ABC programu Sibelius cz. 5 – 5.3 Bas cyfrowany i numeracja rzymska

Zapoznaj się również z tematem: 5.1 Praca z tekstem

Bas cyfrowany lub Basso continuo jest powszechnie stosowany w muzyce okresu baroku. Cyfry są dodawane do linii basu tylko wtedy, gdy wymagane są określone inwersje i zmiany chromatyczne; jeśli nie ma figur, zakłada się, że wykonawca powinien grać nuty trójdźwięku utworzonego przez nutę basową oraz tercję i kwintę powyżej niej, zgodnie z oznaczeniem tonacji.
Cyfry rzymskie są zwykle używane do analizy harmonicznej. Sibelius umożliwia tworzenie nazw akordów przy użyciu konwencji alfabetycznej lub numerycznej w celu wskazania inwersji.

Tworzenie basu cyfrowanego

Sibelius zawiera obszerny zestaw symboli dla basu cyfrowanego w czcionce Opus Figured Bass, która wyglądem przypomina czcionkę Times.

Wprowadzanie basu cyfrowanego:

 • Wprowadź nuty na pięciolinię basową lub continuo.
 • Zaznacz pierwszą nutę, a następnie wybierz opcję Figured bass z kategorii Harmony w galerii Text >Style > Styles.
 • Aby wprowadzać liczby bez przypadkowych zmian, należy wpisywać je z klawiatury w normalny sposób.
 • Aby wprowadzić liczby, po których następuje kasownik, użyj małych liter w rzędzie od W do O, gdzie każda litera odpowiada cyfrze umieszczonej nad nią (np. W to 2 z kasownikiem), aby dodać kasownik po lewej stronie cyfry np. przytrzymaj Shift podczas wpisywania odpowiedniego klawisza.
 • Aby wprowadzić cyfry, po których następuje krzyżyk, użyj liter od S do K, gdzie każda litera odpowiada cyfrze umieszczonej nad nią, aby dodać krzyżyk po lewej stronie cyfry np. #2 przytrzymaj Shift podczas wpisywania odpowiedniego klawisza.
 • Aby wprowadzić cyfry, po których następuje bemol, użyj liter od X do M, gdzie każda litera odpowiada cyfrze umieszczonej nad nią, aby dodać bemol po lewej stronie cyfry np. b2 przytrzymaj Shift podczas wpisywania odpowiedniego klawisza.
 • Naciśnij Return (na klawiaturze głównej), aby wyświetlić nowy wiersz w kolumnie cyfr
 • Aby dodać cyfry z ukośnikami, wciśnij Control lub Command z klawiszami numerycznymi na klawiaturze głównej. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest ukośnik 7, którego skrót to Shift-7.
 • Aby przejść do następnej nuty lub taktu, naciśnij spację.

Inne znaki specjalne obejmują:

 • Różne inne znaki dostępne są w menu Words (prawy przycisk myszy w systemie Windows lub Control-kliknięcie w systemie Mac), które zawiera również listę skrótów klawiaturowych.
 • Naciśnij spację, aby przejść do następnej nuty lub taktu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  Czcionka Opus Figured Bass została zaprojektowana przez Tage Mellgrena (www.editionglobal.com).

Tworzenie numeracji rzymskiej

Aby wprowadzić cyfry rzymskie, wybierz opcję Roman Numerals z kategorii Harmony w galerii Text > Style > Styles

Aby wprowadzić akordy zawierające tylko znaki alfabetyczne, wystarczy wpisać litery akordu w zwykły sposób.
Wprowadzanie akordów zawierających liczby jest nieco bardziej skomplikowane, ale gdy już wiesz, jak to działa, jest to prosty proces. Powiedzmy, że chcemy wprowadzić akord V63, gdzie 6 to liczba w indeksie górnym, a 3 to liczba w indeksie dolnym:

 • Najpierw wpisz podstawę akordu w kolejności alfabetycznej (np. V).
 • Jeśli numer w indeksie górnym ma akcydencję, naciśnij X (krzyżyk), Y (bemol) lub Z (kasownik), odpowiednio do sytuacji.
  W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.
 • Jeśli liczba w indeksie dolnym jest akcydencją, wpisz odpowiednio Shift-X (krzyżyk), Shift-Y (bemol) lub Shift-Z (kasownik), w przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.
 • Jeśli wprowadzono akcydencje dla którejkolwiek z liczb indeksu dolnego lub górnego, przesuń kursor dalej, wciskając klawisz Shift-.
 • Jeśli akord zawiera liczbę w indeksie górnym, wprowadź ją wpisując liczbę (np. 6).
 • Jeśli akord zawiera liczbę w indeksie dolnym, wprowadź ją, wpisując liczbę i przytrzymując Shift (np. 6). Shift (np. Shift-3).
 • Aby wprowadzić liczby w indeksie górnym z ukośnikiem, wpisz litery od M do U, gdzie M oznacza liczbę 1, N oznacza liczbę 2 itd. Jeśli chcesz wprowadzić liczbę w indeksie dolnym, przytrzymaj klawisz Shift podczas wpisywania odpowiedniej litery.
 • Aby przejść do następnej nuty lub taktu, naciśnij spację.

Symbole funkcji

Symbole funkcyjne są używane do opisania struktury harmonicznej muzyki, przy użyciu symboli takich jak T oznaczające tonikę, D oznaczające dominantę itd.

Wybierz opcję Function symbols z kategorii Harmony w galerii Text > Style > Styles, aby utworzyć symbole funkcji:

 • Naciśnij spację, aby przejść do następnej nuty lub miary.
 • Jeśli symbol funkcji wymaga nawiasów, U i I narysują nawiasy kwadratowe, a Shift-U i Shift-I narysują nawiasy.
 • Jeśli symbol funkcji zawiera numer indeksu dolnego poniżej symbolu głównego, wpisz go najpierw, przytrzymując Alt lub Option i wpisując liczbę 1-9, a następnie symbol główny.
 • Główne symbole znajdują się na klawiszach, których można się spodziewać, np. d, D, t, T, s, S, g, G. Znaki linii bazowej i indeksu górnego znajdują się na klawiszach a i A. znajduje się na klawiszach Shift-F; znajduje się na klawiszach Alt+F lub Option+F; znajduje się na klawiszach Alt+D lub Option+D.
 • Jeśli symbol funkcji ma dwa rzędy liczb następujące po symbolu głównym, wpisz najpierw liczbę górną (indeks górny), a następnie liczbę dolną (indeks górny). Jeśli po liczbie (liczbach) następującej po symbolu głównym następuje znak „<” lub „>”, wpisz wszystkie liczby przed znakiem „<” lub „>”.
 • W przypadku liczb w indeksie górnym należy wpisać 1-9 na klawiaturze głównej. Znaki „<” i „>” odpowiednie dla kolejnych liczb w indeksie górnym są tworzone przez wpisanie , (przecinek) i . (kropka).
 • Aby uzyskać liczby w indeksie górnym, wpisz Shift-1 do Shift-9 na klawiaturze głównej. Znak super-superskryptu „v” znajduje się na V. Znaki „<” i „>” odpowiednie dla kolejnych cyfr super-superskryptu są tworzone przez wpisanie < i >.

Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl