięć klawiszy i nigdy nie trzeba przełączać narzędzi. Po wyjaśnieniu tego klientowi, był on oszołomiony.

Skąd wziąłem numer/literę metatoola dla każdego oznaczenia? Znajdują się one w prawym górnym rogu pola wyboru konkretnego oznaczenia:

Chciałem wprowadzić oznaczenie forte, więc wybrałem #4, który jest domyślnym meta narzędziem dla tej ekspresji. Jak wspomniałem wcześniej w blogu, można szybko dostosować naciśnięcia klawiszy metanarzędzi do własnych upodobań.

Myślę, że korzystanie z narzędzia Proste wprowadzanie w ten sposób pozwala na znacznie wydajniejsze wprowadzanie nut bez odrywania uwagi od wprowadzania nut.

Podsumowując, za pomocą narzędzia Proste wprowadzanie można uzyskać dostęp do następujących narzędzi, używając następujących poleceń:

 • Narzędzie Ekspresje: X
 • Narzędzie Artykulacja: Numpad *
 • Klucz: Alt + C (Win), Option + C (Mac)

Oprócz opcji opisanych powyżej, dostępne są również następujące narzędzia:

 • Metrum: Alt + T (Win), Option + T (Mac)
 • Tonacja: Alt + K (Win), Option + K (Mac)

Więcej informacji na temat szybkich skrótów można znaleźć w temacie „Skróty klawiaturowe i specjalne kliknięcia myszą” w podręczniku użytkownika Finale!

PS: Używasz laptopa? Możesz przełączyć się na zestaw skrótów laptopa dla prostego wprowadzania: Aby to zrobić, z menu Proste wprowadzanie wybierz Ustawienia prostego wprowadzania > Edycja skrótów klawiaturowych, a następnie w sekcji Zestaw skrótów klawiszowych wybierz Laptop Shortcut Table.