Samouczek Finale 16: Wpisywanie nut z HyperScribe

Transkrypcja występu na żywo na klawiaturze MIDI

HyperScribe ułatwia nagrywanie bezpośrednio z klawiatury MIDI. Finale automatycznie interpretuje wartości nut, porównując wykonanie z stukaniem metronomu. Chociaż wymaga to dokładnego wykonania, gdy HyperScribe jest poprawnie skonfigurowany, może stanowić najszybszy sposób wprowadzania nut.

Pod koniec tej lekcji będziesz wiedzieć, jak:

 1. Nagrać swój występ na żywo
 2. Zapisywać wykonanie na dwóch pięcioliniach

Aby rozpocząć w tym momencie, otwórz dokument samouczka Tutorial 2.MUSX.

Nagrywanie występu na jednej pięciolinii

Po kliknięciu przycisku narzędzia  HyperScribe   i wybierz takt, Finale uruchomi stukanie metronomu. Gdy grasz zgodnie z metronomem, Finale zapisuje to, co grasz.

Zanim jednak zaczniesz, warto wprowadzić kilka poprawek. Występy na żywo nigdy nie są idealne, więc Finale zaokrągla występ do najbliższej nuty w oparciu o czas przytrzymania każdego klawisza. Dlatego:

Możesz zagrać w coś takiego…

a Finale zanotuje coś takiego.

Aby uzyskać lepsze wyniki, można albo dostosować czas przytrzymania klawiszy, albo dostosować parametry (zwane ustawieniami kwantyzacji), których Finale używa do interpretacji wykonania. W tym ćwiczeniu zmieńmy ustawienia, aby zapewnić dokładniejsze wykonanie.

Aby dopasować ustawienia kwantyzacji

 1. Wybierz MIDI/Audio > Ustawienia kwantyzacji.
 2. Pod Najmniejsza wartość nuty, kliknij ósemkę.
 3. Zaznacz Bez podziałów nieregularnych.
 4. Kliknij OK.

Okno dialogowe Ustawienia kwantyzacji zawiera szereg innych ustawień, które mogą okazać się przydatne. Ustawienia kwantyzacji można zmieniać między sesjami nagraniowymi, więc jeśli pojawi się sekcja z szybszymi nutami, można szybko dostosować ustawienia i nagrać inny fragment. Więcej szczegółowych informacji na temat maksymalnego wykorzystania tych opcji można znaleźć w sekcji Kwantyzacja.

Następnie ustawmy tempo ścieżki kliknięć, której będziemy używać. Domyślnie Finale używa tempa odtwarzania pokazanego w kontrolkach odtwarzania jako tempa nagrywania, więc zmieńmy to teraz.

Aby zmienić tempo nagrywania

 1. Jeśli Panel odtwarzania nie jest wyświetlany wybierz w menu Okno > Panel odtwarzania.
 2. Kliknij pole tekstowe obok „Tempo” I wpisz „90.” Dopóki opcja Użyj tempa odtwarzania jest zaznaczona w oknie dialogowym Panel odtwarzania i/lub uderzania (ustawienie domyślne), Finale używa ustawienia tempa kontrolki odtwarzania jako tempa nagrywania.
 3. Jeśli używasz kontrolera MIDI bez głośników (lub używasz głośników komputerowych do odtwarzania nagrań), wybierz opcję MIDI/Audio > Odtwarzaj z MIDI. Następnie wybierz MIDI/Audio > Ustawienia urządzeń. Jeśli Przekierowanie MIDI (MIDI Thru) nie jest zaznaczone, kliknij je aby zostało zaznaczone. Umożliwia to słuchanie odtwarzanego materiału przez głośniki komputera.

Teraz jesteśmy gotowi do nagrywania nut.

Aby nagrać utwór za pomocą HyperScribe

 1. Kliknij ikonę narzędzia HyperScribe
 2. Kliknij takt 1. Finale odlicza dwa takty. Odczekaj jeszcze trzy takty i rozpocznij grę w takcie 4. (HyperScribe traktuje przedtakt jako pełny takt podczas odliczania).
 3. Zagraj poniższy fragment (takty 1-8 na pięciolinii). Po zakończeniu kliknij poza pięciolinią, aby zatrzymać nagrywanie. Jeśli nuty nie pojawiają się, zobacz Ustawienia i rozwiązywanie problemów z MIDI aby upewnić się, że system MIDI jest prawidłowo skonfigurowany.
 4. Jeśli popełniłeś jakieś błędy, możesz kliknij takt, aby w nim nagrać. Edycja mniejszych błędów na zasadzie nuta po nucie zostanie omówiona w następnej sekcji.
Nagrywanie wykonania do jednej pięciolinii

Wskazówka: Słaby atak dźwięku używanego dla Vocal staff nie jest idealny do nagrywania, zwłaszcza jeśli grasz tylko przez głośniki komputera. Aby użyć dźwięku z bardziej zdecydowanym atakiem, zmień dźwięk odtwarzania pięciolinii na Fortepian do celów nagrywania w menu Okno > Menedżer partytury.

Wskazówka: Jeśli podczas nagrywania w HyperScribe, jest duże opóźnienie np. o ósemkę, może to oznaczać opóźnienie MIDI, które jest krótkim opóźnieniem sygnału między klawiaturą a komputerem. Aby rozwiązać ten problem, wybierz MIDI/Audio > Ustawienia urządzeń > Ustawienia MIDI, kliknij Pokaż zaawansowane i wprowadź wartość pomiędzy 30 a 80 dla Opóźnienie wejścia MIDI. Kliknij OK i spróbuj nagrać ponownie. (Może być konieczne eksperymentowanie z różnymi wartościami, aż do znalezienia tej, która najlepiej pasuje do systemu MIDI).

Nagrywanie do dwóch pięciolinii

Jedną z największych oszczędności czasu w Finale jest możliwość nagrywania więcej niż jednej pięciolinii jednocześnie za pomocą funkcji HyperScribe. Pozwala to na nagrywanie lewej i prawej ręki partii fortepianu w tym samym czasie.

Aby nagrać do dwóch pięciolinii

 1. Kliknij ikonę narzędzia HyperScribe
 2. Wybierz HyperScribe > Tryb nagrywania > Rozdziel w dwie pięciolinie.
 3. Wprowadź punkt podziału”61″ (razkreślne C#). Lub kliknij przycisk Rejestruj i zagraj C# – nutę, na której Finale powinien rozdzielić dwie pięciolinie. (Jest to najniższa nuta pojawiająca się na górnej pięciolinii).
 4. Kliknij OK.
 5. Nagraj fragment poniżej (takty 1-8 fortepianu).

Wskazówka: W tych przykładach, nagrywamy nuty z każdej pięciolinii, które wymagają tylko jednego niezależnego głosu lub warstwy. Pozostałe głosy uzupełnimy później, w sekcji „Wiele głosów – warstwy”.

Oprócz dostosowywania ustawień kwantyzacji w celu poprawy dokładności sesji nagrywania, można dostosować tempo niezależnie od tempa odtwarzania. Tak więc, jeśli transkrybujesz skomplikowany fragment, możesz nagrywać w wolniejszym tempie (i nie musisz zmieniać tempa w kontrolkach odtwarzania za każdym razem, gdy chcesz przełączyć się z odtwarzania na nagrywanie).

Aby ustawić tempo nagrywania niezależnie od Panelu odtwarzania

 1. Kliknij ikonę narzędzia HyperScribe
 2. W menu HyperScribe wybierz Źródło miar taktu > Odtwarzanie i/lub stukanie.
 3. Zaznacz Użyj tego tempa i wprowadź żądane tempo nagrywania w sąsiednim polu tekstowym.

Zauważ, że to okno zapewnia również kontrolę nad innymi aspektami sesji nagrywania HyperScribe. Domyślnie Finale odtwarza nuty z innych pięciolinii podczas nagrywania. Można jednak wyłączyć tę funkcję, odznaczając opcję Odtwarzaj pięciolinie podczas nagrywania.

Można również określić wartości dla uderzenia metronomu. Warto zmienić również to ustawienie. Może to być bardzo pomocne przy nagrywaniu fragmentów w metrum 6/8, gdzie głównym taktem może być ćwierćnuta z kropką lub ósemka, w zależności od tempa..

Można również dostosować liczbę miar, które Finale podaje jako odliczanie.

Aby zmienić liczbę taktów nabicia tempa

 1. W oknie dialogowym Panel odtwarzania i/lub uderzania kliknij Ustawienia metronomu.
 2. W polu tekstowym obok Takty, wprowadź żądaną ilość taktów odliczania.
 3. Kliknij OK w obu oknach, aby powrócić do utworu.

Teraz, gdy już wiesz, jak dostosować te ustawienia, spróbuj transkrypcji następującego fragmentu (takty 9-16 w wokalu i fortepianie).Korzystaj z opcji Nagrywaj w jedną pięciolinię lub Rozdziel w dwie pięciolinie.


Program Finale 27 w polskiej wersji językowej z polskimi materiałami oraz uaktualnienia do Finale 27 można kupić w naszym sklepie internetowym