Szybkie wskazówki Finale: jak stworzyć idealny układ strony

Źródło: blog Finale autor Tom Johnson

Po zakończeniu wprowadzania nut nadszedł czas, aby zająć się wyglądem i stylem dokumentu,
aby przygotować go do publikacji. Stworzenie idealnego układu dokumentu jest łatwe, jeśli wykonasz te kroki, korzystając z zapomnianego okna Edytuj marginesy systemu.

Najpierw kliknij narzędzie Układ strony, aby wyświetlić dokument w formacie strony. Widok strony Finale to tryb podglądu wydruku dokumentu; to, co widzisz na ekranie, to to, co zobaczysz podczas drukowania, gdy pominiesz wyświetlane kolory i marginesy.

Gdy znajdziesz się w widoku strony, dokument zostanie pokryty liniami przerywanymi, które reprezentują marginesy zarówno dla strony, jak i poszczególnych systemów. Te marginesy współpracują ze sobą,
aby utrzymać systemy w określonej przestrzeni na stronie i równej odległości od siebie. To jest punkt, w którym do gry wchodzi to ustawienie, o którym wspominaliśmy wcześniej – okno Edytuj marginesy systemu.

Okno Edytuj marginesy systemu to najłatwiejszy i najpotężniejszy sposób na ustawienie odstępów między systemami na stronie i w całym dokumencie. Aby otworzyć okno Edytuj marginesy systemu, przejdź do menu Układ strony i wybierz Systemy >> Edytuj marginesy.

W tym oknie będziesz mieć możliwość ustawienia wartości liczbowej dla górnego, dolnego, lewego i prawego marginesu systemu, a także odległości między każdym systemem. To ostatnie ustawienie, odległość między systemami, jest opcją, która będzie używana najczęściej do tworzenia idealnych odstępów systemowych w całym dokumencie. Najlepszą częścią okna Edytuj marginesy systemu jest to, że jest ono dynamiczne – możesz dostosować odległość między systemami, kliknąć Zastosuj i zobaczyć, jak ustawienia wchodzą w życie w dokumencie bez zamykania okna. Pozwala to na szybkie eksperymentowanie z różnymi ustawieniami, aż do uzyskania pożądanego wyglądu.

Oto dzisiejsza nota bene (co z grubsza tłumaczy się jako: „Stary, sprawdź to!”): Ponieważ system jeden zawiera duży górny margines systemowy, aby zmieścił się tytuł dokumentu, zaleca się użycie narzędzia Edytuj margines systemu, zaczynając od systemu drugiego dokumentu.

Po znalezieniu ustawienia Odległość pom. systemami, które wygląda dobrze, możesz szybko zastosować je do reszty dokumentu za pomocą ustawień Zmień od systemu _ do:, a do innych połączonych głosów w dokumencie za pomocą ustawień Zast. do głosów/partyt.