Finale – uruchamia się wolniej niż zwykle

Może się okazać, że program Finale uruchamia się na komputerze wolniej niż oczekiwano. Odkryliśmy, że niektóre interfejsy API sterowników audio mogą powodować, że Finale otwiera się wolniej niż zwykle, a w niektórych przypadkach nawet do kilku minut. Interfejsy zgodne z klasą często korzystają z ogólnego sterownika dźwięku DirectSound systemu Windows, więc wyłączenie innych opcji może często pomóc przyspieszyć uruchamianie, w zależności od używanego sprzętu. Możesz to zrobić, wykonując następujące kroki:

 1. Zamknij Finale
 2. Przytrzymaj klawisz Windows (na lewo od spacji, pomiędzy klawiszami i ) i wpisz literę „R” – spowoduje to otwarcie okna dialogowego „Uruchom„.
 3. Wpisz „%appdata%” (bez cudzysłowu) i kliknij ’OK
 4. Przejdź do MakeMusic\Finale 27 (*uwaga: w przypadku starszych wersji Finale nazwa folderu będzie wskazywać wersję – np.: „Finale 2014.5”)
 5. W tym folderze kliknij dwukrotnie plik o nazwie „FINMIDI.ini” – Powinno to otworzyć plik w edytorze tekstu (np. Notatniku).
 6. W dolnej części pliku, aż zobaczysz sekcję, która wygląda tak:
  • [AUDIOAPIPREFS]
  • EngineLoaded=1
  • ASIOEnabled=1
  • DirectSoundEnabled=1
  • WASAPIEnabled=1
 7. Upewnij się, że wartość EngineLoaded wynosi 1, więc ta linia powinna teraz wyglądać „EngineLoaded=1
 8. Zmień wartość ASIOEnabled z 1 na 0, dzięki czemu wiersz powinien teraz wyglądać następująco „ASIOEnabled=0
 9. Zmień wartość WASAPIEnabled z 1 na 0, więc wiersz ten powinien teraz wyglądać następująco „WASAPIEnabled=0
 10. Zapisz i zamknij plik, a następnie ponownie uruchom Finale, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Możesz kliknąć przycisk Prześlij zgłoszenie u góry tej strony, aby skontaktować się z zespołem obsługi klienta, jeśli nadal doświadczasz powolnego ładowania na swoim komputerze. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące pliki diagnostyczne: (producent prosi również o następujące dane, które mogą pomóc przy rozwiązywaniu problemu)

–MS Info–

 1. Przytrzymaj klawisz Windows i wpisz literę „R”, aby otworzyć okno dialogowe „Uruchom„.
 2. Wpisz lub skopiuj/wklej „msinfo32” (bez cudzysłowu) i kliknij 'OK’
 3. Kliknij menu Plik i wybierz Eksportuj….
 4. Nazwij ten nowy plik „info” i zapisz go na pulpicie.
 5. Załącz ten plik „info.txt” do swojej odpowiedzi na tę wiadomość e-mail

–DX Diagnostic–

 1. Przytrzymaj klawisz Windows i wpisz literę „R„, aby otworzyć okno dialogowe „Uruchom„.
 2. Wpisz lub skopiuj/wklej „dxdiag” (bez cudzysłowów) i kliknij „OK”.
 3. Jeśli pojawi się pytanie „Czy chcesz, aby DxDiag sprawdził, czy sterowniki są podpisane cyfrowo?”, wybierz Tak. Spowoduje to uruchomienie programu diagnostycznego DirectX.
 4. Po załadowaniu programu wybierz Zapisz wszystkie informacje
 5. W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz opcję Zapisz na pulpicie.
 6. Kliknij przycisk Zapisz
 7. Zamknij program diagnostyczny DirectX
 8. Dołącz plik „DxDiag.txt” (który będzie znajdował się na pulpicie) do odpowiedzi na tę wiadomość e-mail.